Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cât ar trebui să donez?

Cât ar trebui să donez?

 Cititorii întreabă

Cât ar trebui să donez?

„Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie“ (2 Corinteni 9:7). Milioane de oameni cunosc aceste cuvinte. Totuşi, unii se simt obligaţi să doneze mai mult decât îşi pot permite. De fapt, unele confesiuni religioase le pretind membrilor lor să doneze bisericii zece la sută din venituri. Această sumă se numeşte zeciuială.

Dar oare pretinde Biblia să oferim o anumită sumă drept donaţie? Poate că ne întrebăm: Cât ar trebui să donez?

În timpurile biblice

Biblia conţine instrucţiuni clare cu privire la contribuţiile pe care Dumnezeu le-a cerut israeliţilor (Leviticul 27:30–32; Numerele 18:21, 24; Deuteronomul 12:4–7, 11, 17, 18; 14:22–27). Aceste cerinţe erau rezonabile. Iehova le-a promis israeliţilor „belşug în tot ce este bun“ dacă aveau să respecte legile sale (Deuteronomul 28:1, 2, 11, 12).

În alte situaţii, israeliţii puteau dona oricât de mult sau oricât de puţin doreau. De exemplu, când regele David a făcut planuri în vederea construirii unui templu pentru Iehova, supuşii lui au donat „cinci mii de talanţi de aur“ * (1 Cronici 29:7). Faceţi o comparaţie între această sumă şi cei „doi bănuţi“ pe care i-a donat la templu o văduvă săracă. Cei doi bănuţi reprezentau a şaizeci şi patra parte din plata pentru o zi de muncă. Cu toate acestea, Isus a spus că această sumă infimă era foarte apreciată (Luca 21:1–4).

În prezent

Creştinii nu se află sub Legea dată poporului Israel. Prin urmare, nu au obligaţia să ofere o anumită sumă. Adevăraţii creştini însă fac donaţii cu bucurie. Într-adevăr, aşa cum a spus Isus Cristos, „este mai multă fericire în a da decât în a primi“! (Faptele 20:35)

Martorii lui Iehova îşi susţin lucrarea de predicare mondială prin donaţii. Acestea sunt folosite pentru tipărirea literaturii lor, cum este şi revista pe care tocmai o citiţi, precum şi pentru construirea şi întreţinerea locurilor lor de închinare, cunoscute sub denumirea de Săli ale Regatului. Din fondurile obţinute prin donaţii nu se plătesc salarii. Persoanele care dedică o mare parte din timp lucrării de facere de discipoli primesc un ajutor financiar ca să-şi acopere cheltuielile de transport şi alte cheltuieli personale, dar nimeni nu pretinde un astfel de ajutor. De fapt, marea majoritate a Martorilor nu primesc niciun ajutor material pentru lucrarea de predicare pe care o desfăşoară. Asemenea apostolului Pavel, care confecţiona corturi, cei mai mulţi au un loc de muncă (2 Corinteni 11:9; 1 Tesaloniceni 2:9).

Dacă cineva doreşte să facă o donaţie pentru a susţine lucrarea efectuată de Martorii lui Iehova, cât ar trebui să ofere? Iată ce a scris Pavel: „Fiecare să facă aşa cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, nici din constrângere, fiindcă Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie“ (2 Corinteni 8:12; 9:7).

[Notă de subsol]

^ par. 7 În 2008, preţul unui gram de aur a fost de circa 20 de euro. Astfel, donaţia lui David a valorat peste 3 miliarde de euro.