Salt la conţinut

Sunt toate religiile la fel? Ne conduc toate la Dumnezeu?

Răspunsul Bibliei

 Nu, nu toate religiile sunt la fel. În Biblie sunt menționate numeroase religii care nu îi sunt plăcute lui Dumnezeu. Acestea pot fi încadrate în două mari categorii.

Prima categorie: Închinarea la dumnezei falși

 Biblia prezintă închinarea la dumnezei falși ca fiind „deșertăciune” și „de niciun folos” (Ieremia 10:3-5; 16:19, 20). Iehova a Dumnezeu i-a poruncit Israelului antic: „Să nu ai alți dumnezei în afară de mine” (Exodul 20:3, 23; 23:24). Când israeliții s-au închinat altor dumnezei, „Iehova s-a aprins de mânie” (Numerele 25:3; Leviticul 20:2; Judecătorii 2:13, 14).

 În prezent, Dumnezeu are aceeași atitudine vizavi de închinarea la „cei ce sunt numiți «dumnezei»” (1 Corinteni 8:5, 6; Galateni 4:8). El le poruncește celor ce doresc să i se închine lui să nu mai aibă legături cu aceia care practică religia falsă: „Ieșiți din mijlocul lor și separați-vă” (2 Corinteni 6:14-17). Dacă toate religiile ar fi la fel și i-ar conduce pe oameni la Dumnezeu, de ce ar fi dat Dumnezeu o astfel de poruncă?

A doua categorie: Închinarea adusă adevăratului Dumnezeu într-un mod pe care el nu-l aprobă

 Uneori, israeliții i s-au închinat lui Dumnezeu preluând convingeri și practici din închinarea adusă dumnezeilor falși. Iehova însă a respins această încercare de a amesteca religia adevărată cu cea falsă (Exodul 32:8; Deuteronomul 12:2-4). Isus i-a condamnat pe conducătorii religioși din vremea sa din cauza modului în care îi aduceau închinare lui Dumnezeu. Ei făceau paradă de pioșenie, însă ‘neglijau lucrurile mai importante ale Legii: dreptatea, îndurarea și fidelitatea’ (Matei 23:23).

 Și în prezent, singura religie care îi conduce pe oameni la Dumnezeu este cea care se bazează pe adevăr. Adevărul se găsește în paginile Bibliei (Ioan 4:24; 17:17; 2 Timotei 3:16, 17). Religiile ale căror învățături intră în contradicție cu Biblia nu fac decât să-i îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Multe învățături despre care oamenii cred că se bazează pe Biblie, inclusiv Sfânta Treime, nemurirea sufletului și chinul veșnic, au fost preluate de la cei care se închinau unor dumnezei falși. Religia care promovează astfel de învățături este ‘zadarnică’, sau inutilă, deoarece înlocuiește cerințele divine cu tradiții religioase (Marcu 7:7, 8).

 Dumnezeu urăște ipocrizia religioasă (Tit 1:16). Pentru a-i ajuta pe oameni să se apropie de Dumnezeu, o religie trebuie să le influențeze viața de zi cu zi, nu să presupună doar respectarea unor ritualuri sau formalități. De exemplu, Biblia spune: „Dacă cineva crede că i se închină lui Dumnezeu într-un mod corect, dar nu-și ține limba în frâu, ci își amăgește inima, închinarea acestui om este deșartă. Închinarea curată și neîntinată în ochii Dumnezeului și Tatălui nostru este aceasta: să te îngrijești de orfani și de văduve în necazul lor și să te păstrezi nepătat de lume” (Iacov 1:26, 27). Biblia sau Sfânta Scriptură, în traducerea lui D. Cornilescu, 1996, folosește expresia „religia curată” pentru a desemna această închinare curată, lipsită de ipocrizie.