Salt la conţinut

Salt la cuprins

Va fi auzit vreodată strigătul după dreptate?

Va fi auzit vreodată strigătul după dreptate?

 Nedreptatea domnește pretutindeni. Iată două cazuri de nedreptate din sistemul judiciar:

  •   În ianuarie 2018, un bărbat din Statele Unite care fusese închis aproape 38 de ani a fost eliberat prin hotărâre judecătorească. El a fost reabilitat penal în baza unui test ADN.

  •   În septembrie 1994, trei tineri dintr-o țară africană au fost închiși deoarece au refuzat, în baza conștiinței, să efectueze serviciul militar. În septembrie 2020, s-au împlinit 26 de ani de când ei se află în închisoare fără să fi fost puși sub acuzare sau judecați.

 Dacă ești și tu victima nedreptății, s-ar putea să te simți asemenea lui Iov, un bărbat din timpurile biblice, care a spus: „Strig întruna după ajutor, dar nu este dreptate”. (Iov 19:7) Deși adevărata dreptate pare să fie doar un vis, Biblia promite că va veni un timp când strigătul după dreptate va fi auzit. Până atunci, sfaturile înțelepte din paginile ei te pot ajuta să faci față nedreptății.

Cauzele nedreptății

 Nedreptatea există deoarece oamenii resping îndrumarea lui Dumnezeu. Biblia arată că adevărata dreptate vine de la Dumnezeu. (Isaia 51:4) În Biblie, cuvintele traduse prin „dreptate” și „justiție” sunt strâns legate. (Psalmul 33:5) Acțiunile drepte, adică cele corecte în raport cu normele divine, au ca rezultat dreptatea. Nedreptatea, în schimb, este rezultatul păcatului, care înseamnă încălcarea normelor drepte ale lui Dumnezeu. Să trecem în revistă câteva cauze ale nedreptății:

  •   Egoismul. Dorințele egoiste sunt strâns legate de păcat. (Iacov 1:14, 15) Pentru a obține ce vor, mulți oameni profită de alții și îi tratează în mod nedrept. Dar Dumnezeu ne îndeamnă să punem mai presus folosul altora. (1 Corinteni 10:24)

  •   Ignoranța. Deși unii s-ar putea să-i trateze în mod nedrept pe alții fără să-și dea seama, aceste acțiuni sunt, totuși, păcate din punctul de vedere al lui Dumnezeu. (Romani 10:3) De fapt, ignoranța a dus la unul dintre cele mai mari acte de nedreptate din istorie: uciderea lui Isus Cristos. (Faptele 3:15, 17)

  •   Sistemele umane defectuoase. Teoretic, sistemele politice, comerciale și religioase ale lumii ar trebui să promoveze tratamentul echitabil și dreptatea socială. Practic însă, aceste sisteme se caracterizează prin greșeli, corupție, prejudecăți, lăcomie, inegalități financiare enorme și intoleranță, toate acestea fiind cauze ale nedreptății. E adevărat, în cadrul acestor sisteme există și oameni bine intenționați, dar cei care ignoră îndrumarea lui Dumnezeu nu au șanse de reușită, oricâte eforturi ar face. (Eclesiastul 8:9; Ieremia 10:23)

Ce simte Dumnezeu când vede nedreptatea din lume?

 El urăște nedreptatea, precum și atitudinile și acțiunile care o cauzează. (Proverbele 6:16-18) Dumnezeu l-a inspirat pe profetul Isaia să scrie: „Eu, Iehova, a iubesc dreptatea; urăsc jaful și nedreptatea”. (Isaia 61:8)

 Legea dată de Dumnezeu israeliților din vechime constituie o dovadă că el dorește ca oamenii să acționeze cu dreptate. El le-a poruncit judecătorilor israeliți să nu ia mită și să nu denatureze dreptatea în vreun alt fel. (Deuteronomul 16:18-20) El i-a mustrat pe israeliții care au ignorat legea sa și au profitat de cei săraci și de cei de condiție umilă, iar în cele din urmă, i-a respins pentru că nu au respectat normele sale. (Isaia 10:1-3)

Va pune capăt Dumnezeu nedreptății?

 Da. Prin intermediul lui Isus Cristos, Dumnezeu va înlătura păcatul, cauza primordială a nedreptății, și va aduce familia umană la perfecțiune. (Ioan 1:29; Romani 6:23) În plus, el a instaurat un Regat ce va aduce o lume nouă în care toți se vor bucura de dreptate. (Isaia 32:1; 2 Petru 3:13) Pentru a afla mai multe despre acest Regat ceresc, urmărește materialul video Ce este Regatul lui Dumnezeu?.

Cum va fi viața în această lume nouă dreaptă?

 Când dreptatea va domni pe pământ, toți oamenii se vor bucura de pace și siguranță. (Isaia 32:16-18) În ochii lui Dumnezeu, fiecare viață este la fel de prețioasă, deci toți oamenii vor fi tratați în mod egal. Tristețea, strigătele și durerea cauzate de nedreptate vor dispărea pentru totdeauna. Chiar și amintirile dureroase provocate de nedreptate vor dispărea încetul cu încetul. (Isaia 65:17; Revelația 21:3, 4) Pentru mai multe informații, vezi articolul „Ce va realiza Regatul lui Dumnezeu?”.

Poți avea încredere în promisiunea lui Dumnezeu referitoare la o lume fără nedreptate?

 Da. Biblia conține profeții care s-au împlinit, este exactă din punct de vedere istoric și științific și se caracterizează prin armonie internă. Toate acestea demonstrează că poți avea încredere în promisiunile ei. Pentru mai multe informații, accesează următoarele materiale:

Merită să luptăm împotriva nedreptății în prezent?

 Unii oameni buni din timpurile biblice au făcut tot ce a depins de ei pentru a nu ajunge victime ale nedreptății. De exemplu, apostolul Pavel risca să fie supus unui proces nedrept, în urma căruia putea să fie condamnat la moarte. El nu s-a resemnat în fața acestei nedreptăți, ci s-a folosit de mijloacele legale disponibile făcând apel la Cezar. (Faptele 25:8-12)

 Cu toate acestea, eforturile oamenilor de a combate nedreptatea sunt sortite eșecului. (Eclesiastul 1:15) Însă mulți au constatat că încrederea în promisiunea lui Dumnezeu referitoare la o lume nouă dreaptă i-a ajutat să nu se lase tulburați de nedreptățile suferite și să găsească pacea minții.

a Iehova este numele lui Dumnezeu. (Psalmul 83:18)