Salt la conţinut

Ce este Regatul lui Dumnezeu?

Ce este Regatul lui Dumnezeu?

Răspunsul Bibliei

 Regatul lui Dumnezeu este un guvern real, întemeiat de Iehova Dumnezeu. Întrucât guvernează din ceruri, „regatul lui Dumnezeu“ este numit în Biblie și „regatul cerurilor“ (Marcu 1:14, 15; Matei 4:17). Acest regat are multe dintre caracteristicile guvernelor umane, însă le este superior acestora în toate privințele.

  •   Conducători. Dumnezeu l-a numit pe Isus Cristos Rege al Regatului și i-a dat mai multă autoritate decât ar putea avea vreodată un conducător uman (Matei 28:18). Isus își folosește puterea doar pentru a face binele. El a dovedit deja că va fi un Conducător demn de încredere și plin de compasiune (Matei 4:23; Marcu 1:40, 41; 6:31–34; Luca 7:11–17). Sub îndrumarea lui Dumnezeu, Isus a ales din toate națiunile oameni care, împreună cu el, „vor domni [din cer] ca regi peste pământ“ (Revelația 5:9, 10).

  •   Durată. Spre deosebire de guvernele umane, care sunt temporare, Regatul lui Dumnezeu „nu va fi nimicit niciodată“ (Daniel 2:44).

  •   Supuși. Oricine face voința lui Dumnezeu poate fi un supus al Regatului lui Dumnezeu, indiferent de origine sau de locul nașterii (Faptele 10:34, 35).

  •   Legi. Legile (sau poruncile) Regatului lui Dumnezeu nu doar le interzic supușilor să facă lucruri greșite, ci îi și ajută să aibă norme morale înalte. De exemplu, Biblia spune: „«Să-l iubești pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta». Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. A doua, asemenea ei, este: «Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți»“ (Matei 22:37–39). Iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproapele îi îndeamnă pe supușii Regatului să acționeze în folosul altora.

  •   Instruire. Regatul lui Dumnezeu stabilește norme înalte pentru supușii săi, dar îi și învață cum să trăiască la înălțimea acestor norme (Isaia 48:17, 18).

  •   Scop. Regatul lui Dumnezeu nu își îmbogățește conducătorii pe cheltuiala supușilor. Scopul Regatului este să îndeplinească voința lui Dumnezeu, inclusiv promisiunea că toți cei care Îl iubesc vor trăi pentru totdeauna pe un pământ transformat în paradis (Isaia 35:1, 5, 6; Matei 6:10; Revelația 21:1–4).