Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cum poţi lupta împotriva sentimentelor negative?

Cum poţi lupta împotriva sentimentelor negative?

 Cum poţi lupta împotriva sentimentelor negative?

TE LUPŢI şi tu uneori cu sentimente negative? De fapt, cine nu se luptă? Trăim în timpuri marcate de greutăţi economice, de violenţă şi de nedreptăţi cumplite. Nu este de mirare că mulţi oameni sunt copleşiţi de sentimente de tristeţe, vinovăţie şi inutilitate!

Aceste sentimente sunt periculoase. Ele ne slăbesc încrederea de sine, ne întunecă judecata şi ne răpesc bucuria. Iată ce spune Biblia: „Te-ai descurajat în ziua necazului? Mică îţi va fi puterea“ (Proverbele 24:10). Trebuie să ne păstrăm puterea, sau energia, dacă vrem să rezistăm în această lume zbuciumată. De aceea, este deosebit de important să ne ţinem sub control sentimentele negative. *

Biblia ne oferă câteva arme eficiente împotriva sentimentelor negative. Iehova Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul vieţii, nu vrea să ne prăbuşim sub povara descurajării sau a deznădejdii (Psalmul 36:9). Să analizăm în continuare trei dintre aceste arme.

Fii sigur că Dumnezeu se interesează de tine

Unii cred că Dumnezeu este prea ocupat ca să acorde atenţie sentimentelor lor. Eşti şi tu de aceeaşi părere? Biblia ne asigură că Iehova, Creatorul, nu este indiferent la sentimentele noastre. „Iehova este lângă cei cu inima frântă şi îi salvează pe cei cu spiritul zdrobit“, a spus psalmistul (Psalmul 34:18). Ce mângâiere este să ştim că Suveranul atotputernic ne este alături când trecem prin suferinţe!

Dumnezeu nu este rece sau distant. Biblia spune că „Dumnezeu este iubire“ (1 Ioan 4:8). El îi iubeşte pe oameni şi este sensibil la suferinţele lor. De exemplu, când israeliţii erau sclavi în Egipt, în urmă cu aproximativ 3 500 de ani, el a spus: „Am văzut, într-adevăr, asuprirea poporului meu care este în Egipt şi am auzit strigătul lor pricinuit de cei ce îi obligă să muncească, deoarece cunosc bine durerile pe care le îndură. Cobor să-i eliberez“ (Exodul 3:7, 8).

Dumnezeu cunoaşte bine structura noastră afectivă. În fond, „el ne-a făcut, nu noi înşine“ (Psalmul 100:3). Chiar şi atunci când simţim că cei din jur nu ne înţeleg, putem fi siguri că Dumnezeu ne înţelege. Cuvântul său spune: „Dumnezeu nu vede aşa cum vede omul. Omul vede ce izbeşte ochiul, însă Iehova vede inima“ (1 Samuel 16:7). El ne cunoaşte până şi cele mai profunde simţăminte.

Fireşte, Iehova, Făuritorul nostru iubitor, ne cunoaşte greşelile şi defectele. Însă el este iertător şi trebuie să-i fim recunoscători pentru aceasta. David, un scriitor al Bibliei, a spus: „Aşa cum un tată arată îndurare faţă de fiii lui, tot aşa Iehova a arătat îndurare faţă de cei ce se tem de el. Căci el ştie bine din ce suntem făcuţi, îşi aduce aminte că suntem ţărână“ (Psalmul 103:13, 14). Dumnezeu nu ne vede aşa cum ne vedem noi înşine. El se uită la părţile noastre bune şi ne trece cu vederea  părţile rele atât timp cât ne căim de păcate (Psalmul 139:1–3, 23, 24).

Aşadar, când suntem chinuiţi de sentimente de inutilitate, trebuie să luptăm cu hotărâre împotriva lor. Trebuie să ne gândim la modul în care ne vede Dumnezeu (1 Ioan 3:20).

Cultivă o prietenie strânsă cu Dumnezeu

De ce este util să ne vedem aşa cum ne vede Dumnezeu? Deoarece ne va fi mai uşor să facem următorul pas în combaterea sentimentelor negative, şi anume să cultivăm o prietenie strânsă cu Dumnezeu. Putem fi într-adevăr prieteni cu El?

Fiind un Tată iubitor, Iehova Dumnezeu vrea să fim în relaţii apropiate cu el. Biblia ne îndeamnă: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, iar el se va apropia de voi!“ (Iacov 4:8). Deşi suntem slabi şi păcătoşi, ne putem bucura de prietenia Suveranului universului, ceea ce este extraordinar!

