Citiți această poezie cu copilul vostru și apoi priviți imaginile împreună.