Salt la conţinut

Cine sau ce sunt îngerii?

Răspunsul Bibliei

Îngerii sunt ființe superioare oamenilor în ce privește puterea și abilitățile. (2 Petru 2:11) Ei trăiesc în cer, adică în domeniul spiritual, un nivel de existență mai presus de universul fizic. (1 Regi 8:27; Ioan 6:38) De aceea, îngerii sunt numiți și spirite. (1 Regi 22:21; Psalmul 18:10)

Cum au apărut îngerii?

Dumnezeu i-a creat pe îngeri prin intermediul lui Isus, despre care Biblia spune că este „întâiul născut din toată creația”. Biblia arată cum l-a folosit Dumnezeu pe Isus în procesul de creare: „Prin [Isus] au fost create toate celelalte lucruri din ceruri și de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute”, inclusiv îngerii. (Coloseni 1:13-17) Îngerii nu se căsătoresc și nu se reproduc. (Marcu 12:25) Fiecare dintre acești ‘fii ai adevăratului Dumnezeu’ a fost creat în mod individual. (Iov 1:6)

Îngerii au fost creați în trecutul îndepărtat, înainte ca pământul să existe. Când Dumnezeu a creat pământul, îngerii ‘au scos strigăte de laudă’. (Iov 38:4-7)

Câți îngeri există?

Biblia nu menționează în mod exact numărul îngerilor, însă lasă să se înțeleagă că acesta este foarte mare. De exemplu, într-o viziune, apostolul Ioan a văzut sute de milioane de îngeri. (Revelația 5:11, nota de subsol)

Au îngerii nume și personalități distincte?

Da. Biblia menționează numele a doi îngeri: Mihael și Gabriel. (Daniel 12:1; Luca 1:26) * Alți îngeri au recunoscut că au nume, însă nu și l-au dezvăluit. (Geneza 32:29; Judecătorii 13:17, 18)

Îngerii au personalități diferite. Ei pot comunica între ei. (1 Corinteni 13:1) Îngerii au capacitatea de a raționa și de a compune cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. (Luca 2:13, 14) De asemenea, au libertatea de a alege între bine și rău. Unii dintre ei și-au folosit această libertate când au păcătuit alăturându-i-se lui Satan Diavolul în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. (Matei 25:41; 2 Petru 2:4)

Sunt îngerii organizați într-o structură ierarhică?

Da. Îngerul cu cea mai mare putere și autoritate este Mihael, arhanghelul. (Iuda 9; Revelația 12:7) Serafimii sunt îngeri de rang înalt care stau în apropierea tronului lui Iehova. (Isaia 6:2, 6) Heruvimii, altă categorie de îngeri cu rang înalt, îndeplinesc sarcini speciale. De exemplu, cei care au păzit intrarea în grădina Edenului după expulzarea lui Adam și a Evei au fost heruvimi. (Geneza 3:23, 24)

Îi ajută îngerii pe oameni?

Da. Dumnezeu folosește îngeri fideli pentru a-i ajuta pe oameni.

  • Îngerii sunt folosiți în lucrarea de predicare a veștii bune despre Regatul lui Dumnezeu. (Revelația 14:6, 7) Prin intermediul lor, Dumnezeu își îndrumă slujitorii în această lucrare, ceea ce le aduce foloase atât celor ce predică, cât și celor ce aud vestea bună. (Faptele 8:26, 27)

  • Îngerii ajută congregația creștină să rămână curată, ocrotită de influența oamenilor răi. (Matei 13:49)

  • Îngerii îi îndrumă și îi ocrotesc pe slujitorii fideli ai lui Dumnezeu. (Psalmii 34:7; 91:10, 11; Evrei 1:7, 14)

  • În curând, îngerii vor contribui la eliberarea omenirii luptând alături de Isus Cristos pentru a elimina răutatea. (2 Tesaloniceni 1:6-8)

Are fiecare om un înger păzitor?

Chiar dacă îngerii au grijă de bunăstarea spirituală a slujitorilor lui Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu repartizează un înger păzitor fiecărui creștin. (Matei 18:10) * Îngerii nu îi protejează pe slujitorii lui Dumnezeu de orice încercare sau tentație. Potrivit Bibliei, Dumnezeu pregătește „calea de ieșire” dintr-o încercare, deseori dându-i persoanei respective înțelepciunea și puterea de a o suporta. (1 Corinteni 10:12, 13; Iacov 1:2-5)

Concepții greșite despre îngeri

Concepție greșită: Toți îngerii sunt buni.

Adevăr: Biblia vorbește despre ‘forțe spirituale rele’ și despre ‘îngeri care au păcătuit’. (Efeseni 6:12; 2 Petru 2:4) Acești îngeri răi sunt demoni, care i s-au alăturat lui Satan în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu.

Concepție greșită: Îngerii sunt nemuritori.

Adevăr: Îngerii răi, inclusiv Satan Diavolul, vor fi distruși. (Iuda 6)

Concepție greșită: Când mor, oamenii devin îngeri.

Adevăr: În creația lui Dumnezeu, îngerii sunt o categorie distinctă, nu oameni înviați. (Coloseni 1:16) Oamenii care sunt înviați la viață cerească primesc darul nemuririi de la Dumnezeu. (1 Corinteni 15:53, 54) Ei vor ocupa o poziție superioară celei a îngerilor. (1 Corinteni 6:3)

Concepție greșită: Rolul îngerilor este acela de a le sluji oamenilor.

Adevăr: Îngerii îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu, nu pe ale oamenilor. (Psalmul 103:20, 21) Chiar și Isus a recunoscut că, pentru ajutor, trebuia să apeleze la Dumnezeu, nu la îngeri. (Matei 26:53)

Concepție greșită: Ne putem ruga îngerilor pentru ajutor.

Adevăr: Rugăciunea face parte din închinarea noastră, care trebuie adusă lui Iehova Dumnezeu. (Revelația 19:10) Trebuie să ne rugăm doar lui Dumnezeu, prin intermediul lui Isus. (Ioan 14:6)

^ par. 5 Anumite traduceri ale Bibliei folosesc numele „Lucifer” în Isaia 14:12, iar unele persoane au tras concluzia că acesta ar fi numele îngerului care a devenit Satan Diavolul. Totuși, cuvântul ebraic original folosit aici înseamnă „cel strălucitor”. Contextul arată că acest termen nu se referă la Satan, ci la dinastia babiloniană, pe care Dumnezeu a umilit-o din cauza aroganței acesteia. (Isaia 14:4, 13-20) Expresia „cel strălucitor” a fost folosită în sens ironic cu referire la dinastia babiloniană după ce aceasta a fost înlăturată de la putere.

^ par. 13 Din relatarea referitoare la eliberarea lui Petru din închisoare, unii oameni au tras concluzia că acesta a avut un înger păzitor. (Faptele 12:6-16) Totuși, când discipolii au făcut referire la „îngerul lui [Petru]”, s-ar putea să fi crezut în mod greșit că la ei venise un înger care îl reprezenta pe Petru, nu Petru însuși.