Salt la conţinut

A fost Isus căsătorit? A avut el frați și surori?

Răspunsul Bibliei

Din Biblie reiese în mod clar că Isus nu a fost căsătorit, deși în paginile ei nu se menționează nimic concret cu privire la starea sa civilă. * Să analizăm câteva idei.

  1. Biblia face referire în repetate rânduri la familia lui Isus, precum și la femeile care îl însoțeau în timpul serviciului său pământesc și la femeile care au fost de față când el a fost executat, însă nu menționează niciodată că ar fi avut soție (Matei 12:46, 47; Marcu 3:31, 32; 15:40; Luca 8:2, 3, 19, 20; Ioan 19:25). Cea mai plauzibilă explicație este că Isus nu a fost niciodată căsătorit.

  2. Referindu-se la cei care rămân necăsătoriți pentru a putea face mai mult în serviciul lui Dumnezeu, Isus le-a zis discipolilor săi: „Cine poate să primească lucrul acesta [celibatul] să-l primească“ (Matei 19:10-12). El le-a dat un exemplu celor care aleg să nu se căsătorească cu scopul de a oferi mai mult din energia și resursele lor pentru Dumnezeu (Ioan 13:15; 1 Corinteni 7:32-38).

  3. Chiar înainte să moară, Isus a luat măsuri ca cineva să aibă grijă de mama sa (Ioan 19:25-27). Dacă Isus ar fi fost căsătorit sau ar fi avut copii, el ar fi luat măsuri ca și acești membri apropiați ai familiei sale să aibă parte de îngrijire.

  4. Biblia îl prezintă pe Isus ca exemplu pentru soți, dar nu face referire la modul în care el și-ar fi tratat o eventuală soție aici, pe pământ. Biblia îndeamnă: „Soților, continuați să vă iubiți soțiile, așa cum și Cristos a iubit congregația și s-a dat pe sine pentru ea” (Efeseni 5:25). Dacă Isus ar fi fost căsătorit în timpul vieții sale pământești, nu s-ar fi menționat în acest verset exemplul lui perfect ca soț?

A avut Isus frați și surori?

Da, Isus a avut cel puțin patru frați, Iacov, Iosif, Simon și Iuda, și cel puțin două surori (Matei 13:54-56; Marcu 6:3). Toți aceștia au fost copiii naturali ai Mariei, mama lui Isus, și ai lui Iosif, soțul ei (Matei 1:25). Biblia îl numește pe Isus „întâiul născut” al Mariei, ceea ce lasă să se înțeleagă că ea a avut și alți copii (Luca 2:7).

Concepții greșite despre frații lui Isus

Pentru a susține ideea că Maria a rămas virgină tot restul vieții, unii au dat diferite sensuri termenului „frați”. De exemplu, unii consideră că frații lui Isus au fost, de fapt, fiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Însă Biblia arată că Isus a moștenit dreptul legal la domnia promisă lui David (2 Samuel 7:12, 13; Luca 1:32). Dacă Iosif ar fi avut fii mai mari decât Isus, cel mai mare dintre aceștia ar fi fost moștenitorul său de drept.

S-ar putea referi termenul „frați” la discipolii lui Isus, adică la frații lui spirituali? Această idee ar fi în contradicție cu Scripturile, întrucât Biblia spune că, la un moment dat, „frații săi nu manifestau credință în el” (Ioan 7:5). Biblia face diferența între frații lui Isus și discipolii săi (Ioan 2:12).

Potrivit altei teorii, frații lui Isus ar fi, de fapt, verii săi. Totuși, Scripturile grecești folosesc cuvinte diferite pentru „frate”, „rudă” și „văr” (Luca 21:16; Coloseni 4:10). Mulți erudiți recunosc că frații și surorile lui Isus erau chiar frații săi de corp. De pildă, lucrarea The Expositor’s Bible Commentary afirmă: „Termenul «frați» se referă mai degrabă la . . . fiii Mariei și ai lui Iosif și, în concluzie, la frații lui Isus după mamă”. *

^ par. 1 Biblia îl prezintă pe Cristos drept mire, dar din context reiese în mod evident că termenul este folosit în sens simbolic (Ioan 3:28, 29; 2 Corinteni 11:2).

^ par. 9 Vezi și The Gospel According to St. Mark, ediția a II-a, de Vincent Taylor, pagina 249, și A Marginal Jew – Rethinking the Historical Jesus, de John Meier, volumul I, paginile 331, 332.