Salt la conţinut

Ce reprezintă cerul?

Ce reprezintă cerul?

Răspunsul Bibliei

În Biblie, cuvântul „cer” are trei sensuri de bază: 1) cerul fizic, 2) domeniul spiritual și 3) simbol al unei poziții înalte sau foarte importante. În fiecare caz, contextul ajută la stabilirea sensului corect. *

  1. Cerul fizic. În acest caz, „cerul” se referă la atmosfera terestră, unde bate vântul, zboară păsările, se formează nori care aduc ploaie și zăpadă și se produc fulgere (Psalmul 78:26; Proverbele 30:19; Isaia 55:10; Luca 17:24). De asemenea, termenul se poate referi la spațiul cosmic, locul unde se află „soarele, luna și stelele” (Deuteronomul 4:19; Geneza 1:1).

  2. Domeniul spiritual. Termenul „cer” se referă și la cerurile spirituale, sau la domeniul spiritual, un domeniu de existență superior, aflat în afara universului fizic (1 Regi 8:27; Ioan 6:38). În aceste ceruri spirituale se află Iehova Dumnezeu, care este „Spirit”, și îngerii, ființe spirituale pe care el le-a creat (Ioan 4:24; Matei 24:36). Uneori, „cerurile” sunt personificate, referindu-se la îngerii fideli, „adunarea sfinților” (Psalmul 89:5-7).

    De asemenea, Biblia folosește termenul „ceruri” pentru a se referi în mod concret la acea parte a domeniului spiritual unde locuiește Iehova, ‘locul stabil în care locuiește’ (1 Regi 8:43, 49; Evrei 9:24; Revelația 13:6). De exemplu, Biblia a prezis că Satan și demonii săi aveau să fie aruncați din cer, cu alte cuvinte nu avea să li se mai permită să se înfățișeze în fața lui Iehova. Totuși, ei urmau să rămână în domeniul spiritual (Revelația 12:7-9, 12).

  3. Simbol al unei poziții înalte sau foarte importante. Scripturile folosesc termenul „cer” pentru a desemna o poziție înaltă, asociindu-l, de obicei, cu o poziție de conducere. O astfel de poziție poate fi deținută de:

Cum pot fi descrise cerurile?

Domeniul spiritual freamătă de activitate. În el se află sute de milioane de îngeri care ‘împlinesc cuvântul lui Iehova’ (Psalmul 103:20, 21; Daniel 7:10).

Biblia descrie cerurile ca fiind luminoase și strălucitoare (1 Timotei 6:15, 16). Profetul Ezechiel a primit o viziune în care cerul era plin de ‘strălucire’, iar profetul Daniel a văzut într-o viziune despre cer „un râu de foc” (Ezechiel 1:26-28; Daniel 7:9, 10). Cerurile sunt un loc sfânt, sau curat, și frumos (Psalmul 96:6; Isaia 63:15; Revelația 4:2, 3).

Imaginea de ansamblu pe care Biblia ne-o transmite despre cer este impresionantă (Ezechiel 43:2, 3). Cu toate acestea, oamenilor le este imposibil să înțeleagă pe deplin ce este cerul întrucât domeniul spiritual nu poate fi perceput cu ajutorul simțurilor fizice.

^ par. 3 Cuvântul ebraic tradus „cer” provine, după cât se pare, din rădăcina unui cuvânt care înseamnă „înalt”, sau „glorios” (Proverbele 25:3). Vezi și The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, pagina 1029.

^ par. 9 Cyclopedia de McClintock și Strong precizează că cerurile noi menționate în Isaia 65:17 reprezintă „un nou guvern, un nou regat” (volumul al IV-lea, pagina 122).