Salt la conţinut

Cine este arhanghelul Mihael?

Răspunsul Bibliei

Mihael, cunoscut în unele religii ca „Sfântul Mihail”, este numele purtat de Isus atât înainte de a veni pe pământ, cât și după ce s-a înălțat la cer. * Mihael a avut o dispută cu Satan după moartea lui Moise; de asemenea, el a ajutat un înger să-i transmită profetului Daniel mesajul lui Dumnezeu. (Daniel 10:13, 21; Iuda 9) Mihael trăiește la înălțimea numelui său („Cine este ca Dumnezeu?”), apărând conducerea lui Dumnezeu și luptând împotriva dușmanilor acestuia. (Daniel 12:1; Revelația 12:7)

Iată de ce este logic să conchidem că Isus este arhanghelul Mihael:

  • Mihael este „arhanghelul”. (Iuda 9) Titlul „arhanghel”, care înseamnă „căpetenie a îngerilor”, apare doar în două versete biblice. În ambele cazuri, cuvântul este folosit la singular, sugerând că doar un singur înger poartă acest titlu. Unul dintre aceste versete spune că Domnul Isus, care a înviat, „va coborî din cer cu un strigăt poruncitor, cu glas de arhanghel”. (1 Tesaloniceni 4:16) Isus are „glas de arhanghel” deoarece el este arhanghelul, adică Mihael.

  • Mihael este comandantul unei armate de îngeri. „Mihael și îngerii lui s-au luptat cu balaurul”, Satan. (Revelația 12:7) Mihael are o mare autoritate în domeniul spiritual, întrucât el este numit „unul dintre prinții cei mai de seamă” și „marele prinț”. (Daniel 10:13, 21; 12:1) Aceste titluri arată clar că Mihael este „comandantul armatelor cerești”, așa cum a afirmat și David Aune, specialist în Noul Testament.

    Biblia menționează cu numele doar o altă persoană care are autoritate peste o armată de îngeri. Ea descrie „revelarea Domnului Isus din cer cu îngerii săi puternici, într-un foc năprasnic, când va aduce răzbunare”. (2 Tesaloniceni 1:7, 8; Matei 16:27) Isus „s-a dus în cer și i-au fost supuși îngeri, autorități și puteri”. (1 Petru 3:21, 22) Nu ar avea niciun sens ca Dumnezeu să-i numească pe Isus și pe Mihael comandanți rivali ai sfinților îngeri. În schimb, este mult mai logic să tragem concluzia că ambele nume, Isus și Mihael, fac referire la aceeași persoană.

  • Mihael „se va ridica” într-un „timp de strâmtorare” cum nu a mai fost niciodată. (Daniel 12:1) În cartea Daniel, expresia „se va ridica” este adesea folosită cu referire la un rege care se ridică pentru a întreprinde o acțiune specială. (Daniel 11:2-4, 21) Isus Cristos, care este „Cuvântul lui Dumnezeu”, va lua măsuri speciale în calitate de ‘Rege al regilor’ pentru a-i distruge pe toți dușmanii lui Dumnezeu și pentru a ocroti poporul lui Dumnezeu. (Revelația 19:11-16) El va face acest lucru în timpul unui „necaz mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii”. (Matei 24:21, 42)

^ par. 1 Biblia menționează și alte persoane care au avut mai multe nume. De exemplu, Iacob este numit și Israel, Petru este numit Simon, iar pe Tadeu îl mai chema și Iuda. (Geneza 49:1, 2; Matei 10:2, 3; Marcu 3:18; Faptele 1:13)