Salt la conţinut

Cum să cauți versetele în Biblia ta

Cum să cauți versetele în Biblia ta

Lista cărților Bibliei *

Numele cărții

Scriitorul (scriitorii)

Scrierea încheiată

Geneza

Moise

1513 î.e.n.

Exodul

Moise

1512 î.e.n.

Leviticul

Moise

1512 î.e.n.

Numerele

Moise

1473 î.e.n.

Deuteronomul

Moise

1473 î.e.n.

Iosua

Iosua

c. 1450 î.e.n.

Judecătorii

Samuel

c. 1100 î.e.n.

Rut

Samuel

c. 1090 î.e.n.

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

c. 1078 î.e.n.

2 Samuel

Gad; Natan

c. 1040 î.e.n.

1 Regi

Ieremia

580 î.e.n.

2 Regi

Ieremia

580 î.e.n.

1 Cronici

Ezra

c. 460 î.e.n.

2 Cronici

Ezra

c. 460 î.e.n.

Ezra

Ezra

c. 460 î.e.n.

Neemia

Neemia

d. 443 î.e.n.

Estera

Mardoheu

c. 475 î.e.n.

Iov

Moise

c. 1473 î.e.n.

Psalmii

David și alții

c. 460 î.e.n.

Proverbele

Solomon; Agur; Lemuel

c. 717 î.e.n.

Eclesiastul

Solomon

î. 1000 î.e.n.

Cântarea cântărilor

Solomon

c. 1020 î.e.n.

Isaia

Isaia

d. 732 î.e.n.

Ieremia

Ieremia

580 î.e.n.

Plângerile

Ieremia

607 î.e.n.

Ezechiel

Ezechiel

c. 591 î.e.n.

Daniel

Daniel

c. 536 î.e.n.

Osea

Osea

d. 745 î.e.n.

Ioel

Ioel

c. 820 î.e.n. (?)

Amos

Amos

c. 804 î.e.n.

Obadia

Obadia

c. 607 î.e.n.

Iona

Iona

c. 844 î.e.n.

Mica

Mica

î. 717 î.e.n.

Naum

Naum

î. 632 î.e.n.

Habacuc

Habacuc

c. 628 î.e.n. (?)

Țefania

Țefania

î. 648 î.e.n.

Hagai

Hagai

520 î.e.n.

Zaharia

Zaharia

518 î.e.n.

Maleahi

Maleahi

d. 443 î.e.n.

Matei

Matei

c. 41 e.n.

Marcu

Marcu

c. 60-65 e.n.

Luca

Luca

c. 56-58 e.n.

Ioan

apostolul Ioan

c. 98 e.n.

Faptele

Luca

c. 61 e.n.

Romani

Pavel

c. 56 e.n.

1 Corinteni

Pavel

c. 55 e.n.

2 Corinteni

Pavel

c. 55 e.n.

Galateni

Pavel

c. 50-52 e.n.

Efeseni

Pavel

c. 60-61 e.n.

Filipeni

Pavel

c. 60-61 e.n.

Coloseni

Pavel

c. 60-61 e.n.

1 Tesaloniceni

Pavel

c. 50 e.n.

2 Tesaloniceni

Pavel

c. 51 e.n.

1 Timotei

Pavel

c. 61-64 e.n.

2 Timotei

Pavel

c. 65 e.n.

Tit

Pavel

c. 61-64 e.n.

Filimon

Pavel

c. 60-61 e.n.

Evrei

Pavel

c. 61 e.n.

Iacov

Iacov (fratele lui Isus)

î. 62 e.n.

1 Petru

Petru

c. 62-64 e.n.

2 Petru

Petru

c. 64 e.n.

1 Ioan

apostolul Ioan

c. 98 e.n.

2 Ioan

apostolul Ioan

c. 98 e.n.

3 Ioan

apostolul Ioan

c. 98 e.n.

Iuda

Iuda (fratele lui Isus)

c. 65 e.n.

Revelația

apostolul Ioan

c. 96 e.n.

Notă: Nu se cunosc cu exactitate numele scriitorilor unor cărți biblice și data la care a fost încheiată scrierea lor. Multe date sunt aproximative; î. este abrevierea pentru „înainte de”, d. este abrevierea pentru „după”, c. este abrevierea pentru „circa”.

^ par. 2 Lista cuprinde cele 66 de cărți ale Bibliei în ordinea în care apar ele în majoritatea traducerilor Bibliei. Această ordine a fost stabilită în secolul al IV-lea e.n.