Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Raport despre întrunirea anuală

„Hrană la timpul potrivit“

Raport despre întrunirea anuală

Cu ocazia celei de-a 128-a întruniri anuale a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, un auditoriu alcătuit din mii de persoane s-a bucurat să asculte rapoarte încurajatoare și o analiză captivantă a versetelor din Matei 24:45–47.

La 6 octombrie 2012, aproape 5 000 de persoane s-au strâns pentru a audia programul ce s-a ținut la Sala de Congrese a Martorilor lui Iehova din Jersey City (New Jersey, SUA). Prin intermediul unei conexiuni video, alte peste 10 000 de persoane au putut urmări programul din alte locații precum Brooklyn, Patterson și Walkill (New York), dar și din filiala noastră din Canada.

Anthony Morris, membru al Corpului de Guvernare al Martorilor lui Iehova și președinte al programului, a trecut în revistă întruniri anuale memorabile și deosebit de încurajatoare ce s-au ținut în trecut. Cei din auditoriu erau convinși că și programul de anul acesta avea să fie încurajator. Însă se întrebau: „Va fi și aceasta o întrunire memorabilă?“.

Două prezentări video i-au purtat pe cei din auditoriu pe toate continentele.

Construirea de săli ale Regatului:

Materialul video a prezentat progresul activității de construire de săli ale Regatului în țări cu resurse limitate. În ultimii 13 ani, echipele de construcție din astfel de țări au construit 25 402 săli ale Regatului — fiind ridicate, în medie, peste cinci săli pe zi! Aceste săli ale Regatului au fost construite cu ajutorul fondurilor din donațiile oferite de Martori din întreaga lume. În plus, când o regiune este lovită de un dezastru natural, membrii echipelor, oameni cu calificare în domeniu, vin în sprijinul victimelor, ajutând la repararea sau reconstruirea sălilor Regatului și a locuințelor acestora.

Congrese speciale:

În 2012, Martorii lui Iehova au ținut mai multe congrese speciale, la care au participat delegați din alte țări. În ce fel s-au deosebit aceste congrese de congresele internaționale din anii trecuți?

În materialul video s-a explicat că filialele-gazdă, nu agențiile de turism, au fost cele care le-au asigurat delegaților — în timpul săptămânii congresului — cazarea, transportul local și masa de prânz. La fiecare congres au asistat aproximativ 1 500 de delegați din alte țări.

Aceștia și Martorii locali au avut numeroase ocazii de a se cunoaște, nu numai la congres, ci și în timp ce vizitau orașul, luau masa și le predicau localnicilor. „La toate congresele speciale ținute până acum, se spunea în înregistrare, legătura perfectă a unității a fost iubirea frățească.“

Cei din auditoriu au fost deosebit de încântați când au aflat că, de acum înainte, Martorii lui Iehova vor ține în fiecare an congrese speciale în unele orașe din întreaga lume.

Programul a mai inclus:

Interviuri:

Trei membri ai unor comitete de filială și soțiile lor, care, în total, au slujit cu timp integral 342 de ani, au relatat cum i-a instruit Iehova Dumnezeu pentru a se achita de responsabilitățile primite în diferite repartiții.

Richard Kelsey, membru al Comitetului Filialei din Germania, a spus că Școala pentru Membrii Comitetelor de Filială și Soțiile Lor l-a învățat „să urmeze mereu îndrumarea lui Iehova“. Iehova este un Tată iubitor care ne vrea binele. „El vrea să trăim pentru totdeauna și face totul ca să se îngrijească de noi“, a spus fratele Kelsey. Școala îi învață pe membrii comitetelor de filială să urmeze exemplul de iubire al lui Iehova.

Când Linda Johansson a fost invitată, în 1958, să participe la Școala Biblică Galaad, era botezată doar de doi ani și jumătate și căsătorită doar de un an. „Eram în clasă cu frați maturi [și] cu multă experiență“, a relatat sora Johansson. „Consideram . . . că nu am ce să caut acolo.“

Cu toate acestea, sora Johansson a perseverat, iar ea și soțul ei au fost repartizați după absolvire ca misionari în Malawi. După încetarea persecuțiilor intense asupra Martorilor din acea țară, sora Johansson a studiat Biblia cu un ministru guvernamental care se opusese lucrării Martorilor. În prezent, soția, fiul și fiica acestui bărbat sunt Martori botezați.

