Salt la conţinut

Ar trebui să mă rog la sfinți?

Ar trebui să mă rog la sfinți?

Răspunsul Bibliei

Nu. Biblia arată că trebuie să ne rugăm numai lui Dumnezeu, în numele lui Isus. Isus le-a spus discipolilor săi: „Voi așa să vă rugați: «Tatăl nostru, [care] ești în ceruri, sfințească-se numele Tău»“ (Matei 6:9, Biblia sinodală, 2001). Isus nu și-a învățat niciodată discipolii să se roage la sfinți, la îngeri sau la altcineva în afară de Dumnezeu.

Isus le-a mai spus continuatorilor săi: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14:6, Biblia sinodală, 2001). Numai Isus este împuternicit de Dumnezeu să mijlocească pentru noi (Evrei 7:25).

Dar nu pot să mă rog și la Dumnezeu, și la sfinți?

Într-una din Cele zece porunci, Dumnezeu a zis: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Eu sunt un Dumnezeu gelos“ (Ieșirea 20:5, Biblia sinodală, 2001). În ce sens este Dumnezeu „gelos“? Nota de subsol din Biblia sinodală, 2001, spune că „Dumnezeu își revendică în exclusivitate fidelitatea și iubirea celor cu care a încheiat legământul“. Dumnezeu pretinde ca închinarea noastră — inclusiv rugăciunea — să-i fie adusă în exclusivitate lui (Isaia 48:11).

Dumnezeu se simte jignit dacă ne rugăm altcuiva, fie că este vorba de sfinți sau de îngeri. Când apostolul Ioan a vrut să se închine unui înger, acesta l-a oprit zicându-i: „Vezi să nu faci asta! Sunt împreună-slujitor cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te“ (Apocalipsa 19:10, Biblia sinodală, 2001).