Răspunsul Bibliei

Expresia „Alfa și Omega” se referă la Iehova, Dumnezeul Atotputernic, și apare în Biblie de trei ori. (Revelația 1:8; 21:6; 22:13) *

De ce și-a atribuit Dumnezeu titlul de „Alfa și Omega”?

Alfa este prima literă din alfabetul grecesc, iar omega, ultima, greaca fiind limba în care a fost redactată partea din Biblie cunoscută de mulți drept Noul Testament, care conține și cartea Revelația, sau Apocalipsa. Poziția acestor litere în alfabetul grecesc, și anume la începutul, respectiv la sfârșitul lui, ilustrează în mod potrivit faptul că doar Iehova este începutul și sfârșitul. (Revelația 21:6) El a fost Dumnezeul Atotputernic dintotdeauna și va rămâne Dumnezeul Atotputernic pentru totdeauna. Este singurul care există „din veșnicie în veșnicie”. (Psalmul 90:2)

Cine este „cel dintâi și cel de pe urmă”?

Biblia folosește această expresie cu referire atât la Iehova Dumnezeu, cât și la Fiul său, Isus, dar cu sensuri diferite. Să analizăm două exemple.

  • În Isaia 44:6, Iehova spune: „Eu sunt cel dintâi și eu sunt cel de pe urmă, în afară de mine nu există alt Dumnezeu!”. Aici Iehova scoate în evidență că el este singurul Dumnezeu adevărat și veșnic; în afară de el, nu există altul. (Deuteronomul 4:35, 39) În acest caz, expresia „cel dintâi și cel de pe urmă” are aceeași semnificație ca „Alfa și Omega”.

  • În plus, expresia „Cel dintâi [prótos, nu alfa] și Cel de pe urmă [éskhatos, nu omega]” apare în Revelația 1:17, 18 și 2:8. Aceste versete, după cum reiese din context, se referă la cineva care a murit și apoi a revenit la viață. Prin urmare, nu se pot referi la Dumnezeu, pentru că el nu a murit. (Habacuc 1:12) Însă Isus a murit și a fost înviat. (Faptele 3:13-15) El a fost cel dintâi om înviat ca spirit nemuritor în cer, unde trăiește „pentru totdeauna și veșnic”. (Revelația 1:18; Coloseni 1:18) Toate învierile ulterioare sunt înfăptuite de Isus. (Ioan 6:40, 44) Prin urmare, el a fost cel de pe urmă înviat direct de Iehova. (Faptele 10:40) În acest sens, Isus poate fi numit pe drept cuvânt „Cel dintâi și Cel de pe urmă”.

Reiese din Revelația 22:13 că Isus este „Alfa și Omega”?

Nu. În acest capitol sunt menționate cuvintele mai multor persoane și nu se specifică cine spune cuvintele din Revelația 22:13. Iată ce a scris prof. William Barclay când a comentat această parte a cărții Revelația: „Se pare că ideile nu sunt așternute într-o ordine clară; . . . și, în cele mai multe cazuri, este foarte greu de stabilit cine este cu adevărat cel care vorbește”. (The Revelation of John, volumul al II-lea, ediția revizuită, pagina 223) Prin urmare, expresia „Alfa și Omega” din Revelația 22:13 poate fi atribuită aceleiași Persoane căreia i s-a acordat acest titlu și în celelalte versete din Revelația, și anume lui Iehova Dumnezeu.

^ par. 3 În King James Version, expresia apare și în Revelația 1:11. Totuși, majoritatea traducerilor moderne ale Bibliei nu conțin expresia în acest verset, deoarece ea nu apare în cele mai vechi manuscrise grecești, fiind, după cât se pare, adăugată ulterior în Scripturi.