Salt la conţinut

Salt la cuprins

Putem să-l cunoaştem pe Dumnezeu?

Putem să-l cunoaştem pe Dumnezeu?

„Dumnezeu nu poate fi înţeles.” (Filon din Alexandria, filozof din secolul I)

„[Dumnezeu] nu este departe de niciunul dintre noi.” (Saul din Tars, secolul I, adresându-se filozofilor din Atena).

CARE dintre aceste afirmaţii reflectă punctul tău de vedere? Pentru mulţi, cuvintele lui Saul din Tars, cunoscut şi ca apostolul Pavel, sunt cât se poate de încurajatoare (Faptele 17:26, 27). În Biblie găsim şi alte asigurări de acest fel. De exemplu, Isus a rostit o rugăciune în care îşi asigură discipolii că pot ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu şi, astfel, să primească binecuvântarea sa (Ioan 17:3).

Totuşi, asemenea lui Filon, unii filozofi au avut o opinie diferită, susţinând că nu putem să-l cunoaştem pe Dumnezeu deoarece el nu poate fi înţeles. Care dintre aceste două opinii este adevărată?

Biblia afirmă în mod deschis că oamenilor le este greu să înţeleagă unele lucruri despre Dumnezeu. De exemplu, durata existenţei lui, inteligenţa sa şi profunzimea înţelepciunii sale sunt imposibil de măsurat. Ele depăşesc capacitatea noastră de înţelegere. Totuşi, aceste caracteristici ale lui Dumnezeu nu ne împiedică să-l cunoaştem. Dimpotrivă, meditând la ele, ne putem ‘apropia de Dumnezeu’ (Iacov 4:8). Aşadar, să analizăm câteva dintre aceste aspecte care depăşesc înţelegerea umană, iar apoi să ne îndreptăm atenţia spre acele lucruri pe care le putem înţelege.

 Aspecte care depăşesc înţelegerea umană

ETERNITATEA LUI DUMNEZEU: Biblia spune că Dumnezeu există „din veşnicie în veşnicie” (Psalmul 90:2). Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu are nici început şi nici sfârşit. Raportat la capacitatea noastră de înţelegere, „numărul anilor lui este imposibil de cercetat” (Iov 36:26).

Foloase: Dumnezeu ne promite că vom trăi veşnic dacă ajungem să-l cunoaştem cu adevărat (Ioan 17:3). Ar fi credibilă această promisiune dacă Dumnezeu nu ar fi veşnic? Numai ‘Regele eternităţii’ poate duce la îndeplinire o astfel de promisiune (1 Timotei 1:17).

MINTEA LUI DUMNEZEU: Biblia spune că „priceperea lui [Dumnezeu] nu poate fi pătrunsă” deoarece gândurile sale sunt mult mai înalte decât gândurile noastre (Isaia 40:28; 55:9). Pe bună dreptate, Biblia pune următoarea întrebare: „Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” (1 Corinteni 2:16, Traducere literală nouă).

Foloase: Dumnezeu poate asculta în acelaşi timp milioane de rugăciuni (Psalmul 65:2). El vede orice vrabie care cade la pământ. Ar putea deveni supraîncărcată mintea lui Dumnezeu, împiedicându-l să ne asculte rugăciunile? Nu, deoarece mintea lui Dumnezeu nu are limite. Mai mult decât atât, pentru el, noi suntem „mai de preţ decât multe vrăbii” (Matei 10:29, 31).

CĂILE LUI DUMNEZEU: Biblia arată că oamenii „nu vor pătrunde niciodată, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o adevăratul Dumnezeu” (Eclesiastul 3:11). Prin urmare, nu vom ajunge niciodată să cunoaştem totul despre Dumnezeu. Înţelepciunea căilor sale este ‘de necuprins’ (Romani 11:33). Totuşi, el doreşte să-şi dezvăluie căile celor care vor să-i fie plăcuţi (Amos 3:7).

Durata existenţei Creatorului, inteligenţa sa şi profunzimea înţelepciunii sale sunt imposibil de măsurat.

Foloase: Dacă citim şi studiem Biblia, vom învăţa tot timpul lucruri noi despre Dumnezeu şi despre căile sale. Aceasta înseamnă că, pe parcursul eternităţii, ne vom apropia tot mai mult de Tatăl nostru ceresc.

