Salt la conţinut

De ce există atât de multe confesiuni creștine?

Răspunsul Bibliei

 Pornind de la învățăturile lui Isus Cristos, oamenii au format o diversitate de confesiuni „creștine”. Cu toate acestea, Biblia arată că există o singură formă adevărată de creștinism. Să analizăm trei motive care ne conduc la această concluzie.

  1.   Isus a spus că el a predat „adevărul”, iar primii creștini făceau referire la religia lor ca fiind „adevărul” (Ioan 8:32; 2 Petru 2:2; 2 Ioan 4; 3 Ioan 3). Din aceste expresii înțelegem că cei ce promovează doctrine care intră în contradicție cu învățăturile lui Isus nu practică adevărata formă a creștinismului.

  2.   Biblia învață că creștinii trebuie ‘să vorbească toți în același fel’, adică în unitate (1 Corinteni 1:10). Cu toate acestea, multe confesiuni creștine se contrazic chiar și cu privire la învățături fundamentale, precum ce înseamnă a fi creștin. Aceste confesiuni nu pot avea toate dreptate (1 Petru 2:21).

  3.   Isus a profețit că mulți oameni vor pretinde că sunt creștini, dar nu vor respecta poruncile sale, iar pe aceștia el îi va respinge (Matei 7:21-23; Luca 6:46). Unii vor fi induși în eroare de conducători religioși care vor denatura închinarea adevărată pentru a-și promova propriile interese (Matei 7:15). Alții însă vor prefera un pseudo-creștinism, deoarece li se va spune ceea ce vor să audă, nicidecum adevărul biblic (2 Timotei 4:3, 4).

 În ilustrarea sa despre grâu și neghină, Isus a prezis o mare răzvrătire (apostazia) împotriva adevăratului creștinism (Matei 13:24-30, 36-43). Timp de secole, adevărații creștini nu au putut fi deosebiți de cei falși. Așa cum a prezis Isus, apostazia a înflorit după moartea apostolilor (Faptele 20:29, 30). Deși există o varietate de învățături apostate, toate formele de pseudo-creștinism „au deviat de la adevăr” (2 Timotei 2:18).

 Isus a mai prezis că, în cele din urmă, diferența dintre adevărații creștini și cei falși avea să fie clară. Acest lucru s-a întâmplat în timpurile noastre, pe parcursul ‘încheierii unui sistem’ (Matei 13:30, 39).