Salt la conţinut

A murit Isus pe o cruce?

A murit Isus pe o cruce?

Răspunsul Bibliei

Pentru mulți, crucea este cel mai cunoscut simbol al creștinismului. Biblia însă nu descrie cu lux de amănunte obiectul pe care a murit Isus. Deci nimeni nu poate fi absolut sigur cu privire la forma acestuia. Totuși, în Biblie găsim dovezi că Isus nu a murit pe o cruce, ci pe un stâlp vertical.

Biblia folosește în general termenul grecesc staurós cu referire la instrumentul pe care a fost executat Isus (Matei 27:40; Ioan 19:17). Deși în multe traduceri ale Bibliei termenul este redat prin „cruce“, mulți erudiți consideră că sensul de bază al termenului grecesc este cel de „stâlp vertical“. * Potrivit lucrării A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, staurós „nu se referă niciodată la două bucăți de lemn încrucișate“.

Biblia mai folosește termenul grecesc xýlon ca sinonim pentru staurós (Faptele 5:30; 1 Petru 2:24). Acest cuvânt înseamnă „lemn“, „bucată de lemn“, „stâlp“ sau „copac“. * The Companion Bible conchide: „Textul grecesc [al Noului Testament] nu sugerează în niciun fel că ar fi vorba despre două bucăți de lemn“.

Acceptă Dumnezeu folosirea crucii în închinare?

Crux simplex, termenul latinesc ce definea un stâlp vertical pe care erau pironiți criminalii

Indiferent de forma obiectului pe care a murit Isus, următoarele adevăruri și versete biblice dovedesc că nu ar trebui să folosim crucea în închinare.

  1. Dumnezeu respinge închinarea în care se folosesc imagini sau simboluri, inclusiv crucea. Dumnezeu le-a poruncit israeliților să nu folosească „imaginea vreunui simbol“ în închinarea lor, creștinii fiind și ei îndemnați ‘să fugă de idolatrie’ (Deuteronomul 4:15–19; 1 Corinteni 10:14).

  2. Creștinii din secolul I nu au folosit crucea în închinare. * Învățăturile și exemplul apostolilor au stabilit un model demn de urmat pentru toți creștinii (2 Tesaloniceni 2:15).

  3. Folosirea crucii în închinare are origini păgâne. * La sute de ani după moartea lui Isus, când bisericile deviaseră deja de la învățăturile sale, noilor membri „li se permitea să-și păstreze, în mare parte, semnele și simbolurile păgâne“, între care crucea (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). Cu toate acestea, Biblia nu tolerează adoptarea unor simboluri păgâne de dragul prozelitismului (2 Corinteni 6:17).

^ par. 2 Vezi Dicționar Biblic, traducere de Liviu Pup și John Tipei, 1995, pagina 304; Theological Dictionary of the New Testament, volumul VII, pagina 572; The International Standard Bible Encyclopedia, ediție revizuită, volumul 1, pagina 825; The Imperial Bible-Dictionary, volumul II, pagina 84.

^ par. 3 Vezi The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, pagina 1165; A Greek-English Lexicon, de Liddell și Scott, ediția a IX-a, paginile 1191, 1192; Theological Dictionary of the New Testament, volumul V, pagina 37.

^ par. 6 Vezi The Encyclopedia of Religion, volumul 4, pagina 165; The Encyclopedia Americana, volumul 8, pagina 246; Symbols Around Us, paginile 205–207.

^ par. 7 Vezi Encyclopædia Britannica, 2003, subiectul „Cruce“; The Cross — Its History and Symbolism, pagina 40; The Companion Bible, Oxford University Press, apendicele 162, pagina 186.