Salt la conţinut

Cred Martorii lui Iehova în Vechiul Testament?

Cred Martorii lui Iehova în Vechiul Testament?

 Da. Martorii lui Iehova cred că întreaga Biblie „este inspirată de Dumnezeu și de folos“ (2 Timotei 3:16). Biblia cuprinde atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament, cum numesc mulți cele două părți ale ei. În general, noi, Martorii lui Iehova, le numim Scripturile ebraice și Scripturile grecești creștine, deoarece nu vrem să lăsăm impresia că unele porțiuni ale Bibliei sunt învechite și lipsite de importanță.

De ce au nevoie creștinii atât de Vechiul Testament, cât și de Noul Testament?

 Sub inspirație divină, apostolul creștin Pavel a afirmat: „Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru instruirea noastră“ (Romani 15:4). Așadar, și Scripturile ebraice conțin informații prețioase pentru noi. Printre altele, aici găsim consemnări istorice importante, precum și sfaturi practice.

  •   Consemnări istorice importante. Scripturile ebraice conțin relatări detaliate despre creație și despre căderea omului în păcat. Fără acestea, nu am găsi răspunsuri care să ne satisfacă la întrebări precum: De unde venim? De ce mor oamenii? (Geneza 2:7, 17) Mai mult, Scripturile ebraice vorbesc despre modul în care Iehova Dumnezeu a tratat cu oameni care au avut parte de bucurii și de dificultăți asemănătoare cu ale noastre (Iacov 5:17).

  •   Sfaturi practice. Cărțile biblice Proverbele și Eclesiastul, care fac parte din Scripturile ebraice, conțin sfaturi înțelepte, valabile în toate timpurile, privitoare la viața de zi cu zi. Sfaturile ei ne ajută să avem o viață de familie fericită (Proverbele 15:17) și să dobândim un punct de vedere echilibrat cu privire la muncă (Proverbele 10:4; Eclesiastul 4:6). În plus, îi ajută pe tineri să-și folosească anii tinereții în cel mai bun mod posibil (Eclesiastul 11:9—12:1).

 Și studiul Legii mozaice, consemnate în Tora (primele cinci cărți ale Bibliei), ne aduce foloase. Deși creștinii nu mai sunt sub Lege, aceasta conține principii prețioase care ne pot ajuta să ducem o viață fericită (Leviticul 19:18; Deuteronomul 6:5–7).