Salt la conţinut

Câte nume are Dumnezeu?

Câte nume are Dumnezeu?

Răspunsul Bibliei

 Dumnezeu are un singur nume propriu. În limba ebraică se scrie יהוה, iar în limba română este redat, de regulă, prin „Iehova”. a Prin intermediul profetului său Isaia, Dumnezeu a spus: „Eu sunt Iehova. Acesta este numele meu”. (Isaia 42:8) Acest nume apare de aproximativ 7 000 de ori în manuscrisele biblice antice, de mult mai multe ori decât orice alt termen folosit pentru Dumnezeu sau decât orice alt nume propriu al vreunei persoane. b

Are Iehova și alte nume?

 Deși face referire la Dumnezeu folosind un singur nume propriu, Biblia folosește multe titluri și descrieri când vorbește despre el. Vă prezentăm o listă cu câteva titluri și descrieri din care reiese câte un aspect al personalității și al naturii lui Iehova.

Titlu

Referință

Semnificație

Alah

(Niciuna)

Cuvântul „Alah” provine din arabă și nu este un nume propriu, ci un titlu, care înseamnă „Dumnezeu”. Unele traduceri ale Bibliei în limba arabă și în alte limbi folosesc termenul „Alah” ca echivalent pentru „Dumnezeu”.

Alfa și Omega

Revelația 1:8; 21:6; 22:13

„Cel dintâi și cel din urmă”, sau „începutul și sfârșitul”, înseamnă că nu a existat niciun Dumnezeu Atotputernic înainte de Iehova și nu va exista nici după el. (Isaia 43:10) Alfa și omega sunt prima și, respectiv, ultima literă din alfabetul grecesc.

Ascultătorul rugăciunii

Psalmul 65:2

Ascultă personal fiecare rugăciune adresată lui cu credință.

Atotputernic

Geneza 17:1

Are o putere nemărginită. Termenul ebraic ʼEl Șaddái, „Dumnezeul Atotputernic”, apare de șapte ori în Biblie.

Cel Bătrân de zile

Daniel 7:9, 13, 22

Nu are început; există din veșnicie, înainte ca ceva sau cineva să fi fost adus în existență. (Psalmul 90:2)

Cel Preaînalt

Psalmul 47:2

Deține poziția supremă.

Cel Preasfânt

Proverbele 9:10

Mai sfânt (curat și pur pe plan moral) decât oricine altcineva.

Cel Suprem

Daniel 7:18, 27

Cel mai mare suveran.

Creator

Isaia 40:28

A adus totul în existență.

Domn

Psalmul 135:5

Proprietar sau stăpân; în ebraică ʼAdốn sau ʼAdoním.

Domnul oștirilor, Domnul Savaot

Isaia 1:9, Cornilescu, 1996; Romani 9:29, Fidela

Comandantul forțelor îngerești. Titlul „Domnul Savaot” mai poate fi redat „Iehova al armatelor”. (Traducerea lumii noi)

Domn Suveran

Geneza 15:2

Are autoritate supremă; în ebraică ʼAdonái.

Dumnezeu

Geneza 1:1

Cel căruia i se aduce închinare; Cel puternic. Cuvântul ebraic ʼElohím este o formă de plural, indicând maiestatea, demnitatea sau grandoarea lui Iehova.

Dumnezeul dumnezeilor

Deuteronomul 10:17

Divinitatea supremă, în contrast cu „dumnezeii fără valoare” la care se închină unii. (Isaia 2:8)

Eu sunt cel ce sunt

Exodul 3:14, Cornilescu, 1996

Devine tot ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini scopul. Această expresie a mai fost tradusă „Eu voi deveni ce voi vrea să devin”. (Traducerea lumii noi) Această descriere ne ajută să explicăm semnificația numelui lui Dumnezeu, Iehova, care apare în versetul următor. (Exodul 3:15)

Fericitul Dumnezeu

1 Timotei 1:11

Bucuria și fericirea sunt trăsături definitorii. (Psalmul 104:31)

Gelos

Exodul 34:14, Cornilescu, 1996

Nu tolerează nicio rivalitate în ce privește închinarea. Acest termen a mai fost tradus prin expresia „pretinde devoțiune exclusivă”. (Traducerea lumii noi, 2013)

Marele Instructor

Isaia 30:20, 21

Oferă îndrumări și învățături utile. (Isaia 48:17, 18)

Marele Făuritor

Psalmul 149:2

A adus totul în existență. (Revelația 4:11)

Olarul

Isaia 64:8

Are autoritate asupra persoanelor și a națiunilor la fel cum un olar are autoritate asupra lutului. (Romani 9:20, 21)

Păstorul

Psalmul 23:1

Le poartă de grijă slujitorilor săi.

Răscumpărătorul

Isaia 41:14

Răscumpără omenirea din păcat și moarte prin intermediul jertfei de răscumpărare a lui Isus Cristos. (Ioan 3:16)

Rege al eternității

Revelația 15:3

Domnia sa nu are nici început, nici sfârșit.

Salvatorul

Isaia 45:21

Ne salvează din situații periculoase sau de la distrugere.

Stânca

Psalmul 18:2, 46

Un refugiu sigur și o sursă de salvare.

Tată

Matei 6:9

Dătătorul vieții.

Toponime în Scripturile ebraice

 În Biblie, unele denumiri de locuri conțin numele lui Dumnezeu, dar ele nu constituie alte nume divine.

Toponime

Referință

Semnificație

Iehova-Iire

Geneza 22:13, 14

„Iehova se va îngriji.”

Iehova-Nisi

Exodul 17:15

„Iehova este Steagul meu.” Iehova este un Dumnezeu spre care slujitorii săi se pot îndrepta pentru ocrotire și ajutor. (Exodul 17:13-16)

Iehova-Șalom

Judecătorii 6:23, 24

„Iehova este pace.”

De ce trebuie să cunoaștem și să folosim numele lui Dumnezeu

  •   Întrucât l-a inclus de mii de ori în Biblie, Dumnezeu consideră că numele lui, Iehova, este foarte important. (Maleahi 1:11)

  •   Isus, Fiul lui Dumnezeu, a evidențiat în repetate rânduri importanța numelui divin. De exemplu, el s-a rugat lui Iehova: „Să fie sfințit numele tău”. (Matei 6:9; Ioan 17:6)

  •   Cei care ajung să cunoască și să folosească numele lui Dumnezeu fac primii pași pentru a lega o prietenie cu Iehova. (Psalmul 9:10; Maleahi 3:16) O asemenea relație de prietenie le dă posibilitatea să beneficieze de următoarea promisiune a lui Dumnezeu: „Pentru că are afecțiune față de mine, îl voi scăpa. Îl voi ocroti pentru că îmi cunoaște numele”. (Psalmul 91:14)

  •   Biblia recunoaște: ‘Există cei ce sunt numiți «dumnezei», fie în cer, fie pe pământ, așa cum există mulți «dumnezei» și mulți «domni»’. (1 Corinteni 8:5, 6) Cu toate acestea, Biblia îl identifică în mod clar pe singurul Dumnezeu adevărat folosind numele său, Iehova. (Psalmul 83:18)

a Unii ebraiști preferă redarea „Yahweh”.

b O formă prescurtată a numelui divin, „Iah”, apare de circa 50 de ori în Biblie, inclusiv în cuvântul „Aleluia”, care înseamnă „Lăudați-l pe Iah”. (Revelația 19:1, Cornilescu 1996)