Salt la conţinut

Unde locuiește Diavolul?

Unde locuiește Diavolul?

Răspunsul Bibliei

Fiind o ființă spirituală, Diavolul locuiește într-un domeniu invizibil ochilor umani. Acesta însă nu este un iad de foc unde să fie chinuiți cei răi, așa cum este el înfățișat în ilustrația aferentă.

‘Război în cer’

O perioadă de timp, lui Satan Diavolul i s-a permis să cutreiere domeniul spiritual, el putând chiar să se prezinte în fața lui Dumnezeu și a îngerilor săi fideli (Iov 1:6). Dar Biblia a prezis că, în urma ‘unui război ce avea să izbucnească în cer’, Satan avea să fie expulzat din cer și „aruncat pe pământ“ (Revelația 12:7–9). Atât cronologia biblică, cât și evenimentele mondiale confirmă că acest război a avut deja loc. Prin urmare, activitatea Diavolului este acum limitată la vecinătatea pământului.

Înseamnă oare că Diavolul locuiește într-o anumită zonă a planetei? De exemplu, despre anticul oraș Pergam s-a spus că era locul „unde este tronul lui Satan“ și „unde locuiește Satan“ (Revelația 2:13). În realitate, aceste expresii se referă la faptul că orașul era un centru al închinării satanice. Biblia spune că Diavolul domnește peste „toate regatele pământului locuit“. Așadar, el nu locuiește într-un anumit loc geografic, ci își desfășoară activitatea în vecinătatea pământului (Luca 4:5, 6).