Proiect de mărturie publică:

Patru absolvenți ai Școlii Biblice pentru Cuplurile Creștine și un supraveghetor itinerant al Martorilor lui Iehova care slujește în statul New York au povestit experiențe rezultate în urma eforturilor de a se ajunge la oameni în zonele metropolitane aglomerate.

În zonele urbane cu trafic intens, slujitori cu timp integral ai Martorilor lui Iehova amplasează standuri cu literatură biblică. Trecătorii pot să obțină publicații, să pună întrebări biblice sau să solicite un studiu biblic.

Martori din alte zone ale orașului New York, precum și din Chicago și Los Angeles încearcă și ei această metodă de a lua legătura cu oamenii. Într-un singur an, aproximativ 2 700 de persoane care au trecut pe lângă aceste standuri au solicitat un studiu biblic gratuit.

Corul de copii:

Puțini au fost cei din auditoriu cărora nu li s-au umezit ochii de lacrimi la auzul vocilor celor 17 copii care au intonat cântarea „Să ascultăm ca să fim binecuvântați!“ (nr. 120), din cartea -i cântăm lui Iehova.

Apoi a urmat un simpozion alcătuit din șase cuvântări, ținute de membri ai Corpului de Guvernare — frații Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett și Splane —, în care s-a analizat și explicat semnificația cuvintelor lui Isus din Matei 24:45–47. Isus a spus:

„Cine este sclavul fidel și prevăzător pe care stăpânul lui l-a numit peste servitorii săi ca să le dea hrană la timpul potrivit? Fericit este sclavul acela dacă stăpânul lui, la venire, îl va găsi făcând așa! Adevărat vă spun că-l va numi peste toate bunurile sale“.

În cadrul simpozionului s-a răspuns la următoarele întrebări:

Când l-a numit Isus pe „sclavul fidel și prevăzător“ peste servitorii săi?

Să observăm contextul cuvintelor lui Isus din Matei, capitolul 24. Toate versetele menționate mai jos trebuiau să se împlinească în timpul prezenței lui Cristos, „al încheierii acestui sistem“ (Versetul 3).

  • „Necazul din zilele acelea.“ (Versetul 29)

  • „Această generație.“ (Versetul 34)

  • „Ziua și ora aceea.“ (Versetul 36)

  • ‘Ziua în care vine Domnul vostru.’ (Versetul 42)

  • „Fiul omului vine la o oră la care nu vă gândiți.“ (Versetul 44)

Concluzia logică, așadar, este că „sclavul fidel și prevăzător“ trebuie să fi apărut după ce a început prezența lui Cristos în 1914.

Mai mult decât atât, Isus a indicat că „sclavul“ urma să apară într-o perioadă în care întrebarea „Cine este sclavul fidel și prevăzător?“ ar fi fost justificată. Întrucât apostolii lui Isus aveau daruri miraculoase ale spiritului sfânt, existau puține motive ca această întrebare să se ridice în secolul I e.n. (1 Corinteni 14:12, 24, 25). Deși erau unși cu spirit sfânt, apostolii și alți creștini din secolul I nu au fost „sclavul fidel și prevăzător“ profețit de Isus.

Prin urmare, este logic să conchidem că Isus a numit „sclavul fidel și prevăzător“ peste „servitorii săi“ în timpul prezenței sale, al „încheierii acestui sistem“.

„Cine este sclavul fidel și prevăzător?“

Isus nu s-a referit la o singură persoană, ci la un ‘sclav’ colectiv, adică un grup de persoane care lucrează împreună ca un singur corp. Isus a spus că sclavul 1) este numit pentru a îndeplini un rol de supraveghere „peste servitorii“ stăpânului și 2) le oferă servitorilor „hrană [spirituală] la timpul potrivit“.

