Salt la conţinut

Demonstrează profețiile mesianice că Isus a fost Mesia?

Răspunsul Bibliei

Da. Când a fost pe pământ, Isus a împlinit numeroase profeții despre „Mesia, Conducătorul”, cel care urma să fie ‘Salvatorul lumii’. (Daniel 9:25; 1 Ioan 4:14). Chiar și după moarte, în persoana lui Isus s-au împlinit profeții mesianice. (Psalmul 110:1; Faptele 2:34-36)

 Care este semnificația termenului „Mesia”?

Atât termenul ebraic Mașíaḥ (Mesia), cât și echivalentul său în greacă Khristós (Cristos) semnifică „Unsul”. Prin urmare, „Isus Cristos” înseamnă „Isus Unsul” sau „Isus Mesia”.

În vremurile biblice, o persoană era unsă, turnându-i-se adesea ulei pe cap, când era numită pentru a primi o poziție înaltă de autoritate. (Leviticul 8:12; 1 Samuel 16:13) Isus a fost numit de Dumnezeu în calitate de Mesia, o poziție de mare autoritate. (Faptele 2:36) Dar Dumnezeu nu l-a uns cu ulei, ci cu spirit sfânt. (Matei 3:16)

 Puteau mai multe persoane să împlinească profețiile mesianice?

Nu. Așa cum amprentele digitale identifică o singură persoană, împlinirea profețiilor biblice indică spre un singur Mesia, sau Cristos. Totuși, Biblia avertizează că „se vor ridica Cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni ca să-i inducă în eroare, dacă s-ar putea, chiar și pe cei aleși”. (Matei 24:24)

 Ar putea apărea Mesia în viitor?

Nu. Biblia a prezis că Mesia avea să fie un descendent al regelui David al Israelului. (Psalmul 89:3, 4) Însă registrele genealogice evreiești care conțin linia de descendență a lui David au dispărut, fiind distruse, după cât se pare, când romanii au cucerit Ierusalimul în 70 e.n. * De atunci, nimeni nu a mai putut demonstra că face parte din familia regală a lui David. În schimb, pe timpul lui Isus existau astfel de documente, de aceea nici chiar dușmanii lui nu au putut să conteste afirmația sa că era un descendent al lui David. (Matei 22:41-46)

 Câte profeții mesianice sunt consemnate în Biblie?

Nu se poate spune cu exactitate numărul lor. Criteriile de numărare a profețiilor mesianice pot varia chiar și în cazul pasajelor biblice care se aplică în mod evident la Mesia. De exemplu, în Isaia 53:2-7 sunt menționate câteva detalii profetice cu privire la Mesia. Unii consideră întregul fragment o profeție, în timp ce alții consideră fiecare detaliu o profeție aparte.

