Salt la conţinut

Salt la cuprins

Putem avea încredere în miracolele consemnate în Biblie?

Putem avea încredere în miracolele consemnate în Biblie?

 Putem avea încredere în miracolele consemnate în Biblie?

SĂ PRESUPUNEM că aţi auzi o întâmplare uluitoare. I-aţi da crezare? Nu-i aşa că depinde mult de credibilitatea persoanei care v-a relatat-o? Credibilitatea ei are legătură nu numai cu felul în care relatează întâmplarea, ci şi cu reputaţia ei de persoană care spune sau nu adevărul. La urma urmei, dacă de-a lungul anilor ea v-a spus întotdeauna adevărul şi nu v-a minţit niciodată cu bună ştiinţă, aveţi toate motivele să credeţi că şi de data aceasta vă spune adevărul.

La fel stau lucrurile şi cu miracolele consemnate în Biblie. Niciunul dintre noi nu era în viaţă când au avut loc acele evenimente. Dar putem stabili dacă o relatare biblică este credibilă, dacă poartă sau nu pecetea adevărului. Cum anume? Vom analiza în continuare câţiva factori care dau credibilitate relatărilor biblice despre miracole.

Multe miracole au fost înfăptuite în locuri publice. Uneori, ele au fost observate de mii, dacă nu chiar de milioane de persoane (Exodul 14:21–31; 19:16–19). Ele nu au fost făcute în secret, departe de ochii oamenilor.

Miracolele s-au caracterizat prin simplitate. Nu a existat o recuzită specială sau un decor spectaculos şi nici n-au fost folosite efecte luminoase înşelătoare. De cele mai multe ori, miracolele consemnate în Biblie au avut loc în urma unor întâlniri întâmplătoare sau a unor cereri venite din partea anumitor persoane (Marcu 5:25–29; Luca 7:11–16). În aceste situaţii, ele nu puteau fi regizate de persoana care le-a înfăptuit.

Motivaţia celor care au făcut miracolele nu a fost aceea de a obţine faimă sau bogăţii. Mai degrabă, motivaţia lor a fost să-i aducă glorie lui Dumnezeu (Ioan 11:1–4, 15, 40). Iehova a condamnat orice încercare de a obţine bogăţii de pe urma puterii de a face miracole (2 Regi 5:15, 16, 20, 25–27; Faptele 8:18–23).

Varietatea miracolelor consemnate în Biblie arată că ele nu puteau fi lucrarea oamenilor. De exemplu, în Biblie se vorbeşte despre diferite miracole: marea sau vântul au fost potolite, apa a fost transformată în vin, la cuvântul cuiva a plouat sau a încetat să plouă, bolnavii au fost vindecaţi, iar orbilor li s-a redat vederea. Aceste miracole şi multe altele arată că în spatele lor trebuie să fi fost o putere supraomenească ce poate controla toate lucrurile (1 Regi 17:1–7; 18:41–45; Matei 8:24–27; Luca 17:11–19; Ioan 2:1–11; 9:1–7).

Nici chiar împotrivitorii care au văzut miracolele nu au spus că ele n-ar fi avut loc. Când Isus l-a înviat pe prietenul său Lazăr, conducătorii  religioşi care i se împotriveau lui Isus n-au pus la îndoială faptul că Lazăr murise. Şi nici n-ar fi putut să facă aşa ceva, întrucât Lazăr stătuse în mormânt patru zile (Ioan 11:45–48; 12:9–11). Chiar şi după secole de la moartea lui Isus, autorii Talmudului recunoşteau că Isus a avut puteri miraculoase. Ei doar puneau la îndoială sursa acestor puteri. În mod asemănător, când discipolii lui Isus au fost aduşi înaintea unei instanţe evreieşti, ei n-au fost întrebaţi dacă făcuseră un miracol. Dimpotrivă, conducătorii i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut lucrul acesta?“ (Faptele 4:1–13).

Aşadar, putem avea încredere în ceea ce spune Biblia despre miracole? Din cele analizate până acum reiese clar că relatările Bibliei despre miracole sunt credibile. Dar există şi alte motive pentru care putem crede aceste relatări. De exemplu, când Biblia vorbeşte despre un anumit eveniment, ea indică adesea timpul, locul şi numele persoanelor implicate. Chiar şi criticii Bibliei sunt uimiţi de exactitatea informaţiilor istorice consemnate în Biblie. Sute de profeţii biblice s-au împlinit deja până în cele mai mici detalii. În plus, Biblia conţine multe sfaturi care contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor interumane, sfaturi care au ajutat oameni de toate vârstele şi din toate mediile sociale. În această privinţă, sfaturile Bibliei sunt fără egal.

Dacă nu aveţi încă încredere deplină în Biblie, vă îndemnăm să vă faceţi timp pentru a o examina cu mai multă atenţie. Cu cât o veţi cunoaşte mai bine, cu atât veţi avea mai multă încredere în ea (Ioan 17:17). Veţi constata că puteţi crede ce spune Biblia despre miracolele care au avut loc în trecut. Astfel, veţi avea motive întemeiate să credeţi şi ceea ce spune Biblia că se va întâmpla în viitorul apropiat.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 7]

Împotrivitorii lui Isus n-au pus la îndoială faptul că Lazăr murise