Salt la conţinut

Salt la cuprins

 APROPIAŢI-VĂ DE DUMNEZEU

„Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie“

„Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie“

Ce cadou te-ar face să te simţi apreciat? Fără îndoială, cei mai mulţi dintre noi s-ar bucura să primească un cadou oferit din iubire, nu din datorie sau din obligaţie. Într-adevăr, pentru noi, dar, şi mai important, pentru Dumnezeu, contează motivaţia cu care dăruim. Să observăm ce a spus apostolul Pavel sub inspiraţie divină în 2 Corinteni 9:7.

De ce a scris Pavel aceste cuvinte? El voia să-i îndemne pe creştinii din Corint să susţină lucrarea de ajutorare a fraţilor din Iudeea, care se aflau în nevoie. A încercat Pavel să-i oblige pe corinteni să dăruiască? Nicidecum. Iată ce a scris el: „Fiecare să facă aşa cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, nici din constrângere, fiindcă Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie“. Să analizăm mai îndeaproape acest îndemn.

„Aşa cum a hotărât în inima lui.“ Un creştin adevărat dăruieşte pentru că aşa „a hotărât în inima lui“, spune Pavel. Totodată, el nu se mulţumeşte să constate care sunt necesităţile fraţilor săi. Potrivit unui biblist, cuvântul grecesc tradus prin „a hotărî“ „transmite ideea de a stabili dinainte o anumită acţiune“. Aşadar, un creştin se gândeşte la necesităţile colaboratorilor săi şi caută modalităţi pentru a le satisface (1 Ioan 3:17).

„Nu cu părere de rău, nici din constrângere.“ Pavel arată cum n-ar trebui să dăruiască un creştin adevărat: fără tragere de inimă sau din obligaţie. Potrivit unei lucrări de referinţă, o persoană care dăruieşte cu părere de rău sau fără tragere de inimă „se întristează la gândul că trebuie să-şi împartă banii cu alţii“. O astfel de persoană dăruieşte pentru că se simte constrânsă. Cine ar dori să primească un cadou oferit fără tragere de inimă sau din obligaţie?

„Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie.“ Din cuvintele lui Pavel reiese că, atunci când un creştin decide să ofere un dar, trebuie să facă aceasta cu bucurie. Într-adevăr, o persoană care dă cu o motivaţie corectă este fericită (Faptele 20:35). Când cineva dăruieşte din inimă, bucuria lui este evidentă pentru toţi. Termenul „cu bucurie“ se poate referi atât la starea sufletească a celui care dăruieşte, cât şi la expresia feţei acestuia. Gestul unei persoane care dăruieşte cu bucurie ne impresionează şi, în acelaşi timp, îi bucură inima lui Dumnezeu. O altă traducere a Bibliei spune: „Dumnezeu doreşte ca cei care dau să dea din toată inima“ (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

„Dumnezeu doreşte ca cei care dau să dea din toată inima.“

Cuvintele inspirate ale apostolului Pavel constituie un principiu călăuzitor pentru creştini. Aşadar, indiferent că dăruim din timpul, energia sau lucrurile noastre materiale, să facem aceasta de bunăvoie şi din dorinţa sinceră de a fi generoşi cu alţii, îndeosebi cu cei aflaţi în nevoie. În felul acesta vom fi fericiţi şi vom deveni preţioşi în ochii lui Dumnezeu, care „îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie“.

Sugestie pentru citirea Bibliei în septembrie:

1 şi 2 Corinteni