Salt la conţinut

Salt la cuprins

Despre viitorul omenirii

Despre viitorul omenirii

 Ce învăţăm de la Isus

Despre viitorul omenirii

A promis Isus viaţă în cer?

Da. Însuşi Isus a fost înviat şi a urcat la cer pentru a fi cu Tatăl său. În plus, înainte de moartea şi învierea sa, el le-a spus celor 11 apostoli fideli: „În casa Tatălui meu sunt multe locaşuri . . . mă duc să vă pregătesc un loc“ (Ioan 14:2). Totuşi, cei care primesc acest privilegiu sunt puţini la număr. Isus a arătat clar lucrul acesta când le-a spus discipolilor săi: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a găsit de cuviinţă să vă dea regatul!“ (Luca 12:32).

Ce va face ‘turma mică’ în cer?

Dumnezeu vrea ca acest mic grup să formeze împreună cu Isus un guvern ceresc. De unde ştim lucrul acesta? După ce a fost înviat, Isus i-a dezvăluit apostolului Ioan că unii oameni fideli „vor domni ca regi peste pământ“ (Revelaţia 1:1; 5:9, 10). Aceasta este o veste încurajatoare, deoarece omenirea are nevoie cu disperare de o guvernare bună. Ce va realiza guvernul condus de Isus? Iată ce a spus Isus: „La crearea din nou, când Fiul omului va sta pe tronul său glorios, voi, care m-aţi urmat, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri“ (Matei 19:28). Sub domnia lui Isus şi a celor ce l-au urmat vor fi ‘create din nou’, sau restabilite, condiţiile perfecte de care s-a bucurat pe pământ prima pereche umană înainte de a păcătui.

 Ce speranţă le-a oferit Isus celorlalţi oameni?

Spre deosebire de Isus, care a fost creat pentru a trăi în cer, oamenii au fost creaţi pentru a trăi pe pământ (Psalmul 115:16). De aceea a spus Isus: „Voi sunteţi din domeniile de jos, eu sunt din domeniile de sus“ (Ioan 8:23). El a arătat că omenirea va avea un viitor minunat pe pământ. Cu o anumită ocazie, Isus a spus: „Fericiţi sunt cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!“ (Matei 5:5). El a făcut referire la cuvintele inspirate ale psalmistului: „Cei smeriţi vor stăpâni pământul şi îşi vor găsi desfătarea în belşug de pace. Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el“ (Psalmul 37:11, 29).

Aşadar, membrii ‘turmei mici’, care merg la cer, nu sunt singurii care primesc viaţă veşnică. Isus a mai vorbit despre o speranţă, care le este oferită tuturor celorlalţi oameni. El a zis: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unic-născut, pentru ca oricine manifestă credinţă în el să nu fie distrus, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3:16).

Cum va elibera Dumnezeu omenirea de suferinţă?

Isus a spus: „Acum are loc judecata acestei lumi, acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară“ (Ioan 12:31). Prin aceste cuvinte, el a arătat că vor fi eliminate două cauze ale suferinţei: 1) vor fi judecaţi şi distruşi oamenii care nu ascultă de Dumnezeu şi care provoacă suferinţă şi 2) „va fi aruncat afară“ Satan, care nu va mai putea induce în eroare omenirea.

Dar ce se poate spune despre oamenii care au trăit de-a lungul timpului şi au murit fără să fi avut ocazia să afle adevărul despre Dumnezeu şi despre Isus şi să manifeste credinţă în ei? Iată ce i-a promis Isus unui răufăcător care a fost ţintuit pe un stâlp lângă el: „Vei fi cu mine în Paradis“ (Luca 23:43). Acel om, precum şi alte milioane de oameni, va putea să înveţe despre Dumnezeu când Isus îl va readuce la viaţă în paradis pe pământ. Atunci el va avea posibilitatea să se numere printre cei smeriţi şi drepţi care vor primi viaţă veşnică pe pământ (Faptele 24:15).

Pentru mai multe informaţii, vezi capitolele 3 şi 7 ale cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia? *

[Notă de subsol]

^ par. 13 Publicată de Martorii lui Iehova.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 23]

„Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el“ (Psalmul 37:29)