Salt la conţinut

Salt la cuprins

Biblia Bedell, un pas mic spre o mai bună înţelegere a Bibliei

Biblia Bedell, un pas mic spre o mai bună înţelegere a Bibliei

ÎN 1627, când a mers în Irlanda, preotul englez William Bedell a fost surprins de situaţia pe care a întâlnit-o aici. Această ţară predominant catolică se afla sub dominaţia Marii Britanii, o ţară protestantă. Reformatorii protestanţi traduseseră deja Biblia în multe dintre limbile popoarelor europene. Totuşi, nimeni nu părea interesat să traducă Biblia în irlandeză.

Convingerea fermă a lui Bedell era că irlandezii „nu trebuiau neglijaţi pentru simplul motiv că puteau învăţa engleza”. De aceea, s-a apucat să traducă Biblia în irlandeză. Însă el a întâmpinat o opoziţie aprigă mai ales din partea Bisericii Protestante. Care a fost motivul?

ÎMPOTRIVA FOLOSIRII IRLANDEZEI

Bedell a început să înveţe singur irlandeza. Când a devenit rector al Trinity College din Dublin, el şi-a îndemnat studenţii să folosească irlandeza. Şi mai târziu, când a devenit episcop de Kilmore, a încurajat folosirea irlandezei în biserici. De fapt, regina Elisabeta I a Angliei, care a fondat Trinity College, a dorit ca de pe băncile acestui seminar să iasă preoţi care să-i înveţe pe supuşii săi mesajul Bibliei în limba lor maternă. Iar Bedell s-a străduit să facă posibil acest deziderat.

În dioceza Kilmore, marea majoritate a locuitorilor vorbeau irlandeza. De aceea, Bedell le-a cerut preoţilor de aici să folosească irlandeza. El a adresat această cerere în spiritul cuvintelor apostolului Pavel, consemnate în 1 Corinteni 14:19: „În congregaţie aş vrea să spun mai degrabă cinci cuvinte cu mintea mea, ca să-i pot învăţa şi pe alţii, decât zece mii de cuvinte într-o altă limbă”, adică într-o limbă puţin înţeleasă.

Dar persoanele influente şi cu autoritate i-au pus multe piedici. Potrivit istoricilor, unii susţineau că folosirea irlandezei era „o ameninţare la adresa Statului”, iar alţii sugerau că folosirea acestei limbi „contravenea intereselor Guvernului”. Unii considerau că era în interesul Angliei ca irlandeza să fie uitată. De fapt, s-au dat legi care le cereau irlandezilor să renunţe la limba şi la obiceiurile lor în favoarea englezei şi a stilului şi manierelor englezeşti.

PROIECTUL LUI BEDELL

Bedell nu s-a lăsat intimidat de aceste atitudini dictatoriale. În jurul anului 1630, el a început să traducă în irlandeză ultima ediţie de atunci a Bibliei în engleză, King James Version din 1611. El a dorit să realizeze o traducere a Bibliei care să fie înţeleasă de cât mai mulţi oameni. Bedell credea cu tărie că oamenii săraci nu puteau studia Cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi calea care duce la viaţă veşnică atât timp cât Biblia era o carte sigilată pentru ei (Ioan 17:3).

 Bedell nu a fost primul care a înţeles lucrul acesta. Cu aproape 30 de ani mai înainte, un alt episcop, pe nume William Daniel, observase cât de greu era pentru cineva să afle ce spune Biblia dacă mesajul ei era învăluit în „norul unei limbi necunoscute”. Daniel tradusese Scripturile greceşti creştine în irlandeză. Bedell şi-a asumat responsabilitatea de a traduce Scripturile ebraice în irlandeză. Biblia Bedell, aşa cum este cunoscută astăzi, cuprinde atât traducerea lui Bedell, cât şi traducerea lui Daniel. Ea a fost prima ediţie integrală a Bibliei în irlandeză şi singura traducere în irlandeză a Bibliei din următoarele trei secole.

