Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Ce reprezintă fiara cu șapte capete din capitolul 13 al cărții Revelația?

Ce reprezintă fiara cu șapte capete din capitolul 13 al cărții Revelația?

Răspunsul Bibliei

Fiara cu șapte capete din Revelația 13:1 reprezintă sistemul politic mondial.

  • Are autoritate, putere și un tron, ceea ce lasă să se înțeleagă că este o entitate politică (Revelația 13:2).

  • Stăpânește peste „orice trib, popor, limbă și națiune” și, prin urmare, nu poate fi un guvern național (Revelația 13:7).

  • Reunește caracteristici ale celor patru fiare descrise în profeția din Daniel 7:2-8, între care înfățișare de leopard, picioare de urs, gură de leu și zece coarne. Fiarele din profeția lui Daniel sunt identificate ca reprezentând anumiți „regi”, sau regate politice, aflați la conducerea unor imperii ce s-au succedat în timp (Daniel 7:17, 23). Așadar, fiara din Revelația, capitolul 13, reprezintă o organizație politică compozită.

  • Se ridică „din mare”, adică din masele agitate ale omenirii, sursa guvernărilor omenești (Revelația 13:1; Isaia 17:12, 13).

  • Biblia menționează că numărul, sau numele, fiarei (666) este „un număr de om” (Revelația 13:17, 18). Expresia arată că fiara este o entitate de natură umană, nu de natură demonică, spirituală.

Deși sunt în dezacord cu privire la multe lucruri, națiunile sunt unite în hotărârea de a-și păstra autoritatea și de a nu se supune guvernării Regatului lui Dumnezeu (Psalmul 2:2). De asemenea, ele își vor uni forțele pentru a lupta la Armaghedon împotriva armatelor lui Dumnezeu, aflate sub conducerea lui Isus Cristos. În acest război însă, națiunile vor fi distruse (Revelația 16:14, 16; 19:19, 20).

„Zece coarne și șapte capete”

În Biblie, anumite numere sunt folosite cu sens simbolic. De exemplu, zece și șapte reprezintă plenitudine, întreg. Cheia pentru înțelegerea semnificației exacte a celor „zece coarne și șapte capete” ale fiarei din Revelația, capitolul 13, este „o imagine [a] fiarei”, identificată ulterior în cartea Revelația, o fiară de culoare stacojie, care are șapte capete și zece coarne (Revelația 13:1, 14, 15; 17:3). Biblia precizează că cele șapte capete ale acestei fiare roșii semnifică „șapte regi”, sau guverne (Revelația 17:9, 10).

În mod asemănător, cele șapte capete ale fiarei din Revelația 13:1 reprezintă șapte puteri: principalele puteri politice care au dominat de-a lungul istoriei și au oprimat poporul lui Dumnezeu – Egiptul antic, Asiria, Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma și Anglo-America. Dacă conchidem că cele zece coarne reprezintă totalitatea statelor suverane, mici și mari deopotrivă, atunci diadema, sau coroana, de pe fiecare corn arată că fiecare națiune guvernează simultan cu principala putere politică a vremii.