Salt la conţinut

În ce cred Martorii lui Iehova?

În calitate de Martori ai lui Iehova, ne străduim să respectăm acea formă de creștinism predată de Isus și practicată de apostolii săi. Acest articol prezintă pe scurt convingerile noastre de bază.

 1.   Dumnezeu. Îi slujim singurului Dumnezeu adevărat și Atotputernic, Creatorul, al cărui nume este Iehova (Psalmul 83:18; Revelația 4:11). El este Dumnezeul lui Avraam, al lui Moise și al lui Isus (Exodul 3:6; 32:11; Ioan 20:17).

 2.   Biblia. Recunoaștem Biblia drept Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, care conține un mesaj adresat oamenilor (Ioan 17:17; 2 Timotei 3:16). Ne bazăm convingerile pe toate cele 66 de cărți ale Bibliei, care includ atât „Vechiul Testament”, cât și „Noul Testament”. Profesorul Jason BeDuhn a confirmat acest lucru afirmând că Martorii lui Iehova și-au clădit „sistemul de convingeri și practici pe materialul brut al Bibliei, fără să stabilească dinainte ce ar trebui să descopere în paginile ei”. *

   Deși acceptăm întreaga Biblie, nu suntem creștini fundamentaliști. Recunoaștem că în unele părți ale Bibliei este folosit un limbaj figurat sau simbolic și, prin urmare, acele pasaje nu trebuie înțelese în mod literal (Revelația 1:1).

 3.   Isus. Urmăm învățăturile și exemplul lui Isus Cristos și îi acordăm onoare întrucât este Salvatorul nostru și Fiul lui Dumnezeu (Matei 20:28; Faptele 5:31). Prin urmare, suntem creștini (Faptele 11:26). Totuși, am învățat din Biblie că Isus nu este Dumnezeul Atotputernic și că nu există nicio bază scripturală pentru doctrina Treimii (Ioan 14:28).

 4.   Regatul lui Dumnezeu. Este un guvern ceresc real, nu o stare a inimii creștinilor. Acesta va înlocui guvernele umane și va împlini scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ (Daniel 2:44; Matei 6:9, 10). Va întreprinde aceste acțiuni în curând, întrucât profețiile biblice arată că trăim în „ultimele zile” (2 Timotei 3:1-5; Matei 24:3-14).

   Isus este regele Regatului ceresc al lui Dumnezeu. El a început să domnească în 1914 (Revelația 11:15).

 5.   Salvare. Eliberarea din păcat și moarte este posibilă prin jertfa de răscumpărare oferită de Isus (Matei 20:28; Faptele 4:12). Pentru ca oamenii să beneficieze de pe urma acestei jertfe, nu e suficient să exercite credință în Isus, ci trebuie și să-și schimbe modul de viață și să se boteze (Matei 28:19, 20; Ioan 3:16; Faptele 3:19, 20). Faptele arată dacă credința unei persoane este vie (Iacov 2:24, 26). Cu toate acestea, salvarea nu poate fi câștigată; ea ne este oferită prin „bunătatea nemeritată” a lui Dumnezeu (Galateni 2:16, 21).

 6.   Cer. Iehova Dumnezeu, Isus Cristos și îngerii fideli locuiesc în domeniul spiritual (Psalmul 103:19-21; Faptele 7:55). * Un număr relativ mic de oameni, 144 000, vor fi înviați la viață cerească pentru a guverna alături de Isus în Regat (Daniel 7:27; 2 Timotei 2:12; Revelația 5:9, 10; 14:1, 3).

 7.   Pământ. Dumnezeu a creat pământul pentru a fi locuința eternă a oamenilor (Psalmul 104:5; 115:16; Eclesiastul 1:4). Dumnezeu îi va binecuvânta pe oamenii ascultători cu sănătate perfectă și cu viață veșnică într-un paradis pământesc (Psalmul 37:11, 34).

