Salt la conţinut

Salt la cuprins

 Să învăţăm din Cuvântul lui Dumnezeu

Cine este Isus Cristos?

Cine este Isus Cristos?

Acest articol analizează unele întrebări pe care vi le-aţi pus, probabil, şi dumneavoastră şi prezintă versetele ce răspund la ele. Citiţi aceste versete în propria Biblie. Martorii lui Iehova sunt bucuroşi să le analizeze împreună cu dumneavoastră.

1. Cine este Isus Cristos?

Spre deosebire de toţi ceilalţi oameni, Isus a trăit în cer ca persoană spirituală înainte de a se naşte ca om pe pământ (Ioan 8:23). El a fost prima creaţie a lui Dumnezeu şi a contribuit la crearea tuturor celorlalte lucruri. Fiind singura persoană creată direct de Iehova, Isus este numit Fiul „unic-născut“ al lui Dumnezeu. El mai este numit „Cuvântul“, întrucât a slujit ca Purtător de cuvânt al lui Dumnezeu (Ioan 1:1–3, 14). (Citiţi Proverbele 8:22, 23, 30; Coloseni 1:15, 16.)

2. De ce a venit Isus pe pământ?

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său pe pământ transferându-i viaţa din cer în pântecele unei fecioare evreice, pe nume Maria. Prin urmare, Isus nu a avut un tată uman (Luca 1:30–35). Isus a venit pe pământ 1) pentru a ne învăţa adevărul despre Dumnezeu, 2) pentru a ne arăta cum putem înfăptui voinţa divină şi 3) pentru a-şi da viaţa perfectă ca „răscumpărare“. (Citiţi Matei 20:28; Ioan 18:37.)

3. De ce avem nevoie de răscumpărare?

Răscumpărarea este un preţ plătit pentru eliberarea cuiva. Moartea şi bătrâneţea nu au făcut parte din scopul pe care l-a avut Dumnezeu iniţial cu omul. De unde ştim aceasta? Dumnezeu i-a spus primului om, Adam, că, dacă nu asculta de El, avea să moară. Conform Bibliei, a nu asculta de Dumnezeu înseamnă a păcătui. Dacă Adam nu ar fi păcătuit, ar fi trăit veşnic. Deşi Adam nu a murit decât după câteva secole, pentru el moartea a început de fapt în ziua în care a încălcat porunca lui Dumnezeu (Geneza 2:16, 17; 5:5). Adam le-a transmis tuturor descendenţilor săi păcatul şi moartea, care este pedeapsa pentru păcat. Aşadar, moartea „a intrat“ în lume prin Adam. De aceea avem nevoie de răscumpărare. (Citiţi Romani 5:12; 6:23.)

 4. De ce a murit Isus?

Cine putea plăti răscumpărarea care să ne elibereze din moarte? Prin moarte, noi ne plătim doar propriile păcate. Niciun om imperfect nu poate plăti păcatele altora. (Citiţi Psalmul 49:7–9.)

Întrucât nu a moştenit imperfecţiunea unui tată uman, Isus nu a murit din cauza păcatelor sale, ci pentru păcatele altora. Trimiţându-şi Fiul să moară pentru noi, Dumnezeu a arătat cât de mult îi iubeşte pe oameni. Şi Isus a dovedit că ne iubeşte ascultând de Tatăl său şi dându-şi viaţa pentru păcatele noastre. (Citiţi Ioan 3:16; Romani 5:18, 19.)

5. Ce face Isus în prezent?

Prin faptul că a vindecat bolnavi, a înviat morţi şi şi-a jertfit viaţa pentru a-i salva pe oameni din păcat şi moarte, Isus ne-a arătat ce urmează să facă în viitor pentru toţi oamenii ascultători (Luca 18:35–42; Ioan 5:28, 29). După ce Isus a murit, Dumnezeu l-a înviat ca persoană spirituală (1 Petru 3:18). Isus a aşteptat apoi la dreapta lui Dumnezeu până când a primit autoritatea de a domni ca Rege peste întregul pământ (Evrei 10:12, 13). În prezent, Isus domneşte în cer, iar continuatorii săi de pe pământ anunţă această veste bună în toată lumea. (Citiţi Daniel 7:13, 14; Matei 24:14.)

În curând, Isus îşi va folosi autoritatea de Rege pentru a înlătura suferinţa şi pe cei care o provoacă. Milioane de oameni care manifestă credinţă în Isus şi care ascultă de el se vor bucura de viaţă pe un pământ paradiziac. (Citiţi Psalmul 37:9–11.)

Milioane de oameni care manifestă credinţă în Isus şi care ascultă de el se vor bucura de viaţă pe un pământ paradiziac