Ce putem cunoaşte

Faptul că nu putem înţelege pe deplin anumite aspecte referitoare la Dumnezeu nu înseamnă că nu putem ajunge să-l cunoaştem. Biblia conţine multe informaţii care ne ajută să-l cunoaştem pe Dumnezeu. Să analizăm câteva exemple:

NUMELE LUI DUMNEZEU: Biblia arată că Dumnezeu şi-a pus un nume. El spune: „Eu sunt Iehova. Acesta este numele meu”. Numele lui Dumnezeu apare de aproximativ 7000 de ori în Biblie, mai mult decât orice alt nume (Isaia 42:8).

Foloase: Isus a spus în rugăciunea-model: „Tatăl nostru care eşti în ceruri, să fie sfinţit numele tău” (Matei 6:9). Ai putea folosi şi tu numele lui Dumnezeu când te rogi? Iehova doreşte să-i salveze pe toţi cei care manifestă respectul cuvenit faţă de numele său (Romani 10:13).

LOCUINŢA LUI DUMNEZEU: Biblia arată că există două „domenii”: unul spiritual, alcătuit din creaturi spirituale, şi unul fizic, reprezentat de planeta noastră şi de restul universului (Ioan 8:23; 1 Corinteni 15:44). În Biblie, termenul „ceruri” se referă, de obicei, la domeniul spiritual. Creatorul nostru „locuieşte” în aceste „ceruri” (1 Regi 8:43).

Foloase: Îţi faci o imagine mai clară despre Dumnezeu. Creatorul nu este o forţă misterioasă,  prezentă pretutindeni şi în orice lucru. Iehova este o Persoană reală, care există într-un loc bine definit. Cu toate acestea, „nu este creaţie care să nu fie dezvăluită privirii sale” (Evrei 4:13).

PERSONALITATEA LUI DUMNEZEU: Biblia arată că Iehova are calităţi atrăgătoare. „Dumnezeu este iubire.” (1 Ioan 4:8) El nu minte niciodată (Tit 1:2). El este imparţial, îndurător, plin de compasiune şi încet la mânie (Exodul 34:6; Faptele 10:34). Şi, spre surprinderea multora, Creatorul doreşte să aibă o ‘prietenie strânsă’ cu cei care manifestă respect faţă de el (Psalmul 25:14).

Foloase: Poţi să devii prietenul lui Iehova (Iacov 2:23). Apoi, pe măsură ce cunoşti personalitatea sa, poţi să înţelegi mai bine relatările biblice.

‘CAUTĂ-L’

Biblia îl descrie pe Iehova Dumnezeu în termeni cât se poate de clari. Creatorul nu este nicidecum imposibil de înţeles. Dimpotrivă, el vrea să ajungi să-l cunoşti. Cuvântul său, Biblia, face următoarea promisiune: „Dacă-l vei căuta, se va lăsa găsit de tine” (1 Cronici 28:9). De aceea, străduieşte-te să-l cunoşti pe Dumnezeu citind relatări biblice şi meditând asupra lor. Dacă faci lucrul acesta, Dumnezeu ‘se va apropia de tine’, aşa cum promite Biblia (Iacov 4:8).

Dacă citeşti şi studiezi Biblia, vei afla încontinuu lucruri noi despre Dumnezeu şi despre căile sale

Totuşi, te-ai putea întreba: Întrucât nu pot să înţeleg totul cu privire la Creator, cum aş putea să fiu prieten cu el? Gândeşte-te la următorul lucru: Prietenul unui chirurg nu trebuie să fie neapărat medic. El ar putea avea o profesie complet diferită. Cu toate acestea, între cei doi este posibilă o prietenie strânsă. Ceea ce contează cu adevărat este ca acel prieten să ştie ce îi place şi ce nu îi place chirurgului, cu alte cuvinte, să-i cunoască personalitatea. În mod asemănător, poţi învăţa din Biblie ce fel de persoană este Iehova, exact lucrul de care ai nevoie ca să devii prietenul lui.

Biblia nu face o descriere vagă a lui Dumnezeu, ci ne oferă informaţiile de care avem nevoie pentru a-l cunoaşte. Ai vrea să afli mai multe despre Iehova Dumnezeu? Martorii lui Iehova pun la dispoziţie un program gratuit de studiere a Bibliei la domiciliu. Te invităm să iei legătura cu Martorii din zona ta sau să vizitezi site-ul www.jw.org.