Răspunsul Bibliei

Biblia nu menționează în mod concret un set de „șapte păcate de moarte”, sau șapte păcate capitale. Cu toate acestea, ea învață că o persoană care practică păcate grave nu va obține salvarea. De exemplu, Biblia menționează păcate grave precum imoralitatea sexuală, idolatria, spiritismul, accesele de mânie și beția, încadrându-le la „lucrările cărnii”. Apoi face următoarea afirmație: „Cei care practică astfel de lucruri nu vor moșteni regatul lui Dumnezeu” (Galateni 5:19-21). *

Nu menționează Biblia ‘șapte lucruri pe care le detestă Dumnezeu’?

Ba da, menționează. În Proverbele 6:16 citim: „Șase lucruri urăște Iehova, da, șapte lucruri detestă sufletul său”. Cu toate acestea, lista păcatelor din Proverbele 6:17-19 nu se vrea a fi atotcuprinzătoare. Dimpotrivă, ea descrie categoriile fundamentale care reprezintă tot felul de acte greșite, inclusiv cele făcute în gând, cu vorba și cu fapta. *

Ce înseamnă expresia „păcat de moarte”?

Unele traduceri folosesc această expresie în 1 Ioan 5:16. De exemplu, în Noul Testament, Pascal, citim: „Există un păcat de moarte” (nota de subsol). Expresia redată prin „păcat de moarte” mai poate fi tradusă astfel: „păcat care duce la moarte”. Care este diferența între „un păcat care duce la moarte” și „un păcat care nu duce la moarte”? (1 Ioan 5:16)

Biblia arată în mod clar că toate păcatele duc la moarte. Cu toate acestea, putem fi eliberați din păcat și din moarte prin jertfa de răscumpărare a lui Isus Cristos (Romani 5:12; 6:23). Prin urmare, „un păcat care duce la moarte” este un păcat care nu e acoperit de răscumpărarea lui Cristos. O persoană care comite acest tip de păcat este atât de hotărâtă să urmeze o cale păcătoasă, încât nu-și va schimba niciodată atitudinea sau conduita. În plus, Biblia spune că un astfel de păcat „nu se va ierta” (Matei 12:31; Luca 12:10).

^ par. 3 Lista cu cele 15 păcate grave din Galateni 5:19-21 nu reprezintă o listă completă, deoarece, după ce le enumeră, Biblia adaugă expresia „și lucrurile asemănătoare acestora”. Astfel, cititorul este încurajat să-și folosească discernământul pentru a identifica lucrurile care nu au fost menționate, dar care sunt „asemănătoare acestora”.

^ par. 5 Proverbele 6:16 conține un exemplu de expresie idiomatică ebraică ce accentuează a doua cifră punând-o în contrast cu prima. Acest gen de exprimare apare adesea în Scripturi (Iov 5:19; Proverbele 30:15, 18, 21).