 8.   Răul și suferința. Acestea au început când unul dintre îngerii lui Dumnezeu s-a răzvrătit (Ioan 8:44). Acest înger, care, după răzvrătire, a ajuns să fie numit „Satan” și „Diavol”, i-a convins pe primii doi oameni să i se alăture, iar consecințele au fost dezastruoase pentru urmașii lor (Geneza 3:1-6; Romani 5:12). Pentru a pune capăt problemelor de natură morală ridicate de Satan, Dumnezeu a permis răul și suferința, dar el nu va lăsa ca acestea să continue la nesfârșit.

 9.   Moarte. Oamenii care mor încetează să existe (Psalmul 146:4; Eclesiastul 9:5, 10). Ei nu sunt chinuiți într-un foc veșnic.

   Dumnezeu va readuce la viață miliarde de oameni prin intermediul învierii (Faptele 24:15). Totuși, cei ce refuză, după înviere, să învețe normele divine vor fi distruși pentru totdeauna, fără să mai aibă speranța unei învieri (Revelația 20:14, 15).

 10.   Familie. Respectăm căsătoria, așa cum a instituit-o Dumnezeu de la bun început, ca o legătură între un bărbat și o femeie, singurul motiv valid de divorț fiind imoralitatea sexuală (Matei 19:4-9). Suntem convinși că sfaturile înțelepte ale Bibliei pot ajuta familiile să fie fericite (Efeseni 5:22–6:1).

 11.   Închinare. Nu venerăm crucea și niciun fel de imagini (Deuteronomul 4:15-19; 1 Ioan 5:21). Printre aspectele de bază ale închinării noastre se numără:

 12.   Modul de organizare. Suntem organizați în congregații, fiecare fiind supravegheată de un corp de bătrâni. Cu toate acestea, bătrânii nu alcătuiesc o clasă clericală și nu sunt remunerați (Matei 10:8; 23:8). Nu pretindem zeciuială, iar la întruniri nu se face colectă (2 Corinteni 9:7). Toate activitățile organizației noastre sunt susținute prin donații anonime.

   Corpul de Guvernare, un mic grup de creștini maturi care slujesc la sediul nostru mondial, oferă îndrumări pentru Martorii lui Iehova din întreaga lume (Matei 24:45).

 13.   Unitatea dintre noi. Suntem uniți în convingeri la nivel mondial (1 Corinteni 1:10). Ne străduim să nu existe între noi diferențe de natură socială, etnică, rasială sau de clasă (Faptele 10:34, 35; Iacov 2:4). Deși suntem uniți, fiecare are libertate de alegere în chestiuni personale. Fiecare Martor ia decizii în armonie cu conștiința sa instruită biblic (Romani 14:1-4; Evrei 5:14).

 14.   Conduita noastră. Ne străduim să arătăm iubire neegoistă în tot ceea ce facem (Ioan 13:34, 35). Evităm practicile care îl dezonorează pe Dumnezeu, inclusiv folosirea greșită a sângelui prin transfuzii de sânge (Faptele 15:28, 29; Galateni 5:19-21). Suntem oameni pașnici și nu luăm parte la războaie (Matei 5:9; Isaia 2:4). Respectăm guvernul țării în care trăim, precum și legile emise de acesta, atât timp cât nu ni se cere să încălcăm legile divine (Matei 22:21; Faptele 5:29).

 15.   Relațiile cu alții. Isus a poruncit: „Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. El a mai spus că creștinii „nu fac parte din lume” (Matei 22:39; Ioan 17:16). Așadar, ne străduim „să facem ce este bine față de toți”, însă ne menținem neutri din punct de vedere politic și evităm să ne asociem cu alte religii (Galateni 6:10; 2 Corinteni 6:​14). Cu toate acestea, respectăm alegerile altora în astfel de chestiuni (Romani 14:12).

 Dacă mai aveți întrebări despre convingerile Martorilor lui Iehova, puteți să citiți mai multe despre noi pe site-ul nostru, să contactați una dintre filialele noastre, să asistați la o întrunire de la o sală a Regatului sau să vorbiți cu un Martor din zona dumneavoastră.

^ Vezi Truth in Translation, pagina 165.

^ Îngerii răi au fost izgoniți din cer, însă ei continuă să existe în domeniul spiritual (Revelația 12:7-9).