Dumnezeu ni s-a dezvăluit în Biblie pentru ca noi să-i cunoaştem personalitatea. Citind cu regularitate Biblia, putem descoperi calităţile frumoase ale lui Dumnezeu. * Cu cât vom medita mai mult la cele citite, cu atât ne vom simţi mai aproape de Iehova. Îl vom cunoaşte aşa cum este el în realitate: un Tată iubitor şi plin de compasiune.

Dar meditarea profundă asupra celor citite în Biblie ne aduce şi alte foloase. Ne ajută să ne apropiem mai mult de Tatăl nostru ceresc, umplându-ne mintea şi inima cu gândurile sale, care ne corectează, ne mângâie şi ne îndrumă. Trebuie să facem acest lucru îndeosebi când suntem asaltaţi de gânduri şi sentimente care ne tulbură sau ne neliniştesc. Iată ce a spus un psalmist: „Când gândurile tulburătoare s-au înmulţit înăuntrul meu, mângâierile tale au început să-mi aline sufletul“ (Psalmul 94:19). Cuvântul lui Dumnezeu ne poate aduce multă alinare. Dacă acceptăm cu umilinţă mesajul său, vom constata că sentimentele negative vor fi înlocuite încetul cu încetul de mângâierea şi pacea pe care numai Dumnezeu ni le poate da. Iehova ne alină aşa cum un părinte iubitor îşi alină copilaşul rănit sau supărat.

O altă modalitate prin care putem deveni prieteni cu Dumnezeu este aceea de vorbi cu el în mod constant. Biblia ne garantează că, „indiferent ce am cere după voinţa sa, [Dumnezeu] ne ascultă“ (1 Ioan 5:14). Îi putem împărtăşi lui Dumnezeu toate îngrijorările şi temerile noastre, rugându-l să ne ajute. Dacă ne vom deschide inima înaintea lui, vom primi pacea minţii. Iată ce a scris apostolul  Pavel: „În orice lucru, prin rugăciuni şi implorări împreună cu mulţumiri, faceţi-i cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre, iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, vă va păzi inima şi mintea prin Cristos Isus“ (Filipeni 4:6, 7).

Având un program riguros de citire a Bibliei, de meditare şi de rugăciune, vei ajunge să legi o prietenie strânsă cu Tatăl tău ceresc. Această prietenie este o armă puternică împotriva sentimentelor negative. Ce altceva te-ar mai putea ajuta?

Priveşte cu speranţă spre viitor

Chiar şi atunci când trecem prin mari încercări, putem să ne gândim la lucruri pozitive. De ce? Deoarece Dumnezeu ne dă o speranţă frumoasă de viitor. Despre această speranţă, apostolul Petru a scris: „Potrivit promisiunii [lui Dumnezeu], noi aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, iar în ele va locui dreptatea“ (2 Petru 3:13). Ce înseamnă aceste cuvinte?

Expresia „ceruri noi“ se referă la o formă de guvernare, şi anume la Regatul ceresc al lui Dumnezeu, condus de Isus Cristos. ‘Pământul nou’ reprezintă noua societate de oameni care va trăi aici pe pământ, bucurându-se de aprobarea lui Dumnezeu. Sub conducerea ‘cerurilor noi’, această nouă societate de oameni va scăpa de tot ce provoacă sentimente negative. Biblia promite cu privire la oamenii fideli care vor trăi atunci: „[Dumnezeu] va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi“ (Revelaţia 21:4).

Ce promisiuni încurajatoare le face Dumnezeu adevăraţilor creştini! Pe bună dreptate, ele sunt numite în Biblie „fericita speranţă“ (Tit 2:13). Dacă vom medita la promisiunile  lui Dumnezeu referitoare la viitorul omenirii şi la motivele pentru care putem avea încredere în ele, vom reuşi să alungăm gândurile negative (Filipeni 4:8).

Biblia compară speranţa salvării cu un coif (1 Tesaloniceni 5:8). În antichitate, niciun soldat n-ar fi plecat la luptă fără coif. Coiful îl proteja, atenuând multe lovituri şi deviind săgeţile duşmanului. Aşa cum coiful protejează capul, speranţa ne protejează mintea. Umplându-ne mintea cu idei care ne insuflă speranţă, evităm gândurile pesimiste, apăsătoare şi negative.

