Salt la conţinut

Au Martorii lui Iehova propria Biblie?

Au Martorii lui Iehova propria Biblie?

 Martorii lui Iehova au folosit, pentru a studia Biblia, diverse traduceri ale acesteia. Totuși, în limbile în care este disponibilă, noi apreciem în mod deosebit versiunea Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi deoarece folosește numele lui Dumnezeu și este exactă și clară.

  •   Folosirea numelui lui Dumnezeu. Unii editori ai Bibliei nu au acordat onoarea cuvenită Autorului ei. De pildă, o traducere a Bibliei menționează numele a peste 70 de persoane care au contribuit, într-un fel sau altul, la producerea ei. Aceeași Biblie însă omite cu desăvârșire numele Autorului ei: Iehova Dumnezeu!

     Traducerea lumii noi, în schimb, restabilește numele divin în cele câteva mii de locuri în care apărea în textul original, în vreme ce membrii comitetului care au realizat traducerea rămân anonimi.

  •   Exactitate. Nu toate traducerile transmit exact sensul textului original al Sfintelor Scripturi. De exemplu, într-o versiune, versetul din Matei 7:13 este redat astfel: „Intrați pe poarta cea strâmtă, căci poarta către iad este largă, iar calea care duce la ea este ușoară”. Cu toate acestea, în textul original se folosea termenul „distrugere”, nu „iad”. Probabil, traducătorii au introdus cuvântul „iad” deoarece credeau că cei răi sunt chinuiți veșnic în focul iadului. Această idee însă nu este susținută de Biblie. Prin urmare, Traducerea lumii noi redă versetul în mod exact: „Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă și spațioasă este calea care duce la distrugere”.

  •   Claritate. O traducere bună trebuie să fie nu doar exactă, ci și clară, ușor de înțeles. Să analizăm un exemplu. În Romani 12:11, apostolul creștin Pavel a folosit o expresie care literalmente înseamnă „spirit care fierbe”. Întrucât aceste cuvinte ar fi greu de înțeles pentru un cititor din zilele noastre, Traducerea lumii noi redă versetul într-o manieră mai ușor de înțeles, îndemnându-i pe creștini să fie „înflăcărați de spirit”.

 Pe lângă folosirea numelui lui Dumnezeu și redarea cu exactitate și claritate a textului original, Traducerea lumii noi mai are o caracteristică remarcabilă: este distribuită gratuit. Drept urmare, milioane de oameni pot citi Biblia în limba maternă, chiar și cei care altminteri nu și-ar permite să-și cumpere o Biblie.