Salt la conţinut

Salt la cuprins

 APROPIAŢI-VĂ DE DUMNEZEU

Se interesează Dumnezeu de tine?

Se interesează Dumnezeu de tine?

„Sentimentul lipsei de valoare este cel mai mare obstacol pe care încerc să-l depăşesc.“ Aşa s-a exprimat o femeie căreia îi era greu să creadă că Iehova ar putea avea vreun motiv să se intereseze de ea. Ai simţit şi tu acest lucru? Atunci poate că te întrebi: Se interesează Iehova de fiecare slujitor al său? Răspunsul este afirmativ. Isus a oferit o dovadă clară că Iehova se îngrijeşte de fiecare dintre noi. (Citeşte Ioan 6:44.)

Fiul lui Dumnezeu cunoaşte cel mai bine personalitatea şi voinţa Tatălui său (Luca 10:22). Isus a spus: „Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis“. Prin urmare, putem deveni discipoli ai lui Cristos — şi închinători ai Tatălui nostru ceresc, Iehova — doar dacă Iehova însuşi ne atrage (2 Tesaloniceni 2:13). Cuvintele lui Isus dovedesc că Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi.

Dar ce înseamnă că Iehova ne atrage la el? Verbul grecesc redat prin „a atrage“ se putea referi şi la scoaterea din apă a unui năvod plin cu peşte (Ioan 21:6, 11). Ne atrage Iehova la el împotriva voinţei noastre? Ne obligă el să-i slujim? Nicidecum. Iehova ne-a înzestrat cu liber-arbitru. De aceea, el nu ne deschide inima cu forţa (Deuteronomul 30:19, 20). Un biblist a exprimat astfel această idee: „Uşa inimii omului nu are mâner pe dinafară. Ea poate fi deschisă doar dinăuntru“. Iehova cercetează miliardele de inimi din această lume pentru a-i găsi pe cei care doresc să-l cunoască (1 Cronici 28:9). Când găseşte o astfel de persoană, el acţionează într-un mod impresionant.

Iehova atrage la el cu blândeţe inima unei persoane care are „o dispoziţie corectă“ (Faptele 13:48). În ce fel? Prin intermediul mesajului biblic al veştii bune, care ajunge la fiecare în parte, şi al spiritului său sfânt. Când vede o persoană receptivă la adevăr, Iehova o ajută prin spiritul sfânt să înţeleagă şi să aplice în viaţă adevărul biblic (1 Corinteni 2:11, 12). Fără ajutor divin nu am putea deveni niciodată continuatori adevăraţi ai lui Isus şi slujitori devotaţi ai lui Iehova.

„Uşa inimii omului nu are mâner pe dinafară. Ea poate fi deschisă doar dinăuntru.“

Aşadar, ce învăţăm despre Iehova Dumnezeu din cuvintele lui Isus consemnate în Ioan 6:44? Iehova ne atrage la el pentru că vede ceva bun în inima noastră şi pentru că se interesează de fiecare dintre noi. Femeia menţionată la începutul articolului a simţit multă mângâiere când a înţeles acest adevăr încurajator. Ea a spus: „Cel mai mare privilegiu este să-i slujeşti lui Iehova. Şi, dacă Iehova m-a ales să-i slujesc, înseamnă că sunt preţioasă în ochii săi“. Într-adevăr, Iehova se interesează de fiecare slujitor al său. Nu te îndeamnă şi pe tine acest adevăr să deschizi uşa inimii tale?

Sugestie pentru citirea Bibliei în mai:

Luca 22–24Ioan 1–16