Deci poţi lupta împotriva sentimentelor negative! Gândeşte-te la modul în care te vede Dumnezeu, apropie-te de el şi priveşte cu speranţă viitorul, când sentimentele negative vor dispărea pentru totdeauna! (Psalmul 37:29)

[Note de subsol]

^ par. 3 Cei care se confruntă cu stări depresive accentuate sau de lungă durată ar trebui să se adreseze unui medic specialist (Matei 9:12).

^ par. 14 Turnul de veghe din 1 august 2009 conţine o planificare practică pentru citirea Bibliei.

[Text generic pe pagina 19]

„Cunosc bine durerile pe care le îndură.“ (EXODUL 3:7, 8)

[Text generic pe pagina 20]

„Când gândurile tulburătoare s-au înmulţit înăuntrul meu, mângâierile tale au început să-mi aline sufletul.“ (PSALMUL 94:19)

[Text generic pe pagina 21]

„Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, vă va păzi inima şi mintea prin Cristos Isus.“ (FILIPENI 4:7)

[Chenarul/Fotografia de la paginile 20, 21]

Versete despre Iehova Dumnezeu care ne aduc alinare

„Iehova, un Dumnezeu îndurător şi binevoitor, încet la mânie şi bogat în bunătate iubitoare şi adevăr.“ (EXODUL 34:6)

„Ochii lui Iehova străbat tot pământul ca să-şi arate puterea pentru cei a căror inimă este întreagă faţă de el.“ (2 CRONICI 16:9)

„Iehova este lângă cei cu inima frântă şi îi salvează pe cei cu spiritul zdrobit.“ (PSALMUL 34:18)

„O, Iehova, eşti bun şi gata să ierţi.“ (PSALMUL 86:5)

„Iehova este bun cu toţi şi îndurările sale sunt peste toate lucrările sale.“ (PSALMUL 145:9)

„Eu, Iehova, Dumnezeul tău, te iau de mâna dreaptă, eu, Cel care-ţi spune: «Nu te teme! Eu te voi ajuta!».“ (ISAIA 41:13)

„Binecuvântat să fie . . . Tatăl îndurărilor tandre şi Dumnezeul oricărei mângâieri.“ (2 CORINTENI 1:3)

„Ne vom asigura inima înaintea lui cu privire la orice ne-ar putea condamna inima noastră, pentru că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte totul.“ (1 IOAN 3:19, 20)

[Chenarul/Fotografiile de la pagina 22]

Ei reuşesc să-şi ţină sub control sentimentele negative

„Tatăl meu este alcoolic şi am suferit enorm din cauza lui. Mult timp am simţit că nu eram bună de nimic. Dar când am început să studiez Biblia cu Martorii lui Iehova, am aflat că Dumnezeu ne promite viaţă veşnică pe pământ. Această speranţă m-a umplut de bucurie. Citesc Biblia cu regularitate şi o am mereu lângă mine. Când sunt copleşită de sentimente negative, citesc din ea versete care îmi aduc alinare. Pe măsură ce descopăr calităţile extraordinare ale lui Dumnezeu, îmi dau seama cât de preţioasă sunt în ochii lui.“ (Kátia, 33 de ani) *

„Eram dependent de alcool, de marijuana şi de crack (cocaină pură) şi inhalam vapori de adezivi. Întrucât pierdusem aproape tot ce aveam, am ajuns cerşetor. Însă după ce am început să studiez Biblia cu Martorii lui Iehova, mi-am schimbat radical viaţa, întrucât am descoperit personalitatea lui Iehova. Deşi mă mai lupt cu sentimente de vinovăţie şi de inutilitate, ştiu că Iehova este îndurător şi plin de bunătate şi iubire. Sunt sigur că Dumnezeu îmi va da mereu puterea de a depăşi sentimentele negative. Cunoaşterea adevărului biblic este bunul meu cel mai de preţ.“ (Renato, 37 de ani)

„În copilărie mă comparam cu fratele meu mai mare şi mă simţeam inferioară lui. Nici acum nu am încredere în capacităţile mele. Dar sunt hotărâtă să lupt. Mă rog mult lui Iehova, iar el mă ajută să-mi înving complexele de inferioritate. Este o alinare să ştiu că Dumnezeu mă iubeşte cu adevărat şi că îmi poartă de grijă!“ (Roberta, 45 de ani)

[Notă de subsol]

^ par. 45 Unele nume au fost schimbate.