Salt la conţinut

Salt la cuprins

Răspunsuri la întrebări biblice

Răspunsuri la întrebări biblice

De ce conţine Biblia profeţii?

DE CE DESCRIE BIBLIA EVENIMENTE DIN ZILELE NOASTRE? (LUCA 21:10, 11)

Biblia conţine multe profeţii detaliate. Niciun om nu poate prezice viitorul în detaliu. De aceea, împlinirea profeţiilor biblice constituie o dovadă convingătoare că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. (Citiţi Iosua 23:14; 2 Petru 1:20, 21.)

Profeţiile biblice care s-au împlinit ne întăresc credinţa în Dumnezeu (Evrei 11:1). Ele sunt o dovadă în plus că promisiunile lui Dumnezeu referitoare la un viitor mai bun vor deveni realitate. Astfel, profeţiile biblice ne dau o speranţă sigură. (Citiţi Psalmul 37:29; Romani 15:4.)

Cum ne ajută profeţiile biblice?

Unele profeţii îi îndeamnă pe slujitorii lui Dumnezeu să treacă la acţiune. De exemplu, când au văzut împlinirea unor profeţii, creştinii din secolul I au fugit din Ierusalim. Mai târziu, când oraşul a fost distrus din cauză că majoritatea locuitorilor îl respinseseră pe Isus, creştinii erau departe, într-un loc sigur. (Citiţi Luca 21:20-22.)

În prezent, unele profeţii biblice care s-au împlinit arată că, în curând, Regatul lui Dumnezeu va pune capăt regatelor lumii şi guvernelor lor (Daniel 2:44; Luca 21:31). Aşadar, este important ca fiecare persoană să treacă imediat la acţiune pentru a obţine aprobarea lui Isus Cristos, Regele numit de Dumnezeu. (Citiţi Luca 21:34-36.)