Bedell, care cunoştea bine ebraica, a apelat la ajutorul a doi vorbitori nativi de irlandeză, care să traducă din engleză în irlandeză. Pe măsură ce lucrarea lor avansa, Bedell împreună cu unu sau doi traducători de încredere au verificat şi au revizuit cu multă atenţie fiecare verset. Lucrările de referinţă pe care le-au consultat au fost o traducere în italiană a teologului elveţian Giovanni Diodati, precum şi Septuaginta şi un preţios manuscris biblic în ebraică.

Echipa a urmat exemplul traducătorilor ediţiei engleze King James Version (se pare că pe mulţi dintre aceştia Bedell îi cunoscuse personal) şi a inclus numele propriu al lui Dumnezeu în mai multe locuri din traducerea lor. De exemplu, în Exodul 6:3, ei au redat numele lui Dumnezeu prin „Iehovah”. Manuscrisul original al lui Bedell se află la Biblioteca Marsh, din Dublin, Irlanda. (Vezi chenarul „Bedell primeşte recunoaşterea care i se cuvine”.)

 BIBLIA BEDELL VEDE LUMINA TIPARULUI

Bedell a terminat acest proiect în jurul anului 1640. Însă nu a putut să tipărească imediat manuscrisul. Din ce cauză? Unul dintre motive a fost opoziţia care nu încetase. Împotrivitorii l-au calomniat pe principalul traducător, sperând că astfel îi vor discredita lucrarea. În cele din urmă, acesta a fost chiar întemniţat. Ca şi cum n-ar fi fost de ajuns, Bedell a fost prins în mijlocul unei revolte sângeroase şi violente împotriva dominaţiei engleze, care a izbucnit în 1641. Deşi era de origine engleză, Bedell a fost apărat un timp de irlandezi, care au înţeles că era sincer interesat de ei. În cele din urmă însă, nişte soldaţi rebeli l-au întemniţat în condiţii foarte grele. Fără îndoială, lucrul acesta i-a grăbit moartea, survenită în 1642. Astfel, Bedell n-a apucat să-şi vadă lucrarea tipărită.

Pagina de titlu a manuscrisului original al lui Bedell, aprox. 1640, şi Biblia tipărită în 1685

Traducerea lui Bedell a fost distrusă aproape în întregime când casa lui a fost percheziţionată şi devastată. Din fericire, un prieten apropiat a reuşit să recupereze toate documentele traduse de el. După un timp, Narcissus Marsh, care a devenit mai târziu arhiepiscop de Armagh şi primat al Bisericii din Irlanda, a intrat în posesia lor. El a fost susţinut financiar de omul de ştiinţă Robert Boyle şi a tipărit cu mult curaj Biblia Bedell în 1685.

UN PAS MIC, DAR IMPORTANT

Biblia Bedell nu a fost primită cu entuziasm. Totuşi, ea a reprezentat un pas mic, dar important spre o mai bună înţelegere a Bibliei, îndeosebi pentru vorbitorii de irlandeză, atât din Irlanda, cât şi din Scoţia şi din multe alte locuri. Datorită acestei traduceri, ei au putut să-şi satisfacă setea de a cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu, citind Biblia în limba lor maternă (Matei 5:3, 6).

„Când citeam din Biblia Bedell, auzeam cuvintele Bibliei în limba noastră maternă. Datorită acestei traduceri, eu şi familia mea am putut mai târziu să învăţăm adevărurile minunate ale Bibliei.”

Biblia Bedell le-a fost de mare ajutor iubitorilor adevărului până în epoca modernă. Un vorbitor de irlandeză, care a aflat relativ recent ce învaţă Biblia, spune: „Când citeam din Biblia Bedell, auzeam cuvintele Bibliei în limba noastră maternă. Datorită acestei traduceri, eu şi familia mea am putut mai târziu să învăţăm adevărurile minunate ale Bibliei”.