Salt la conţinut

La ce se referă venirea lui Cristos?

Răspunsul Bibliei

Scripturile fac nenumărate referiri la timpul când Cristos va veni să-i judece pe oameni. * De exemplu, în Matei 25:31-33 se spune:

„Când va sosi Fiul omului [Isus Cristos] în gloria sa cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul său glorios. Toate națiunile vor fi adunate înaintea sa și el îi va separa pe oameni unii de alții, așa cum separă un păstor oile de capre. Și va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa”.

Acest timp de judecată va face parte dintr-un „mare necaz”, cum nu a mai fost niciodată în istoria omenirii. Marele necaz va culmina cu războiul Armaghedonului (Matei 24:21; Revelația 16:16). Dușmanii lui Cristos, descriși în ilustrarea sa drept capre, „vor suferi pedeapsa judecătorească a distrugerii veșnice” (2 Tesaloniceni 1:9; Revelația 19:11, 15). Spre deosebire de aceștia, slujitorii săi fideli, oile, vor avea perspectiva ʻvieții veșnice’ (Matei 25:46).

Când va veni Cristos?

Isus a spus: „Ziua și ora aceea nimeni nu le știe” (Matei 24:36, 42; 25:13). Totuși, el a descris un ʻsemn’ complex, vizibil care avea să caracterizeze perioada premergătoare venirii sale (Matei 24:3, 7-14; Luca 21:10, 11).

Va veni Cristos într-un corp spiritual sau carnal?

Isus a fost înviat cu un corp spiritual, așadar el va veni în spirit, nu în carne (1 Corinteni 15:45; 1 Petru 3:18). Din acest motiv a putut el să le spună apostolilor săi în ziua dinaintea morții sale: „Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea” (Ioan 14:19).

Concepții greșite despre venirea lui Cristos

Concepție greșită: Când Biblia spune că oamenii îl vor vedea pe Isus „venind pe norii cerului”, se referă la faptul că venirea lui Isus va fi vizibilă (Matei 24:30).

Adevăr: Deseori, Biblia asociază norii cu ceva ascuns vederii omului (Leviticul 16:2; Numerele 11:25; Deuteronomul 33:26). De exemplu, Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Iată că vin la tine într-un nor întunecos” (Exodul 19:9). Moise nu l-a văzut literalmente pe Dumnezeu. În mod asemănător, Cristos ʻvine pe norii cerului’ în sensul că oamenii vor percepe venirea sa chiar dacă nu îl vor putea vedea în mod literal.

Concepție greșită: Expresia „orice ochi îl va vedea”, folosită în Revelația 1:7 când se vorbește despre venirea lui Cristos, trebuie înțeleasă în sens literal.

Adevăr: Cuvintele grecești redate în Biblie prin ʻochi’ și ʻa vedea’ sunt uneori folosite cu sensul de a discerne sau a percepe, nu cu referire la vederea propriu-zisă (Matei 13:15; Luca 19:42; Romani 15:21; Efeseni 1:18). * Biblia spune că înviatul Isus este „singurul . . . care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care nimeni . . . nu-l poate vedea” (1 Timotei 6:16). Așadar „orice ochi îl va vedea” în sensul că toți oamenii vor înțelege faptul că Isus este cel care va executa judecata din partea lui Dumnezeu (Matei 24:30).

Concepție greșită: Cuvintele din 2 Ioan 7 arată că Isus va veni în carne.

Adevăr: Versetul biblic spune: „În lume au ieșit mulți amăgitori, oameni care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în carne”.

În zilele apostolului Ioan, unii negau că Isus a venit pe pământ în carne, ca om. Ei erau numiți gnostici. Versetul 7 din 2 Ioan a fost scris pentru a combate afirmația lor falsă.

^ par. 1 Deși mulți oameni folosesc expresia „a doua venire” cu privire la venirea lui Cristos, această expresie nu apare în Biblie.

^ par. 9 Vezi The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), paginile 451 și 470.