Salt la conţinut

Ar trebui să mă rog la sfinți?

Răspunsul Bibliei

Nu. Biblia arată că trebuie să ne rugăm numai lui Dumnezeu, în numele lui Isus. Isus le-a spus discipolilor săi: „Voi așa să vă rugați: «Tatăl nostru, [care] ești în ceruri, sfințească-se numele Tău»“ (Matei 6:9, Biblia sinodală, 2001). Isus nu și-a învățat niciodată discipolii să se roage la sfinți, la îngeri sau la altcineva în afară de Dumnezeu.

Isus le-a mai spus continuatorilor săi: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14:6, Biblia sinodală, 2001). Numai Isus este împuternicit de Dumnezeu să mijlocească pentru noi (Evrei 7:25).

Dar nu pot să mă rog și la Dumnezeu, și la sfinți?

Într-una din Cele zece porunci, Dumnezeu a zis: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Eu sunt un Dumnezeu gelos“ (Ieșirea 20:5, Biblia sinodală, 2001). În ce sens este Dumnezeu „gelos“? Nota de subsol din Biblia sinodală, 2001, spune că „Dumnezeu își revendică în exclusivitate fidelitatea și iubirea celor cu care a încheiat legământul“. Dumnezeu pretinde ca închinarea noastră — inclusiv rugăciunea — să-i fie adusă în exclusivitate lui (Isaia 48:11).

Dumnezeu se simte jignit dacă ne rugăm altcuiva, fie că este vorba de sfinți sau de îngeri. Când apostolul Ioan a vrut să se închine unui înger, acesta l-a oprit zicându-i: „Vezi să nu faci asta! Sunt împreună-slujitor cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te“ (Apocalipsa 19:10, Biblia sinodală, 2001).