Salt la conţinut

Salt la cuprins

 APROPIAŢI-VĂ DE DUMNEZEU

Iehova „nu este părtinitor“

Iehova „nu este părtinitor“

Ai fost vreodată victima discriminării? Ţi s-a întâmplat să ţi se respingă o cerere, să nu beneficiezi de unele servicii sau să fii tratat cu dispreţ din cauza etniei, a poziţiei sociale sau a culorii pielii? Dacă da, să ştii că mulţi au trecut prin asemenea experienţe. Însă este încurajator să ştim că astfel de nedreptăţi, atât de răspândite pe pământ, nu există în ceruri. Apostolul Petru a spus cu toată convingerea că „Dumnezeu nu este părtinitor“. (Citeşte Faptele 10:34, 35.)

Petru a rostit aceste cuvinte într-un cadru neobişnuit, mai exact în casa unui om care nu era evreu, pe nume Corneliu. Petru, de origine evreu, a trăit într-un timp când evreii îi considerau necuraţi pe oamenii din alte naţiuni şi nu se asociau deloc cu ei. Atunci de ce se afla Petru în casa lui Corneliu? Deoarece Iehova însuşi stabilise ca ei să se întâlnească. Petru primise o viziune în care Dumnezeu i-a spus: „Să nu mai numeşti pângărite lucrurile pe care le-a curăţit Dumnezeu!“. Fără ca Petru să ştie, cu o zi mai înainte şi Corneliu avusese o viziune, în care un înger i-a spus să-l cheme pe apostol la el acasă (Faptele 10:1–15). Când a înţeles că Iehova era cel care dirijase lucrurile, Petru nu s-a putut reţine să-şi exprime uimirea.

El a spus: „Cu adevărat, înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor“ (Faptele 10:34). Cuvântul grecesc redat aici prin „a fi părtinitor“ înseamnă literalmente „a se uita la faţă“ (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures). Un erudit explică: „Acest termen este folosit cu referire la un judecător care se uită la faţa unui om şi dă un verdict nu pe baza temeiului juridic al acţiunii, ci lăsându-se influenţat de înfăţişarea persoanei în cauză“. Dumnezeu nu favorizează un om în detrimentul altuia în funcţie de rasă, naţionalitate, poziţie socială sau alţi factori.

Dimpotrivă, Iehova vede ce este în inima fiecăruia (1 Samuel 16:7; Proverbele 21:2). Petru spune în continuare: „În orice naţiune, omul care se teme de el şi practică dreptatea este primit de el“ (Faptele 10:35). A avea teamă de Dumnezeu înseamnă a-i arăta respect, onoare şi a avea încredere în el, evitând orice i-ar putea displăcea. A practica dreptatea înseamnă a face de bunăvoie ce este drept din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Iehova priveşte cu plăcere spre omul a cărui inimă, plină de un respect profund faţă de el, îl îndeamnă să facă ce este drept (Deuteronomul 10:12, 13).

Când îşi îndreaptă privirea spre pământ, Iehova vede o singură familie, familia umană.

Dacă ai fost vreodată ţinta discriminării sau a prejudecăţilor, te vei simţi încurajat de asigurarea pe care ne-a dat-o Petru cu privire la Dumnezeu. Iehova atrage la închinarea adevărată oameni din toate naţiunile (Ioan 6:44; Faptele 17:26, 27). El răspunde la rugăciunile închinătorilor săi indiferent de rasa, naţionalitatea sau poziţia lor socială (1 Regi 8:41–43). Putem fi convinşi că, atunci când îşi îndreaptă privirea spre pământ, Iehova vede o singură familie, familia umană. Nu ai vrea să-l cunoşti mai bine pe acest Dumnezeu nepărtinitor?

Sugestie pentru citirea Bibliei în iunie:

Ioan 17–21Faptele 1–10