Salt la conţinut

Salt la cuprins

 SUBIECTUL DE COPERTĂ | REGATUL LUI DUMNEZEU – CE POATE SĂ ÎNSEMNE PENTRU TINE?

Regatul lui Dumnezeu – Ce înseamnă pentru Isus

Regatul lui Dumnezeu – Ce înseamnă pentru Isus

Când a fost pe pământ, Isus a vorbit despre multe lucruri. De exemplu, el şi-a învăţat discipolii cum să se roage, cum să obţină aprobarea lui Dumnezeu şi cum să găsească adevărata fericire (Matei 6:5-13; Marcu 12:17; Luca 11:28). Totuşi, subiectul despre care i-a plăcut cel mai mult să vorbească a fost Regatul lui Dumnezeu (Luca 6:45).

După cum am văzut în articolul precedent, cea mai importantă activitate din viaţa lui Isus a fost ‘predicarea şi anunţarea veştii bune despre Regat’ (Luca 8:1). El a parcurs pe jos sute de kilometri prin tot Israelul pentru a le vorbi oamenilor despre Regatul lui Dumnezeu. Cele patru evanghelii consemnează evenimente din serviciul pământesc al lui Isus şi conţin peste o sută de referiri la Regat, cele mai multe fiind făcute de Isus. Însă acestea sunt doar o mică parte din tot ce a spus el cu privire la Regatul lui Dumnezeu (Ioan 21:25).

De ce a acordat Isus o importanţă atât de mare Regatului când a fost pe pământ? El ştia că Dumnezeu îl numise Rege al acestui Regat (Isaia 9:6; Luca 22:28-30). Totuşi, Isus nu a urmărit să obţină putere sau glorie (Matei 11:29; Marcu 10:17, 18). El a promovat Regatul din motive care nu aveau legătură cu propriile interese. Isus a avut în vedere, în primul rând, tot ce va face Regatul pentru cei pe care el îi iubeşte: Tatăl său ceresc şi discipolii săi fideli. *

CE VA FACE REGATUL PENTRU TATĂL LUI ISUS

Isus îl iubeşte foarte mult pe Tatăl său ceresc (Proverbele 8:30; Ioan 14:31). El preţuieşte calităţile Sale atrăgătoare, precum iubirea, compasiunea şi dreptatea (Deuteronomul 32:4; Isaia 49:15; 1 Ioan 4:8). Prin urmare, suntem siguri că Isus detestă minciunile larg răspândite despre Tatăl său, cum ar fi minciuna că Dumnezeu este indiferent la suferinţa oamenilor şi că vrea să suferim. Acesta este unul dintre motivele pentru care Isus a dorit atât de mult să anunţe „vestea bună despre regat”. El ştia că Regatul va restabili reputaţia Tatălui său (Matei 4:23; 6:9, 10). Cum va face Regatul lucrul acesta?

Prin intermediul Regatului, Iehova va lua măsuri radicale în folosul omenirii. „El va şterge orice lacrimă” din ochii oamenilor fideli. Dumnezeu va înlătura cauzele acestor lacrimi şi „moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi” (Revelaţia 21:3, 4). Prin intermediul Regatului, Dumnezeu va elimina orice suferinţă a oamenilor. *

 Aşadar, înţelegem de ce a vorbit Isus cu mult entuziasm despre Regat. El ştia că Regatul va dezvălui puterea şi compasiunea Tatălui său (Iacov 5:11). De asemenea, Isus ştia că Regatul le va aduce foloase şi oamenilor fideli, pe care el îi iubeşte.

CE VA FACE REGATUL PENTRU OAMENII FIDELI

Cu mult timp înainte de a veni pe pământ, Isus a trăit în cer alături de Tatăl său. Prin intermediul Fiului, Tatăl a adus în existenţă toate lucrurile, de la cerul care ne uimeşte cu nenumăratele stele şi galaxii la frumoasa noastră planetă cu minunatele ei forme de viaţă (Coloseni 1:15, 16). Totuşi, dintre toate lucrurile create, Isus îşi găsea „desfătarea” în tot ce avea legătură cu oamenii (Proverbele 8:31).

