Salt la conţinut

Ce este botezul?

Răspunsul Bibliei

 Botezul se referă la cufundarea unei persoane în apă și la scoaterea ei la suprafață. a Astfel se explică de ce Isus a fost botezat într-un râu mare (Matei 3:13, 16). De asemenea, un etiopian a cerut să fie botezat când a trecut pe lângă o apă (Faptele 8:36-40).

Semnificația botezului

 În Biblie, botezul este asemănat cu o ‘îngropare’ (Romani 6:2-4; Coloseni 2:12). Botezul în apă simbolizează sfârșitul modului de viață din trecut al cuiva și începutul unuia nou în calitate de creștin dedicat lui Dumnezeu. Botezul și pașii premergători acestuia constituie măsurile luate de Dumnezeu pentru ca o persoană să obțină o conștiință curată pe baza credinței în jertfa lui Isus Cristos (1 Petru 3:21). Prin urmare, Isus a spus că discipolii săi trebuie să fie botezați (Matei 28:19, 20).

Ne spală botezul în apă păcatele?

 Nu. Biblia arată că putem fi curățați de păcate numai prin sângele vărsat al lui Isus (Romani 5:8, 9; 1 Ioan 1:7). Pentru a beneficia de pe urma jertfei lui Isus însă, o persoană trebuie să exercite credință în Isus, să-și aducă modul de viață în conformitate cu învățăturile lui și să se boteze (Faptele 2:38; 3:19).

Ce este creștinarea?

 Termenii „a creștina” și „creștinare” nu apar în Biblie. Ei se referă la o ceremonie efectuată în unele religii prin care un copil mic este „botezat” (fiind stropit cu apă sau turnându-i-se apă pe cap) și primește nume.

Învață Biblia că ar trebui botezați copiii mici?

 Nu. Botezul creștin este pentru persoanele suficient de mature încât să înțeleagă și să creadă în „vestea bună despre regatul lui Dumnezeu” (Faptele 8:12). El este pus în legătură cu auzirea cuvântului lui Dumnezeu, cu acceptarea lui și cu căința, acțiuni pe care un copil mic nu le poate face (Faptele 2:22, 38, 41).

 În plus, Biblia arată că Dumnezeu îi consideră sfinți, sau curați, pe copiii mici ai creștinilor datorită modului de viață fidel al părinților lor (1 Corinteni 7:14). Dacă botezul celor mici ar fi valid, atunci ei nu ar avea nevoie să beneficieze de favoarea divină pe baza calităților părinților lor. b

Concepții greșite despre botezul creștin

 Concepție greșită: Stropirea sau turnarea apei pe capul unei persoane este un substitut acceptabil pentru cufundarea completă.

 Adevăr: Toate botezurile menționate în Biblie au presupus cufundare în apă. De exemplu, când discipolul Filip a botezat un bărbat etiopian, cei doi „au coborât în apă”. După botez, ei „au ieșit din apă” (Faptele 8:36-39). c

 Concepție greșită: Biblia lasă să se înțeleagă că, la botezul tuturor membrilor unei familii, au fost incluși și copiii. De exemplu, despre un temnicer din Filipi se afirmă: „S-au botezat toți, el și ai lui” (Faptele 16:31-34).

 Adevăr: Relatarea despre convertirea temnicerului arată că cei care au fost botezați au înțeles „cuvântul lui Iehova” și ‘s-au bucurat mult’ (Faptele 16:32, 34). Prin urmare, putem trage concluzia că niciun copilaș din casa temnicerului nu a fost botezat, întrucât nu putea înțelege cuvântul lui Iehova.

 Concepție greșită: Isus a susținut botezul copiilor afirmând că Regatul le aparține copiilor (Matei 19:13-15; Marcu 10:13-16).

 Adevăr: Isus nu vorbea despre botez când a rostit acele cuvinte. El a arătat, de fapt, că cei ce intră în Regatul lui Dumnezeu trebuie să fie asemenea copiilor, adică să fie umili și să se lase învățați (Matei 18:4; Luca 18:16, 17).

a Cuvântul grecesc tradus „botez” provine din rădăcina unui cuvânt care înseamnă „a înmuia”. Vezi Theological Dictionary of the New Testament, volumul I, pagina 529.

b Potrivit The International Standard Bible Encyclopedia, „în N[oul] T[estament] nu se vorbește nicăieri despre botezul copiilor”. De asemenea, lucrarea menționează că această practică a luat amploare din cauza „accentului exagerat și greșit pus pe valoarea botezului”, și anume că botezul înlătură păcatele (volumul I, paginile 416, 417).

c La subtitlul „Botez (în Biblie)”, New Catholic Encyclopedia precizează: „Este evident că, în perioada de început a Bisericii, botezul se făcea prin cufundare” (volumul II, pagina 59).