Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Cine sau ce sunt îngerii?

Cine sau ce sunt îngerii?

Răspunsul Bibliei

Îngerii sunt ființe superioare oamenilor în ce privește puterea și abilitățile. (2 Petru 2:11) Ei trăiesc în cer, adică în domeniul spiritual, un nivel de existență mai presus de universul fizic. (1 Regi 8:27; Ioan 6:38) De aceea, îngerii sunt numiți și spirite. (1 Regi 22:21; Psalmul 18:10)

Cum au apărut îngerii?

Dumnezeu i-a creat pe îngeri prin intermediul lui Isus, despre care Biblia spune că este „întâiul născut din toată creația”. Biblia arată cum l-a folosit Dumnezeu pe Isus în procesul de creare: „Prin [Isus] au fost create toate celelalte lucruri din ceruri și de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute”, inclusiv îngerii. (Coloseni 1:13-17) Îngerii nu se căsătoresc și nu se reproduc. (Marcu 12:25) Fiecare dintre acești ‘fii ai adevăratului Dumnezeu’ a fost creat în mod individual. (Iov 1:6)

Îngerii au fost creați în trecutul îndepărtat, înainte ca pământul să existe. Când Dumnezeu a creat pământul, îngerii ‘au scos strigăte de laudă’. (Iov 38:4-7)

Câți îngeri există?

Biblia nu menționează în mod exact numărul îngerilor, însă lasă să se înțeleagă că acesta este foarte mare. De exemplu, într-o viziune, apostolul Ioan a văzut sute de milioane de îngeri. (Revelația 5:11, nota de subsol)

Au îngerii nume și personalități distincte?

Da. Biblia menționează numele a doi îngeri: Mihael și Gabriel. (Daniel 12:1; Luca 1:26) * Alți îngeri au recunoscut că au nume, însă nu și l-au dezvăluit. (Geneza 32:29; Judecătorii 13:17, 18)

Îngerii au personalități diferite. Ei pot comunica între ei. (1 Corinteni 13:1) Îngerii au capacitatea de a raționa și de a compune cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. (Luca 2:13, 14) De asemenea, au libertatea de a alege între bine și rău. Unii dintre ei și-au folosit această libertate când au păcătuit alăturându-i-se lui Satan Diavolul în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. (Matei 25:41; 2 Petru 2:4)

Sunt îngerii organizați într-o structură ierarhică?

Da. Îngerul cu cea mai mare putere și autoritate este Mihael, arhanghelul. (Iuda 9; Revelația 12:7) Serafimii sunt îngeri de rang înalt care stau în apropierea tronului lui Iehova. (Isaia 6:2, 6) Heruvimii, altă categorie de îngeri cu rang înalt, îndeplinesc sarcini speciale. De exemplu, cei care au păzit intrarea în grădina Edenului după expulzarea lui Adam și a Evei au fost heruvimi. (Geneza 3:23, 24)

Îi ajută îngerii pe oameni?

Da. Dumnezeu folosește îngeri fideli pentru a-i ajuta pe oameni.

  • Îngerii sunt folosiți în lucrarea de predicare a veștii bune despre Regatul lui Dumnezeu. (Revelația 14:6, 7) Prin intermediul lor, Dumnezeu își îndrumă slujitorii în această lucrare, ceea ce le aduce foloase atât celor ce predică, cât și celor ce aud vestea bună. (Faptele 8:26, 27)

  • Îngerii ajută congregația creștină să rămână curată, ocrotită de influența oamenilor răi. (Matei 13:49)

  • Îngerii îi îndrumă și îi ocrotesc pe slujitorii fideli ai lui Dumnezeu. (Psalmii 34:7; 91:10, 11; Evrei 1:7, 14)

  • În curând, îngerii vor contribui la eliberarea omenirii luptând alături de Isus Cristos pentru a elimina răutatea. (2 Tesaloniceni 1:6-8)

Are fiecare om un înger păzitor?

Chiar dacă îngerii au grijă de bunăstarea spirituală a slujitorilor lui Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu repartizează un înger păzitor fiecărui creștin. (Matei 18:10) * Îngerii nu îi protejează pe slujitorii lui Dumnezeu de orice încercare sau tentație. Potrivit Bibliei, Dumnezeu pregătește „calea de ieșire” dintr-o încercare, deseori dându-i persoanei respective înțelepciunea și puterea de a o suporta. (1 Corinteni 10:12, 13; Iacov 1:2-5)

Concepții greșite despre îngeri

Concepție greșită: Toți îngerii sunt buni.

Adevăr: Biblia vorbește despre ‘forțe spirituale rele’ și despre ‘îngeri care au păcătuit’. (Efeseni 6:12; 2 Petru 2:4) Acești îngeri răi sunt demoni, care i s-au alăturat lui Satan în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu.

Concepție greșită: Îngerii sunt nemuritori.

Adevăr: Îngerii răi, inclusiv Satan Diavolul, vor fi distruși. (Iuda 6)

Concepție greșită: Când mor, oamenii devin îngeri.

Adevăr: În creația lui Dumnezeu, îngerii sunt o categorie distinctă, nu oameni înviați. (Coloseni 1:16) Oamenii care sunt înviați la viață cerească primesc darul nemuririi de la Dumnezeu. (1 Corinteni 15:53, 54) Ei vor ocupa o poziție superioară celei a îngerilor. (1 Corinteni 6:3)

Concepție greșită: Rolul îngerilor este acela de a le sluji oamenilor.

Adevăr: Îngerii îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu, nu pe ale oamenilor. (Psalmul 103:20, 21) Chiar și Isus a recunoscut că, pentru ajutor, trebuia să apeleze la Dumnezeu, nu la îngeri. (Matei 26:53)

Concepție greșită: Ne putem ruga îngerilor pentru ajutor.

Adevăr: Rugăciunea face parte din închinarea noastră, care trebuie adusă lui Iehova Dumnezeu. (Revelația 19:10) Trebuie să ne rugăm doar lui Dumnezeu, prin intermediul lui Isus. (Ioan 14:6)

^ par. 10 Anumite traduceri ale Bibliei folosesc numele „Lucifer” în Isaia 14:12, iar unele persoane au tras concluzia că acesta ar fi numele îngerului care a devenit Satan Diavolul. Totuși, cuvântul ebraic original folosit aici înseamnă „cel strălucitor”. Contextul arată că acest termen nu se referă la Satan, ci la dinastia babiloniană, pe care Dumnezeu a umilit-o din cauza aroganței acesteia. (Isaia 14:4, 13-20) Expresia „cel strălucitor” a fost folosită în sens ironic cu referire la dinastia babiloniană după ce aceasta a fost înlăturată de la putere.

^ par. 21 Din relatarea referitoare la eliberarea lui Petru din închisoare, unii oameni au tras concluzia că acesta a avut un înger păzitor. (Faptele 12:6-16) Totuși, când discipolii au făcut referire la „îngerul lui [Petru]”, s-ar putea să fi crezut în mod greșit că la ei venise un înger care îl reprezenta pe Petru, nu Petru însuși.