 Profeții mesianice împlinite în persoana lui Isus

Profeție

Consemnată în

Împlinire

Descendent al lui Avraam

Geneza 22:17, 18

Matei 1:1

Descendent al lui Isaac, fiul lui Avraam

Geneza 17:19

Matei 1:2

Născut în tribul lui Iuda

Geneza 49:10

Matei 1:1, 3

Din linia regală de descendență a regelui David

Isaia 9:7

Matei 1:1

Născut dintr-o fecioară

Isaia 7:14

Matei 1:18, 22, 23

Născut în Betleem

Mica 5:2

Matei 2:​1, 5, 6

Numit Emanuel *

Isaia 7:14

Matei 1:21-23

Un început modest

Isaia 53:2

Luca 2:7

Copiii mici au fost uciși după nașterea sa

Ieremia 31:15

Matei 2:16-18

Chemat din Egipt

Osea 11:1

Matei 2:13-15

Numit Nazarinean *

Isaia 11:1

Matei 2:23

Precedat de un mesager

Maleahi 3:1

Matei 11:7-10

Uns ca Mesia în 29 e.n. *

Daniel 9:25

Matei 3:13-17

Recunoscut de Dumnezeu drept Fiul Său

Psalmul 2:7

Faptele 13:33, 34

A avut zel pentru casa lui Dumnezeu

Psalmul 69:9

Ioan 2:13-17

A anunțat vestea bună

Isaia 61:1

Luca 4:16-21

Serviciul public în Galileea asemănat cu o mare lumină

Isaia 9:1, 2

Matei 4:13-16

A înfăptuit miracole asemenea lui Moise

Deuteronomul 18:15

Faptele 2:22

Asemenea lui Moise, a transmis gândurile lui Dumnezeu

Deuteronomul 18:18, 19

Ioan 12:49

A vindecat mulți bolnavi

Isaia 53:4

Matei 8:16, 17

Nu a atras atenția asupra lui

Isaia 42:2

Matei 12:17, 19

A arătat compasiune față de cei oprimați

Isaia 42:3

Matei 12:9-20; Marcu 6:34

A dezvăluit dreptatea lui Dumnezeu

Isaia 42:1, 4

Matei 12:17-20

Un sfătuitor minunat

Isaia 9:6, 7

Ioan 6:68

A făcut cunoscut numele lui Iehova

Psalmul 22:22

Ioan 17:6

A vorbit în ilustrări

Psalmul 78:2

Matei 13:34, 35

Un conducător

Daniel 9:25

Matei 23:10

Mulți nu au crezut în el

Isaia 53:1

Ioan 12:37, 38

Piatră de poticnire

Isaia 8:14, 15

Matei 21:42-44

Respins de oameni

Psalmul 118:22, 23

Faptele 4:10, 11

Urât fără motiv

Psalmul 69:4

Ioan 15:24, 25

Intrare triumfală în Ierusalim pe un măgar

Zaharia 9:9

Matei 21:4-9

Lăudat de copii

Psalmul 8:2

Matei 21:15, 16

A venit în numele lui Iehova

Psalmul 118:26

Ioan 12:12, 13

Trădat de un apropiat de încredere

Psalmul 41:9

Ioan 13:18

Trădat pentru 30 de arginți *

Zaharia 11:12, 13

Matei 26:14-16; 27:3-10

Abandonat de prieteni

Zaharia 13:7

Matei 26:31, 56

Martori falși au depus mărturie împotriva lui

Psalmul 35:11

Matei 26:59-61

A tăcut înaintea celor ce-l acuzau

Isaia 53:7

Matei 27:12-14

A fost scuipat

Isaia 50:6

Matei 26:67; 27:27, 30

A fost lovit peste cap

Mica 5:1

Marcu 15:19

A fost biciuit

Isaia 50:6

Ioan 19:1

Nu s-a împotrivit când a fost lovit

Isaia 50:6

Ioan 18:22, 23

Conducătorii politici au complotat împotriva lui

Psalmul 2:2

Luca 23:10-12

Țintuit pe un stâlp, cuiele fiindu-i înfipte în mâini și în picioare

Psalmul 22:16

Matei 27:35; Ioan 20:25

S-au aruncat sorții pentru veșmintele lui

Psalmul 22:18

Ioan 19:23, 24

Numărat cu păcătoșii

Isaia 53:12

Matei 27:38

Denigrat, insultat

Psalmul 22:7, 8

Matei 27:39-43

A suferit pentru păcătoși

Isaia 53:5, 6

1 Petru 2:23-25

Se părea că fusese părăsit de Dumnezeu

Psalmul 22:1

Marcu 15:34

I s-a dat să bea oțet amestecat cu fiere

Psalmul 69:21

Matei 27:34

I s-a făcut sete înainte de a muri

Psalmul 22:15

Ioan 19:28, 29

Și-a încredințat lui Dumnezeu spiritul

Psalmul 31:5

Luca 23:46

Și-a dat viața pentru oameni

Isaia 53:12

Marcu 15:37

A oferit răscumpărarea pentru a înlătura păcatul

Isaia 53:12

Matei 20:28

Nu i-au fost zdrobite oasele

Psalmul 34:20

Ioan 19:31-33, 36

Străpuns cu o suliță

Zaharia 12:10

Ioan 19:33-35, 37

Înmormântat cu cei bogați

Isaia 53:9

Matei 27:57-​60

Înviat din morți

Psalmul 16:10

Faptele 2:29-31

Trădătorul a fost înlocuit

Psalmul 109:8

Faptele 1:15-20

S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu

Psalmul 110:1

Faptele 2:34-36

^ par. 5 În Cyclopedia de McClintock și Strong se afirmă: „Nu există nicio îndoială că registrele cu genealogiile triburilor și familiilor evreiești au fost distruse când Ierusalimul a fost cucerit, și nu mai înainte”.

^ par. 40 Numele evreiesc Emanuel, care înseamnă „Dumnezeu este cu noi”, descrie în mod potrivit rolul lui Isus de Mesia. Atât existența lui, cât și activitatea lui pe pământ au demonstrat că Dumnezeu este cu închinătorii săi. (Luca 2:27-32; 7:12-16)

^ par. 52 Termenul „nazarinean” provine, se pare, din cuvântul ebraic néțer, care înseamnă „vlăstar”.

^ par. 58 Pentru detalii privind cronologia biblică ce indică anul 29 e.n. drept anul venirii lui Mesia, vezi articolul „Profeția lui Daniel despre venirea lui Mesia”.

^ par. 127 Această profeție se găsește în cartea Zaharia, însă scriitorul biblic Matei menționează că ea a fost ‘spusă prin profetul Ieremia’. (Matei 27:9) După cât se pare, cartea Ieremia era, uneori, prima în secțiunea din Scripturi numită „Profeții”. (Luca 24:44) Matei a folosit probabil termenul „Ieremia” cu referire la întreaga colecție de cărți, care includea și cartea Zaharia.