Salt la conţinut

Ar trebui să ne închinăm la icoane?

Răspunsul Bibliei

 Nu. Referitor la legile date de Dumnezeu națiunii Israel, lucrarea New Catholic Encyclopedia precizează: „Din diferite relatări biblice reiese clar că în închinarea adevărată la Dumnezeu nu erau folosite imagini“. Gândiți-vă la următoarele versete:

  •   „Să nu-ți faci chip cioplit sau imaginea vreunui lucru care este sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor și să nu te lași convins să le slujești, fiindcă eu, Iehova, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu care pretinde devoțiune exclusivă“ (Exodul 20:4, 5). Întrucât Dumnezeu pretinde „devoțiune exclusivă“, lui îi displace dacă noi venerăm imagini, idoli, icoane, statui sau simboluri ori ne închinăm la ele.

  •   „Gloria mea n-o voi da ... chipurilor cioplite.“ (Isaia 42:8) Dumnezeu respinge închinarea adusă lui prin intermediul imaginilor. Când unii israeliți au vrut să i se închine folosindu-se de statuia unui vițel, Dumnezeu a spus că făcuseră „ce este rău“ (Exodul 32:7–9).

  •   „Nu trebuie să credem că Ființa Divină este asemenea aurului, a argintului sau a pietrei, asemenea vreunui lucru sculptat prin arta și imaginația omului.“ (Faptele 17:29) În contrast cu închinarea păgână, în cadrul căreia se folosesc imagini ‘sculptate prin arta și imaginația omului’, Biblia le spune creștinilor ‘să umble prin credință, nu prin vedere’ (2 Corinteni 5:7).

  •   „Păziți-vă de idoli!“ (1 Ioan 5:21) Menționând poruncile date de Dumnezeu atât națiunii Israel, cât și creștinilor, Biblia arată în mod clar că învățătura potrivit căreia Dumnezeu aprobă folosirea icoanelor în închinare este falsă.