Salt la conţinut

Salt la cuprins

Religia bună promovează respectul faţă de Cuvântul lui Dumnezeu

Religia bună promovează respectul faţă de Cuvântul lui Dumnezeu

ISUS a promovat respectul faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Acest lucru reiese clar din modul în care a răspuns când a fost ispitit de Diavol (Matei 4:4–11). De exemplu, cum a reacţionat Isus când Satan l-a provocat să transforme nişte pietre în pâini? Isus s-a împotrivit ispitei citând cuvintele scrise de Moise sub inspiraţie divină, cuvinte pe care le găsim în Deuteronomul 8:3. Şi ce a făcut el când Diavolul i-a oferit guvernarea peste toate regatele lumii în schimbul unui singur act de închinare? Isus a respins propunerea Diavolului citând principiul consemnat în Deuteronomul 6:13.

Gândiţi-vă! Chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, Isus a folosit Scripturile când i-a învăţat pe oameni. El a avut respect faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi nu l-a dat niciodată la o parte pentru a susţine o tradiţie omenească (Ioan 7:16–18). Nu acelaşi lucru se poate spune despre mulţi conducători religioşi din timpul său. Ei ajunseseră să acorde mai multă importanţă tradiţiilor omeneşti decât Sfintelor Scripturi. De aceea, Isus le-a zis în faţă: „Aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră. Ipocriţilor! Bine a profeţit despre voi Isaia când spune: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine. În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor»“ (Matei 15:6–9, Noul Testament, trad. de A. Bulai şi A. Budău, 2002).

Multe dintre religiile de astăzi, creştine şi necreştine deopotrivă, susţin că au respect  faţă de Biblie. Însă câte dintre religiile pe care le cunoaşteţi renunţă la tradiţiile omeneşti când acestea intră în contradicţie cu învăţăturile clare din Cuvântul lui Dumnezeu? Să analizăm doar două exemple.

SUBIECT: Folosirea titlurilor religioase.

CE ÎNVAŢĂ BIBLIA: Isus i-a condamnat pe conducătorii religioşi din zilele sale deoarece umblau după poziţii înalte şi după titluri onorifice. El a spus despre acei oameni: „Le place locul dintâi la ospeţe şi scaunele dintâi în sinagogi; le plac salutările prin pieţe şi să fie numiţi de oameni: «Rabi! Rabi!»“. Dar pe discipolii săi i-a îndemnat: „Voi să nu vă numiţi Rabi fiindcă unul singur este Îndrumătorul vostru: Hristos; şi voi toţi sunteţi fraţi. Şi «Tată» să nu numiţi pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri“ (Matei 23:1–10, Biblia Cornilescu, 1996).

ÎNTREBARE: Caută conducătorii acestei religii să fie numiţi cu titluri onorifice şi să li se acorde întâietate sau dau ascultare poruncii lui Isus de a nu urmări aceste lucruri?

SUBIECT: Folosirea imaginilor în închinare.

CE ÎNVAŢĂ BIBLIA: „Să nu-ţi faci chip cioplit şi niciun fel de asemănare a niciunui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti“ (Exodul 20:4, 5, Biblia Ortodoxă, 1988).

Apostolul Ioan le-a scris creştinilor: „Păziţi-vă de idoli!“ (Ioan 5:21, Biblia — Traducere literală nouă, 2001).

ÎNTREBARE: Respectă această religie porunca expresă dată în Biblie de a nu folosi imagini şi idoli în închinarea la Dumnezeu?

Puteţi găsi calea bună

În pofida confuziei generate de multitudinea de religii, puteţi găsi calea care duce la viaţă. Există multe semne de identificare a ‘religiei curate şi nepângărite înaintea lui Dumnezeu’ (Iacov 1:27, Biblia — Noua traducere în limba română, 2007). Versetele menţionate în articole vă pot sluji ca repere pentru a găsi această religie.

Le-aţi putea cere şi Martorilor lui Iehova să răspundă la întrebările puse în aceste articole. Când analizaţi răspunsurile lor, încercaţi să urmaţi exemplul locuitorilor din Bereea secolului I. După ce au ascultat mărturia apostolului Pavel, ei „cercetau Scripturile în fiecare zi, pentru a vedea dacă ceea ce li se spusese era adevărat“ (Faptele 17:11, Noul Testament — Traducere în limba română modernă, 2000). Dacă, asemenea bereenilor, aveţi respect faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi îl studiaţi cu atenţie, veţi găsi calea care duce la viaţă. Veţi merge pe această cale? Decizia vă aparţine.

Ce religie îi încurajează pe oameni să studieze Scripturile pentru a vedea dacă ceea ce li se spune este adevărat?