Salt la conţinut

‘Complet pregătiți pentru orice lucrare bună’!

Lansarea ediției revizuite a Traducerii lumii noi în română

Duminică, 19 aprilie 2020, 54 197 de persoane din România și 15 606 din Republica Moldova conectate prin videoconferință au urmărit cu mare bucurie lansarea ediției revizuite a Traducerii lumii noi în limba română. Cuvântarea de lansare a fost prezentată de fratele Jon Brenca, membru al Comitetului filialei din România.

Martorii lui Iehova care vorbesc limba română au primit ediția integrală a Traducerii lumii noi în română în anul 2006. * Traducerea lumii noi în română a fost tipărită în peste 900 000 de exemplare și a fost folosită de mai bine de 65 000 de Martori vorbitori de română din toată lumea. Dar de ce a fost necesară revizuirea Bibliei? Cine sunt editorii acestei traduceri? Cum putem fi siguri că ediția revizuită a Traducerii lumii noi este demnă de încredere? Și ce caracteristici ale ediției revizuite ne vor ajuta să fim ‘pe deplin competenți, complet pregătiți pentru orice lucrare bună’? (2 Timotei 3:16, 17)

De ce a fost necesară revizuirea Bibliei?

Întrucât limbile evoluează de-a lungul timpului, traducerile Bibliei trebuie revizuite pentru ca mesajul să fie ușor de înțeles. O traducere a Bibliei într-un limbaj arhaic nu le-ar fi de mare folos cititorilor.

Iehova Dumnezeu a dorit ca fiecare carte a Bibliei să fie scrisă într-o limbă pe care majoritatea oamenilor să o înțeleagă. Urmând acest model, Comitetul de Traducere a Bibliei Lumii Noi a lansat, în octombrie 2013, ediția revizuită a Traducerii lumii noi în engleză. În prefața ei se spune: „Obiectivul nostru a fost să realizăm o traducere care să fie fidelă scrierilor originale și, totodată, clară și ușor de citit”.

Ediția din 2006 în limba română a Traducerii lumii noi a avut la bază ediția cu referințe a Sfintelor Scripturi – Traducerea lumii noi, publicată în 1984 în limba engleză. Ediția din 2020 în limba română include numeroasele revizuiri din ultima ediție în engleză și are un limbaj modern, care ușurează lectura.

În plus, de la apariția primei ediții în engleză a Traducerii lumii noi s-au înregistrat progrese remarcabile în înțelegerea limbilor ebraică, arameică și greacă, în care a fost scris textul sacru. Au fost descoperite manuscrise biblice care nu erau disponibile la vremea lansării Traducerii lumii noi în engleză, manuscrise care îi ajută pe traducătorii Bibliei să stabilească redarea corectă a textului original.

Ca urmare, unele pasaje au fost redate diferit pentru a corespunde textului care, potrivit opiniei generale a bibliștilor, reflectă cel mai fidel scrierile originale. De exemplu, conform unor manuscrise, în Matei 7:13 se spune: „Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la distrugere”. Ediția anterioară a Traducerii lumii noi nu conținea cuvintele „este poarta”. Totuși, în urma unui studiu mai atent al manuscriselor, s-a ajuns la concluzia că textul original conținea aceste cuvinte. De aceea, ele au fost introduse în actuala ediție. S-au făcut și alte modificări asemănătoare. Totuși, ele sunt minore și niciuna nu schimbă mesajul de bază al Cuvântului lui Dumnezeu.

În urma unor cercetări suplimentare, s-a constatat că numele divin, Iehova, apare în alte șase locuri în textul biblic, mai exact în Judecătorii 19:18 și în 1 Samuel 2:25; 6:3; 10:26 și 23:1416. Așadar, numele divin, Iehova, apare acum în Traducerea lumii noi de 7 216 ori, 237 de ocurențe găsindu-se în Scripturile grecești creștine.

Cine sunt editorii acestei traduceri?

Traducerea lumii noi este publicată de Watch Tower Bible and Tract Society, persoana juridică a Martorilor lui Iehova. Ei distribuie Biblii în toată lumea de peste 100 de ani. Prima ediție în engleză a fost lansată de Comitetul Traducerii Bibliei Lumii Noi în perioada 1950-1960. Departe de a căuta prestigiu, membrii comitetului de traducere au cerut să rămână anonimi chiar și după moarte. (1 Corinteni 10:31)

În 2008, Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova a numit alt grup de frați care să formeze Comitetul de Traducere a Bibliei Lumii Noi. Acesta a început imediat să lucreze la revizuirea textului în engleză, ținând cont de schimbările survenite în limba engleză de la lansarea primei ediții. S-a ținut cont și de cele peste 70 000 de răspunsuri oferite la întrebările traducătorilor care lucraseră până atunci la traducerea Bibliei în mai bine de 120 de limbi.

