Răspunsul Bibliei

„Cartea vieții“, numită și „sulul vieții“ sau „carte de amintire“, conține numele celor care au perspectiva de a primi darul vieții veșnice (Revelația 3:5; 20:12; Maleahi 3:16). Dumnezeu stabilește numele persoanelor respective în funcție de fidelitatea cu care acestea ascultă de el (Ioan 3:16; 1 Ioan 5:3).

Încă de la „întemeierea lumii“, Dumnezeu îi păstrează în memoria sa pe slujitorii săi loiali, ca și cum le-ar scrie numele într-o carte (Revelația 17:8). Se pare că primul om al cărui nume a fost scris în cartea vieții este fidelul Abel (Evrei 11:4). Această carte însă nu este o simplă înșiruire de nume; ea dovedește că Iehova este un Dumnezeu iubitor care „îi cunoaște pe cei care sunt ai lui“ (2 Timotei 2:19; 1 Ioan 4:8).

Pot fi șterse nume din „cartea vieții“?

Da. Iată ce a spus Dumnezeu cu privire la israeliții neascultători din vechime: „Pe cel ce a păcătuit împotriva mea îl voi șterge din cartea mea“ (Exodul 32:33). În schimb, dacă noi ne vom dovedi fideli, numele nostru va rămâne în „sulul vieții“ (Revelația 20:12).