Salt la conţinut

Ce semnificație au numerele din Biblie? Susține Biblia numerologia?

Ce semnificație au numerele din Biblie? Susține Biblia numerologia?

Răspunsul Bibliei

În Biblie, numerele sunt folosite deseori în sens literal. Uneori însă, ele pot avea o semnificație simbolică. De obicei, contextul arată dacă un număr este sau nu un simbol. Să analizăm câteva înțelesuri simbolice ale unor numere din Biblie.

  • 1 Unitate. Iată ce i-a cerut Isus lui Dumnezeu cu privire la discipolii săi: „Toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în unitate cu mine și eu sunt în unitate cu tine“ (Ioan 17:21; Matei 19:6).

  • 2 Într-un context juridic, doi martori confirmă veridicitatea unei chestiuni (Deuteronomul 17:6). În mod asemănător, repetarea unei viziuni sau a unei afirmații atestă că aceasta este sigură și adevărată. De exemplu, când a interpretat visul faraonului, Iosif i-a spus: „Dacă visul i-a fost dat de două ori faraonului, înseamnă că adevăratul Dumnezeu a hotărât lucrul acesta“ (Geneza 41:32). În profeții, „două coarne“ pot reprezenta o guvernare duală, așa cum i s-a dezvăluit profetului Daniel cu privire la Imperiul Medo-Persan (Daniel 8:20, 21; Revelația 13:11).

  • 3 Așa cum trei martori ar confirma categoric o chestiune, repetarea de trei ori a unui lucru îl poate stabili cu fermitate sau îl poate accentua (Ezechiel 21:27; Faptele 10:9–16; Revelația 4:8; 8:13).

  • 4 Acest număr poate reprezenta plenitudine în ce privește forma sau rolul, ca în expresia „cele patru colțuri ale pământului“ (Revelația 7:1; 21:16; Isaia 11:12).

  • 6 Fiind cu o unitate mai mic decât șapte, număr care reprezintă adesea plenitudine, șase poate reprezenta ceva incomplet, imperfect sau poate fi chiar asociat cu dușmanii lui Dumnezeu (1 Cronici 20:6; Daniel 3:1; Revelația 13:18).

  • 7 Acest număr este folosit adesea cu sensul de plenitudine. De pildă, Dumnezeu le-a poruncit israeliților să mărșăluiască în jurul Ierihonului șapte zile la rând, iar în a șaptea zi să mărșăluiască de șapte ori (Iosua 6:15). Biblia conține multe exemple de folosire a numărului șapte cu acest sens (Leviticul 4:6; 25:8; 26:18; Psalmul 119:164; Revelația 1:20; 13:1; 17:10). Când Isus i-a spus lui Petru că trebuia să-și ierte fratele „nu până la șapte ori, ci până la șaptezeci și șapte de ori“, repetarea numărului „șapte“ a transmis ideea de ceva nelimitat (Matei 18:21, 22).

  • 10 Acest număr poate reprezenta un întreg sau un ansamblu (Exodul 34:28; Luca 19:13; Revelația 2:10).

  • 12 Acest număr pare să reprezinte un sistem divin, complet. De exemplu, în viziunea despre cer dată apostolului Ioan apărea un oraș cu „douăsprezece pietre de temelie și pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli“ (Revelația 21:14; Geneza 49:28). Multiplii lui 12 pot avea o semnificație similară (Revelația 4:4; 7:4–8).

  • 40 Mai multe perioade de judecată și de aplicare a unei pedepse au fost asociate cu numărul 40 (Geneza 7:4; Ezechiel 29:11, 12).

Numerologia și gematria

Aceste semnificații simbolice ale numerelor din Biblie nu au nicio legătură cu numerologia, care constă în căutarea unor înțelesuri oculte ale numerelor, ale combinațiilor de numere și ale unor totaluri numerice. Unii cabaliști, de pildă, au analizat Scripturile ebraice folosind o tehnică numită gematrie, care constă în căutarea unui cod ascuns în echivalenții numerici ai literelor. Numerologia este o formă de divinație, pe care Dumnezeu o condamnă (Deuteronomul 18:10–12).