Răspunsul Bibliei

Biblia arată că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. În plus, există și cazuri reale care dovedesc acest lucru. Biblia spune: „El va împlini dorința celor ce se tem de el, le va auzi strigătul de ajutor și-i va salva“ (Psalmul 145:19). Îți va răspunde și ție Dumnezeu la rugăciuni? Depinde în mare măsură de tine.

Ce contează pentru Dumnezeu?

  • Să ne rugăm numai Lui, nu lui Isus, Mariei, sfinților, îngerilor sau la icoane. Doar Iehova Dumnezeu este ‘Ascultătorul rugăciunii’ (Psalmul 65:2).

  • Să ne rugăm în armonie cu voința lui, adică potrivit cerințelor sale, care se găsesc în Biblie (1 Ioan 5:14).

  • Să ne rugăm prin intermediul lui Isus, recunoscând în felul acesta rolul pe care îl are. El a spus: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine“ (Ioan 14:6).

  • Să ne rugăm având încredere că el ne va răspunde. De asemenea, să ne rugăm pentru mai multă credință (Matei 21:22; Luca 17:5).

  • Să ne rugăm cu umilință și sinceritate. Biblia spune: „Iehova este înălțat și totuși îl vede pe cel umil“ (Psalmul 138:6).

  • Să ne rugăm cu stăruință. Isus a spus: „Continuați să cereți și vi se va da“ (Luca 11:9).

Ce nu contează pentru Dumnezeu?

  • Rasa ori naționalitatea. „Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice națiune, omul care se teme de el și practică dreptatea este primit de el.“ (Faptele 10:34, 35)

  • Poziția în care te rogi. Te poți ruga stând așezat, cu capul plecat, în genunchi sau în picioare (1 Cronici 17:16; Neemia 8:6; Daniel 6:10; Marcu 11:25).

  • Dacă te rogi în gând sau cu voce tare. Dumnezeu răspunde și la rugăciunile rostite în gând, pe care ceilalți nu le aud (Neemia 2:1–6).

  • Dacă te rogi pentru o problemă gravă sau pentru una minoră. Dumnezeu te îndeamnă ‘să îți arunci toate îngrijorările asupra lui, pentru că el se interesează de tine’ (1 Petru 5:7).