Începând din 1919, la sediul mondial al Martorilor lui Iehova a existat mereu un mic grup de creștini unși. Ei au supravegheat activitatea noastră de predicare desfășurată la nivel mondial și au fost direct implicați în pregătirea și distribuirea hranei spirituale. În ultimii ani, acest grup a fost considerat unul și același lucru cu Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova.

Dovezile conduc la următoarea concluzie: „Sclavul fidel și prevăzător“ a fost numit peste servitorii lui Isus în 1919. Acest sclav este micul grup format din frați unși care slujesc la sediul mondial în timpul prezenței lui Cristos și care sunt direct implicați în pregătirea și distribuirea hranei spirituale. Când membrii acestui grup lucrează împreună în calitate de Corp de Guvernare, ei acționează ca ‘sclav fidel și prevăzător’.

Cine sunt „servitorii“?

Isus a spus că „servitorii săi“ aveau să primească „hrană la timpul potrivit“. Toți continuatorii adevărați ai lui Isus sunt hrăniți de „sclavul fidel și prevăzător“. Prin urmare, toți discipolii lui Cristos — atât creștinii unși ca persoane individuale, cât și membrii ‘altor oi’ — sunt „servitorii săi“ (Ioan 10:16).

După ce vorbitorul a explicat acest aspect al profeției lui Isus, auditoriul a aplaudat îndelung. Mulți dintre cei prezenți și-au exprimat ulterior aprecierea profundă pentru că sunt considerați de Isus ‘servitori ai săi’.

Când îl numește Isus pe sclav „peste toate bunurile sale“?

Isus a spus că „stăpânul . . ., la venire“ (literalmente, „odată sosit“), îl va numi pe sclav „peste toate bunurile sale“. Când vine Stăpânul, Isus?

Expresia tradusă „la venire“ este o formă a cuvântului grecesc érkhomai. În versetele 42 și 44 din capitolul 24, o formă a cuvântului érkhomai este tradusă prin forma verbală „vine“. În aceste versete, Isus se referă la venirea sa ca Judecător în timpul marelui necaz (Matei 24:30; 25:31, 32).

Așadar, numirea ‘sclavului’ de către Isus peste „bunurile“ sale trebuie să fie un eveniment ce va avea loc în viitor. El va face această numire în timpul marelui necaz.

Ce sunt „bunurile“ lui Isus?

Isus a spus: „Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ“ (Matei 28:18). Prin urmare, „bunurile“ lui Isus nu includ doar „bunurile“ sale pământești, ci și Regatul mesianic (Filipeni 2:9–11).

Drept urmare, Isus îl va răsplăti pe „sclavul fidel și prevăzător“ înviindu-i pe membrii acestui grup la viață cerească și încredințându-le autoritate regală peste toate bunurile lui Cristos din cer și de pe pământ, aceeași răsplată promisă tuturor creștinilor unși fideli (Luca 22:28–30; Revelația 20:6).

Ultima cuvântare din simpozion a conținut un anunț deosebit. După ce a citit cuvintele încurajatoare ale lui Isus consemnate în Matei 28:20, fratele Splane a spus: „Avem un motiv în plus pentru a fi încrezători. Acest motiv este exprimat în textul anului 2013. Care este el? Iosua 1:9: «Fii curajos și tare! . . . Iehova, Dumnezeul tău, va fi cu tine»“.

„Ce putem spune despre anul viitor?“, a întrebat fratele Morris în încheierea programului. „Întrunirea anuală de anul viitor, care este programată pe data de 5 octombrie 2013, va fi transmisă în săli de congrese din Statele Unite și în alte țări în care se vorbește engleza.“

Programul va fi transmis doar în limba engleză. Nu va fi interpretat în alte limbi.

La finalul acestui program încurajator și memorabil, toți cei din auditoriu și-au unit vocile intonând din toată inima cântarea „Lumina strălucește tot mai tare“ (nr. 116) din cartea -i cântăm lui Iehova. O parte din versurile ei, atât de potrivite ocaziei, sună astfel:

„Cristos a numit un sclav bun și fidel,

Ce hrana la timp o împarte,

Făcând ca lumina să crească treptat

În inimi doar lui devotate“.