Salt la conţinut

De ce este pacea mondială atât de greu de realizat?

De ce este pacea mondială atât de greu de realizat?

Răspunsul Bibliei

Eforturile omului de a realiza pacea mondială au eșuat și vor continua să eșueze. Iată câteva motive:

  • „Nu poate omul care umblă nici măcar să-și conducă pașii“ (Ieremia 10:23). Oamenii nu au fost creați cu capacitatea sau cu dreptul de a se guverna singuri. Prin urmare, ei nu vor putea să realizeze o pace durabilă pe pământ.

  • „Să nu vă încredeți în cârmuitori și în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Va ieși suflarea lor și se vor întoarce în țărâna lor; în ziua aceea vor pieri toate gândurile lor“ (Psalmul 146:3, 4, Septuaginta, 2006). Conducătorii politici, chiar și cei care au cele mai bune intenții, nu găsesc soluții pentru a elimina cauzele războiului.

  • „În zilele din urmă vor fi timpuri critice, cărora cu greu li se va face față. Căci oamenii vor fi . . . cruzi, neiubitori de bine, trădători, încăpățânați, umflați de mândrie“ (2 Timotei 3:1–4). Noi trăim în „zilele din urmă“ ale acestei lumi rele, când atitudinea predominantă a oamenilor face ca pacea să fie greu de realizat.

  • „Vai de voi, pământ și mare, pentru că Diavolul a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știind că nu mai are decât puțin timp!“ (Revelația 12:12). Sfera de activitate a Diavolului, dușmanul lui Dumnezeu, a fost limitată la vecinătatea pământului. Diavolul îi influențează pe oameni să adopte spiritul său malefic. Cât timp el este „conducătorul acestei lumi“, noi nu vom putea trăi în pace (Ioan 12:31).

  • „[Regatul lui Dumnezeu] va zdrobi și va pune capăt tuturor acestor regate [care se împotrivesc lui Dumnezeu] și el însuși va dăinui pe timp indefinit“ (Daniel 2:44). Regatul lui Dumnezeu, nu vreun guvern uman, va realiza pentru totdeauna pacea mondială (Psalmul 145:16).