Serviciul pământesc al lui Isus s-a caracterizat prin iubire faţă de oameni. Încă de la început, el a spus că venise pe pământ pentru ‘a le anunţa vestea bună’ celor oprimaţi (Luca 4:18). Însă Isus nu doar a vorbit despre necesitatea de a-i ajuta pe oameni. În repetate rânduri, el şi-a demonstrat iubirea faţă de ei. De exemplu, când o mare mulţime de oameni s-au strâns pentru a-l asculta, lui Isus „i s-a făcut milă de ei şi le-a vindecat bolnavii” (Matei 14:14). Cu altă ocazie, când un bărbat ce suferea de o boală gravă şi-a exprimat încrederea că Isus îl putea vindeca dacă voia, Isus a fost impulsionat de iubire să-l vindece. Plin de compasiune, el i-a spus: „Vreau. Fii curăţat!” (Luca 5:12, 13). Altă dată, când a văzut-o pe Maria plângându-şi fratele mort, Isus „a gemut în spirit”, „s-a tulburat” şi „i-au dat lacrimile” (Ioan 11:32-36). Apoi, a făcut ceva uimitor: l-a înviat pe Lazăr, deşi acesta era mort de patru zile (Ioan 11:38-44).

Isus ştia, bineînţeles, că acea alinare era doar temporară. Toţi cei pe care îi vindecase s-au îmbolnăvit din nou şi toţi cei pe care îi înviase au murit din nou. Însă Isus ştia şi că Regatul lui Dumnezeu va pune capăt definitiv acestor probleme. De aceea, Isus nu numai că a făcut miracole, dar a şi anunţat plin de zel „vestea bună despre regat” (Matei 9:35). Miracolele lui au arătat la scară mică ce va face, în curând, Regatul lui Dumnezeu pe întregul pământ. În continuare vom vedea ce promite Biblia cu privire la acele timpuri.

 •  Nu vor mai fi boli.

  „Atunci ochii orbilor se vor deschide şi urechile surzilor se vor destupa. Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va striga de veselie.” În plus, „niciun locuitor nu va spune: «Sunt bolnav»” (Isaia 33:24; 35:5, 6).

 • Nu va mai fi moarte.

  „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el.” (Psalmul 37:29)

  „El va înghiţi moartea pentru totdeauna. Domnul Suveran Iehova va şterge lacrimile de pe toate feţele.” (Isaia 25:8)

 • Morţii vor învia.

  „Toţi cei din mormintele de amintire vor auzi glasul său şi vor ieşi afară.” (Ioan 5:28, 29)

  „Va fi o înviere.” (Faptele 24:15)

 • Nu va mai fi lipsă de locuinţe sau de locuri de muncă.

  „Vor construi case şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu le vor construi ca altcineva să le locuiască, nu vor sădi ca altcineva să mănânce . . . Aleşii mei se vor folosi din plin de lucrarea mâinilor lor.” (Isaia 65:21, 22)

 •  Nu vor mai fi războaie.

  „El face să înceteze războaiele până la marginile pământului.” (Psalmul 46:9)

  „Nicio naţiune nu va mai ridica sabia contra altei naţiuni şi nu vor mai învăţa războiul.” (Isaia 2:4)

 • Nu va mai fi lipsă de alimente.

  „Pământul îşi va da roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne va binecuvânta.” (Psalmul 67:6)

  „Va fi bogăţie de grâne pe pământ, pe vârful munţilor va fi belşug mare.” (Psalmul 72:16)

 • Nu va mai fi sărăcie.

  „Cel sărac nu va fi întotdeauna uitat.” (Psalmul 9:18)

  „El îl va scăpa pe săracul care strigă după ajutor, pe cel asuprit şi pe cel neajutorat. El va avea milă de cel de condiţie umilă şi de sărac, va salva sufletele săracilor.” (Psalmul 72:12, 13)

O privire asupra acestor promisiuni care vor deveni realitate sub Regatul lui Dumnezeu ne ajută să înţelegem de ce este Regatul atât de important pentru Isus. Când a fost pe pământ, el le-a vorbit cu entuziasm despre Regatul lui Dumnezeu tuturor celor care doreau să asculte deoarece ştia că Regatul avea să pună capăt definitiv problemelor cu care ne confruntăm zilnic.

Te simţi atras de promisiunile Bibliei referitoare la Regat? Dacă da, cum poţi afla mai multe despre acest Regat? Ce poţi face pentru a te bucura de binecuvântările pe care le va aduce? Te invităm să afli răspunsul la aceste întrebări citind ultimul articol din această serie.

^ par. 5 Acest articol foloseşte timpul prezent când face referire la Isus deoarece el trăieşte în cer. Cu siguranţă, şi după întoarcerea sa în cer, Regatul a continuat să fie la fel de important pentru Isus (Luca 24:51).

^ par. 8 Pentru a înţelege mai bine de ce a permis Dumnezeu ca oamenii să sufere un timp, vezi capitolul 11 din cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova.