Salt la conţinut

Cine au fost nefilimii?

Cine au fost nefilimii?

Răspunsul Bibliei

 Nefilimii au fost uriași violenți, care aveau puteri ieșite din comun. Ei au fost descendenți ai îngerilor răi care au avut relații intime cu unele femei din zilele lui Noe. a

 În relatarea biblică se spune că „fiii adevăratului Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase”. (Geneza 6:2) Acei ʻfii ai lui Dumnezeuʼ erau, de fapt, creaturi spirituale care se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu ʻpărăsindu-și locuința potrivită pentru eiʼ, aflată în cer. Ei s-au materializat și „și-au luat soții, pe cele pe care le-au ales”. (Iuda 6; Geneza 6:2)

 Creaturile hibride născute din această uniune anormală nu erau copii obișnuiți. (Geneza 6:4) Nefilimii erau niște uriași violenți, adevărați tirani care au umplut pământul de violență. (Geneza 6:13) Biblia îi descrie drept „puternicii de altădată, bărbații cu renume”. (Geneza 6:4) Ei au rămas în amintirea oamenilor drept persoane violente, care semănau groază în jurul lor. (Geneza 6:5; Numerele 13:33 b)

Concepții greșite despre nefilimi

 Concepție greșită: Pe pământ încă trăiesc nefilimi.

 Adevăr: Iehova a adus un potop global pentru a distruge acea lume violentă. Nefilimii au fost distruși, la fel ca toți oamenii răi de atunci. În schimb, Noe și familia sa au găsit favoare în ochii lui Iehova și au fost păstrați în viață. (Geneza 6:9; 7:12, 13, 23; 2 Petru 2:5)

 Concepție greșită: Tații nefilimilor au fost oameni.

 Adevăr: Tații lor sunt numiți „fiii adevăratului Dumnezeu”. (Geneza 6:2) Biblia folosește aceeași expresie pentru a-i descrie pe îngeri. (Iov 1:6; 2:1; 38:7) Îngerii aveau capacitatea de a se materializa, adică de a-și lua corpuri umane. (Geneza 19:1-5; Iosua 5:13-15) Apostolul Petru a vorbit despre ʻspiritele din închisoare, care fuseseră neascultătoare odinioară, când răbdarea lui Dumnezeu aștepta în zilele lui Noeʼ. (1 Petru 3:19, 20) Cu referire la aceeași situație, scriitorul biblic Iuda a explicat că anumiți îngeri „nu și-au păstrat locul inițial, ci și-au părăsit locuința potrivită pentru ei”. (Iuda 6)

 Concepție greșită: Nefilimii erau îngeri decăzuți.

 Adevăr: Contextul versetului din Geneza 6:4 arată că nefilimii nu erau îngeri, ci creaturi hibride, descendenți ai îngerilor materializați și ai unor femei de pe pământ. După ce îngerii „și-au luat soții, pe cele pe care le-au ales”, Iehova a spus că peste 120 de ani va lua măsuri împotriva acelei lumi lipsite de pietate. (Geneza 6:1-3) Relatarea mai precizează că „în acele zile”, îngerii materializați „au continuat să aibă relații cu fiicele oamenilor” și ele le-au născut fii: „puternicii de altădată”, nefilimii. (Geneza 6:4)

a Cuvântul ebraic transliterat „nefilimi” poate însemna „doborâtori”. Potrivit lucrării Wilson’s Old Testament Word Studies, cuvântul se referă la cei „care se năpustesc asupra oamenilor atacându-i cu violență și care îi fac pe alții să cadă”.

b Spionii israeliți menționați în Numerele 13:33 au văzut oameni a căror statură le aducea aminte de relatările despre nefilimi. Aceștia însă muriseră cu secole în urmă. (Geneza 7:21-23)