Salt la conţinut

Salt la cuprins

V-aţi întrebat vreodată?

V-aţi întrebat vreodată?

 V-aţi întrebat vreodată?

Cine erau scribii care i s-au împotrivit lui Isus?

Pe parcursul serviciului său, Isus a întâlnit scribi nu numai în Ierusalim, ci şi în alte oraşe şi sate. Aceştia, precum şi cei din comunităţile evreieşti din afara Palestinei, erau funcţionari care cunoşteau bine Legea mozaică, slujind drept copişti sau judecători locali (Marcu 2:6; 9:14; Luca 5:17–21).

În Ierusalim, scribii colaborau strâns cu conducătorii evrei (Matei 16:21). Potrivit unui dicţionar, „se pare că ei colaborau cu preoţii atât în ce priveşte aplicarea legii evreieşti, cât şi în ce priveşte activităţile zilnice ale Sanhedrinului“ (The Anchor Bible Dictionary). Ca învăţători proeminenţi ai Legii, unii dintre scribi erau membri ai Sanhedrinului, curtea supremă a evreilor, în care slujeau alături de preoţii principali şi de farisei.

Deseori, Biblia îi prezintă pe scribi ca împotrivitori religioşi ai lui Isus. Au existat totuşi şi excepţii. De exemplu, un scrib i-a spus lui Isus: „Te voi urma oriunde vei merge“. Cu o anumită ocazie, Isus i-a spus unui scrib: „Nu eşti departe de regatul lui Dumnezeu“ (Matei 8:19; Marcu 12:28–34).

Ce semnificaţie avea în timpurile biblice ungerea unei persoane?

În Orientul Mijlociu, gazda obişnuia să toarne puţin ulei pe capul oaspetelui în semn de respect şi ospitalitate. De obicei se folosea ulei de măsline amestecat cu parfum. În plus, evreii turnau ulei pe capul unui bărbat, sau îl ungeau, când acesta era ales pentru o poziţie specială de autoritate. De exemplu, Aaron a fost uns când a fost numit mare preot (Leviticul 8:12). În cazul regelui David, ‘Samuel a luat cornul cu ulei şi l-a uns şi, din ziua aceea, spiritul lui Iehova a început să acţioneze asupra lui David’ (1 Samuel 16:13).

Termenul ebraic redat prin „a unge“ este mashách, din care derivă cuvântul mashíach, sau Mesia. Corespondentul grecesc este khrío, din care derivă khristós, sau Cristos. Astfel, atât Aaron, cât şi David pot fi numiţi mesia, sau unşi. Şi Moise poate fi numit cristos, sau uns, în sensul că Dumnezeu l-a desemnat să slujească în calitate de reprezentant al Său (Evrei 11:24–26).

Isus din Nazaret a fost numit de însuşi Dumnezeu într-o poziţie de mare autoritate. În loc să fie uns literalmente cu ulei, Isus a fost uns cu spiritul sfânt al lui Dumnezeu (Matei 3:16). În calitate de Cel Uns al lui Iehova, Isus este în mod potrivit numit Mesia, sau Cristosul (Luca 4:18).