Cum s-a făcut revizuirea în limba română?

Pentru început, au fost aleși frați și surori care să formeze echipa de traducere. Experiența a arătat că, atunci când lucrează împreună ca echipă și nu individual, traducătorii realizează o traducere mai bună și mai obiectivă. (Proverbele 11:14) În general, echipa este formată din persoane care au deja experiență ca traducători ai publicațiilor Martorilor lui Iehova. Echipa de traducere a primit o instruire temeinică în ce privește principiile de bază ale traducerii Bibliei și folosirea unor programe de calculator special concepute pentru acest proiect.

Traducătorii au folosit o metodă de traducere bazată pe analiza termenilor biblici, facilitată de tehnologie. Departamentul de servicii pentru traducere de la sediul mondial, aflat în statul New York (SUA), le-a oferit sprijin traducătorilor. Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova supraveghează îndeaproape munca de traducere a Bibliei prin intermediul Comitetului de redactare. Dar în ce a constat munca propriu-zisă?

Echipa de traducere a primit instruire în vederea realizării unei traduceri care să fie 1) exactă și, în același timp, ușor de înțeles pentru cititorul obișnuit, 2) consecventă și 3) literală, în măsura în care o permite limba. Cum au fost atinse aceste obiective? Echipa de traducere a început prin analizarea termenilor biblici importanți folosiți în ediția precedentă a Traducerii lumii noi. Programul Watchtower Translation System (WTS) afișează, la fiecare termen biblic, termenii înrudiți sau sinonimele. De asemenea, afișează o listă cu termenii grecești și ebraici din Biblie, astfel încât traducătorii să poată analiza modul în care aceștia au fost traduși în alte locuri din Biblie. Aceste instrumente le-au fost de mare ajutor traducătorilor. Pe măsură ce au revizuit fiecare verset, ei s-au străduit să folosească un limbaj natural și ușor de înțeles.

Evident, a traduce înseamnă mai mult decât a pune niște cuvinte în locul altora. Traducătorii fac eforturi pentru a se asigura că termenii din română transmit corect sensul în fiecare context. Mulțumită acestor eforturi, textul din ediția în română a Traducerii lumii noi este fidel textului original, și, totodată, clar și ușor de înțeles. *

Te îndemnăm să analizezi personal Biblia – Traducerea lumii noi. O poți citi online sau în aplicația JW Library sau poți obține un exemplar tipărit de la o congregație a Martorilor lui Iehova din apropiere. O poți citi cu încredere, știind că, și în limba ta, cuvintele lui Dumnezeu au fost redate cu acuratețe.

Caracteristici ale ediției revizuite

Introducere în Cuvântul lui Dumnezeu: conține versete biblice care răspund la 20 de întrebări referitoare la învățăturile de bază ale Bibliei.

Conținutul cărții: apare la începutul fiecărei cărți biblice și ajută cititorul să localizeze rapid pasajele sau relatările din cartea biblică respectivă. Această caracteristică înlocuiește colontitlurile care apăreau pe fiecare pagină în ediția precedentă.

Referințele marginale: sunt incluse doar referințele cele mai utile pentru lucrarea de predicare.

Notele de subsol: conțin redări alternative ale unor termeni sau expresii din verset, redări cuvânt cu cuvânt sau informații referitoare la context.

Indexul: conține doar cuvintele și versetele cele mai utile pentru predicare și predare.

Glosarul de termeni biblici: conține definiții scurte a câteva sute de cuvinte folosite în Biblie.

Apendicele A: aici sunt explicate unele aspecte legate de revizuire, precum redarea numelui divin și modificările de stil și vocabular.

Apendicele B: include 15 secțiuni color ce conțin hărți și reprezentări grafice.

^ par. 4 Scripturile grecești creștine – Traducerea lumii noi în română au fost lansate în anul 2000.

^ par. 19 Pentru a vedea unele exemple, consultă Apendicele A2 din Biblia –Traducerea lumii noi.