Salt la conţinut

Salt la cuprins

Dezastrele naturale — De ce atât de multe?

Dezastrele naturale — De ce atât de multe?

DEZASTRELE naturale constituie subiectul multor ştiri. Calamităţile fac mai multe victime ca oricând. Centrul de Cercetare privind Epidemiologia Dezastrelor, aflat în Belgia, a raportat că numai în anul 2010 au avut loc 373 de dezastre, în urma cărora au murit cel puţin 296 000 de persoane.

Numărul dezastrelor a crescut simţitor în ultimele câteva decenii. De exemplu, între 1975 şi 1999, s-au înregistrat cu mult sub 300 de dezastre în fiecare an. Însă, între 2000 şi 2010, s-au produs în medie aproape 400 de dezastre pe an. Poate că vă întrebaţi: „De ce au loc atât de multe dezastre în prezent?“.

Deşi oamenii spun adesea că dezastrele naturale sunt „acţiuni ale lui Dumnezeu“, această idee este greşită. Adevărul este că dezastrele care îi afectează pe atât de mulţi oameni în prezent nu sunt provocate de Dumnezeu. Totuşi, Biblia a prezis că perioada în care trăim avea să fie marcată de calamităţi. De exemplu, în Matei 24:7, 8, Isus a spus: „Vor fi lipsuri de alimente şi cutremure de pământ dintr-un loc în altul. Toate acestea sunt începutul durerilor“. De ce a prezis Isus aceste evenimente şi ce semnificaţie au ele pentru noi?

În acest pasaj, Isus, Fiul lui Dumnezeu, a răspuns la o întrebare: „Care va fi semnul . . . încheierii acestui sistem?“ (Matei 24:3). El a menţionat diferite lucruri ce aveau să se întâmple, printre care calamităţi cum sunt cele menţionate anterior. În continuare, el a rostit următoarele cuvinte importante: „Când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, să ştiţi că regatul lui Dumnezeu este aproape“ (Luca 21:31). Aşadar, dezastrele naturale din prezent au o mare însemnătate pentru noi. Ele ne îndreaptă atenţia spre viitorul apropiat, când vor avea loc schimbări majore.

Forţe care contribuie la dezastre

Totuşi, mulţi oameni se întreabă: Dacă nu Dumnezeu este răspunzător pentru dezastrele naturale, atunci cine este vinovat sau ce anume stă în spatele calamităţilor? Putem înţelege răspunsul numai dacă recunoaştem un adevăr important menţionat în Biblie: „Întreaga lume zace  în puterea celui rău“ (1 Ioan 5:19). Acest verset arată că nu Dumnezeu provoacă situaţiile care produc suferinţă omenirii. De multe ori, în spatele acestora se află duşmanul său, ‘cel rău’, numit în Biblie şi „Diavolul“ (Revelaţia 12:9, 12).

Urmărindu-şi ambiţiile egoiste, acest duşman al lui Dumnezeu îi priveşte pe oameni ca pe nişte obiecte de unică folosinţă. Având în vedere că întreaga lume se află sub conducerea sa, el promovează acelaşi spirit în rândul oamenilor. Biblia a arătat acest lucru când a profeţit că în „zilele din urmă“, oamenii vor fi „iubitori de sine, iubitori de bani, aroganţi, trufaşi“ (2 Timotei 3:1, 2). De aceea, nu este surprinzător că Diavolul a adus în existenţă un sistem global care prosperă când oamenii manifestă aceste trăsături rele, precum şi altele asemănătoare lor. Diavolul încurajează exploatarea plină de egoism şi de lăcomie a resurselor pământului, fapt care de multe ori îi expune pe oameni dezastrelor.

În ce fel contribuie la dezastre sistemul caracterizat de lăcomie din prezent? Într-un raport al Naţiunilor Unite privitor la dezastrele produse la nivel mondial se preciza: „De prea multe ori, populaţiile sunt concentrate în zone de risc, cum ar fi zonele inundabile. În plus, distrugerea pădurilor şi a mlaştinilor afectează capacitatea mediului înconjurător de a rezista în faţa calamităţilor. Pe lângă toate acestea, mai există şi ameninţarea pe care o prezintă schimbările climatice globale şi creşterea nivelului mărilor, ca urmare a măririi concentraţiei de gaze cu efect de seră, . . . cauzate de activităţi umane“. Deşi se spune că o mare parte din aceste „activităţi umane“ au în vedere progresul economic, ele sunt în realitate rezultatul spiritului egoist şi lacom cu care este impregnată această lume.

Ca urmare, mulţi experţi recunosc în prezent că activităţile umane desfăşurate la voia întâmplării intensifică efectele devastatoare ale dezastrelor. În realitate, oamenii fac jocul Diavolului prin faptul că susţin un sistem care amplifică dezastrele.

Am văzut, aşadar, că multe dezastre sunt rezultatul activităţilor umane iresponsabile. Unele dezastre n-ar fi fost atât de devastatoare dacă ar fi avut loc în alte zone decât cele în care s-au produs. În multe părţi ale lumii, efectele dezastrelor naturale au fost serios agravate de acţiunile perfide ale unor indivizi lipsiţi de scrupule. La agravarea acestor efecte contribuie şi faptul că, din cauza inechităţilor economice şi sociale specifice acestei lumi, mulţi oameni s-au văzut obligaţi să trăiască în zone periculoase. Desigur, există şi oameni care suferă în urma dezastrelor nu din cauza acţiunilor sau a neglijenţei unei anumite persoane, ci pentru că „timpul şi evenimentele neprevăzute îi ajung pe toţi“ (Eclesiastul 9:11).

Ce poţi face dacă, indiferent de motiv, eşti victima unui dezastru natural? În continuare vom vedea ce se poate face pentru a diminua efectele calamităţilor.