Răspunsul Bibliei

Biblia ne poruncește să nu mâncăm sânge. De aceea, noi nu consumăm alimente care conțin sânge și nu acceptăm transfuzii cu sânge integral sau cu componente primare ale acestuia. Să analizăm câteva versete biblice.

  • Geneza 9:4. După Potop, Dumnezeu le-a permis lui Noe și familiei sale să consume carne, dar le-a interzis să mănânce sânge. El i-a spus lui Noe: „Numai carnea cu sufletul ei — sângele ei — să n-o mâncați“. Această poruncă este valabilă și astăzi, întrucât toți suntem descendenții lui Noe.

  • Leviticul 17:14. Să nu mâncați sângele niciunei cărni, deoarece sufletul oricărei cărni este sângele său. Oricine îl mănâncă trebuie să fie nimicit.“ Dumnezeu consideră că sufletul, sau viața, este în sânge și îi aparține lui. Deși această lege a fost dată numai națiunii Israel, ea arată cât de importantă era pentru Dumnezeu porunca de a nu mânca sânge.

  • Faptele 15:20. Să se abțină . . . de la sânge.“ Dumnezeu le-a dat creștinilor aceeași poruncă pe care i-o dăduse lui Noe. Istoria arată că creștinii din secolul I au refuzat să consume sânge sau să-l folosească în scop terapeutic.

De ce ne poruncește Dumnezeu să ne abținem de la sânge?

Există numeroase motive de ordin medical pentru a evita transfuziile de sânge. Însă principalul motiv este acela că Dumnezeu consideră sângele sacru, deoarece reprezintă viața (Leviticul 17:11; Coloseni 1:20).