„E captivantă, dinamică și te îndeamnă la meditare.”

„Textul biblic prinde viață!”

„Absolut încântătoare! Relatările biblice pe care le citesc de-o viață sunt acum mai reale.”

Comentariile au fost făcute de cei care au ascultat înregistrarea audio a cărții biblice Matei, disponibilă în engleză pe jw.org.

Martorii lui Iehova au început producerea primei înregistrări audio a Bibliei în 1978. De-a lungul timpului, au fost realizate, parțial sau integral, înregistrări ale Bibliei în 20 de limbi.

Odată cu lansarea, în 2013, a ediției revizuite a Traducerii lumii noi, a apărut necesitatea de a actualiza înregistrările audio. Dar, spre deosebire de versiunile precedente care aveau doar trei cititori, noile înregistrări vor avea câte o voce pentru fiecare dintre cele peste 1 000 de personaje biblice.

Varietatea cititorilor îi va ajuta pe ascultători să-și imagineze evenimentele prezentate în relatările biblice. Deși nu sunt lecturi biblice dramatizate, care conțin efecte sonore și muzică, înregistrările se doresc a fi cât mai realiste.

Un proiect care implică atât de mulți cititori necesită o planificare atentă. Inițial, cei care au făcut cercetări pentru proiect au trebuit să identifice personajul care vorbește în fiecare pasaj, sensul pasajului, precum și emoțiile care trebuie transmise. De exemplu, a cui voce ar trebui folosită dacă într-o relatare sunt menționate cuvintele unui apostol, însă numele lui nu este specificat? O remarcă din care transpare îndoială i-ar putea fi atribuită lui Toma, iar una ce denotă impulsivitate, lui Petru.

S-a acordat atenție și vârstei personajelor. În cazul apostolului Ioan ca tânăr, era nevoie de vocea unui bărbat tânăr, în timp ce pentru vârstnicul apostol Ioan, era nevoie de un bărbat mai în vârstă.

În plus, trebuiau găsiți cititori buni. Majoritatea celor selectați slujesc la filiala din Statele Unite a Martorilor lui Iehova. Au fost audiați potențiali cititori, cărora li s-a cerut să se pregătească și să citească un anumit paragraf din revista Treziți-vă!. De asemenea, aceștia au citit replici de dialog care transmiteau emoții precum furie, tristețe, bucurie sau descurajare. Aceste probe de voci au făcut posibilă evaluarea cititorilor și stabilirea tipului de lectură pentru care sunt cel mai potriviți.

Odată stabilite rolurile, cititorii sunt chemați la studiourile de înregistrări din Brooklyn sau Patterson. Un regizor se asigură că cititorul folosește tonul corespunzător și că are o bună calitate a vocii. Atât regizorul, cât și cititorul folosesc un script special pregătit, care oferă îndrumări în ce privește pauzele și accentele din fiecare pasaj. Regizorul folosește înregistrările anterioare ale Traducerii lumii noi ca model.

Editarea materialului este realizată parțial în momentul înregistrării. Pentru o redare optimă, tehnicienii trebuie uneori să lipească cuvinte sau propoziții din mai multe secvențe.

Nu se știe cât va dura înregistrarea întregii ediții din 2013 a Traducerii lumii noi. Totuși, imediat ce o carte biblică va fi finalizată, ea va fi încărcată pe jw.org, iar pe pagina „Cărțile Bibliei”, lângă numele cărții biblice respective va apărea o pictogramă audio.