Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

De ce există atât de multe confesiuni creștine?

De ce există atât de multe confesiuni creștine?

Răspunsul Bibliei

Pornind de la învățăturile lui Isus Cristos, oamenii au format o diversitate de confesiuni „creștine”. Cu toate acestea, Biblia arată că există o singură formă adevărată de creștinism. Să analizăm trei motive care ne conduc la această concluzie.

  1. Isus a spus că el a predat „adevărul”, iar primii creștini făceau referire la religia lor ca fiind „adevărul” (Ioan 8:32; 2 Petru 2:2; 2 Ioan 4; 3 Ioan 3). Din aceste expresii înțelegem că cei ce promovează doctrine care intră în contradicție cu învățăturile lui Isus nu practică adevărata formă a creștinismului.

  2. Biblia învață că creștinii trebuie ‘să vorbească toți în același fel’, adică în unitate (1 Corinteni 1:10). Cu toate acestea, multe confesiuni creștine se contrazic chiar și cu privire la învățături fundamentale, precum ce înseamnă a fi creștin. Aceste confesiuni nu pot avea toate dreptate (1 Petru 2:21).

  3. Isus a profețit că mulți oameni vor pretinde că sunt creștini, dar nu vor respecta poruncile sale, iar pe aceștia el îi va respinge (Matei 7:21-23; Luca 6:46). Unii vor fi induși în eroare de conducători religioși care vor denatura închinarea adevărată pentru a-și promova propriile interese (Matei 7:15). Alții însă vor prefera un pseudo-creștinism, deoarece li se va spune ceea ce vor să audă, nicidecum adevărul biblic (2 Timotei 4:3, 4).

În ilustrarea sa despre grâu și neghină, Isus a prezis o mare răzvrătire (apostazia) împotriva adevăratului creștinism (Matei 13:24-30, 36-43). Timp de secole, adevărații creștini nu au putut fi deosebiți de cei falși. Așa cum a prezis Isus, apostazia a înflorit după moartea apostolilor (Faptele 20:29, 30). Deși există o varietate de învățături apostate, toate formele de pseudo-creștinism „au deviat de la adevăr” (2 Timotei 2:18).

Isus a mai prezis că, în cele din urmă, diferența dintre adevărații creștini și cei falși avea să fie clară. Acest lucru s-a întâmplat în timpurile noastre, pe parcursul ‘încheierii unui sistem’ (Matei 13:30, 39).