Salt la conţinut

Protejarea mediului și a faunei la Warwick

Protejarea mediului și a faunei la Warwick

Martorii lui Iehova au început lucrările de construcție la noul lor sediu mondial în apropiere de lacul Sterling Forest (Blue Lake), situat în zona rurală a statului New York. Cum protejează ei fauna și mediul?

Martorii au construit de jur împrejurul șantierului un gard temporar pentru ca animale precum șarpele-cu-clopoței, broasca-țestoasă-cutie și broasca țestoasă de pârâu să nu pătrundă în zona de lucru, ce prezintă pericole. În acest sens, gardul este verificat cu regularitate. După finalizarea lucrărilor de construcție și înlăturarea gardului de protecție, orice șarpe-cu-clopoței găsit prea aproape de proprietate va fi mutat în altă zonă de persoane special instruite.

Pasăre albastră

Copacii au fost tăiați în timpul lunilor de iarnă pentru a nu deranja păsările albastre în sezonul de cuibărit. După ce lucrările din zonele afectate se vor încheia, Martorii vor monta cuiburi artificiale pentru a atrage din nou păsările în aceste păduri.

În plus, în perioada octombrie-martie, în anumite zone se efectuează lucrări de nivelare și de curățare pentru ca semințele unei plante pe cale de dispariție, o specie de gura-lupului (Scutellaria integrifolia), să se răspândească și să germineze eficient. Această măsură este luată deși, din 2007 încoace, nu s-a găsit niciun exemplar din această specie în zona proiectului de la Warwick.

Lacul Sterling Forest, care mărginește proprietatea, este habitatul mai multor specii de păsări de apă, dar și de pești cum ar fi păstrăvul, bibanul și știuca. Pentru a proteja lacul, proiectanții au apelat la diverse tehnici de construcție nepoluante, cum ar fi plantarea de vegetație pe acoperișurile clădirilor, aceasta filtrând substanțele poluante din precipitații și reducând cantitatea apelor de scurgere. În plus, vegetația de pe malul lacului este conservată și ocrotită.

Un Martor direct implicat în aceste aspecte ale proiectului a declarat: „Chiar dacă toate măsurile luate necesită mai mult timp și o planificare mai atentă, suntem hotărâți să ocrotim ecosistemul de la Warwick”.