Salt la conţinut

Salt la cuprins

Îi pasă cuiva cu adevărat de tine?

Îi pasă cuiva cu adevărat de tine?

 Îi pasă cuiva cu adevărat de tine?

Te-ai simţit vreodată singur şi neajutorat, deoarece nimeni nu înţelegea cu ce te confruntai sau nimănui nu-i păsa de tine?

CÂND ne confruntăm cu multe probleme, ne simţim prinşi ca-ntr-o vâltoare din care nu mai putem ieşi. Necazurile ne copleşesc, iar viaţa ni se pare mult prea nedreaptă . . . Avem sentimentul că am ajuns la capătul puterilor. Poate că suferim din cauza unei boli cronice, a unor traume emoţionale, a unei depresii, a unui accident cu urmări grave sau din cauza altor probleme. În astfel de situaţii ne-am putea pierde orice speranţă sau ne-am putea simţi atât de neajutoraţi, încât să credem că nu mai există mângâiere pentru noi. Oare îi pasă cuiva cu adevărat de noi?

Lui Dumnezeu îi pasă de noi

Biblia îl prezintă pe Dumnezeu drept „Tatăl îndurărilor tandre şi Dumnezeul oricărei mângâieri“ (2 Corinteni 1:3). Dumnezeu, al cărui nume este Iehova, ştie că avem nevoie de mângâiere. Termenul „mângâiere“ apare de peste o sută de ori în Biblie sub diferite forme. Biblia ne asigură că Dumnezeu înţelege situaţia prin care trecem şi doreşte să ne aducă mângâiere. Astfel, spre deosebire de oameni, lui Iehova Dumnezeu îi pasă de problemele noastre.

Scripturile arată cu claritate că Iehova se interesează de fiecare dintre noi. Biblia spune: „Ochii lui Iehova sunt în orice loc, veghind asupra celor răi şi asupra celor buni“ (Proverbele 15:3). De asemenea, în Iov 34:21 citim: „Ochii lui sunt spre căile omului şi el îi vede toţi paşii“. Aşadar, Iehova vede cum ne comportăm, bine sau rău, ne cunoaşte situaţia şi acţionează aşa cum consideră că este cel mai bine pentru noi. Acest lucru este confirmat de cuvintele pe care profetul Hanani i le-a adresat lui Asa, un rege al lui Iuda: „Ochii lui Iehova străbat tot pământul ca să-şi arate puterea pentru cei a căror inimă este întreagă faţă de el“ (2 Cronici 16:7, 9).

Iehova veghează neîncetat asupra noastră şi dintr-un alt motiv. Iată ce a spus Isus: „Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis“ (Ioan 6:44). Lui Iehova îi pasă de oameni atât de mult, încât cercetează inima fiecăruia dintre noi pentru a vedea dacă dorim să-l cunoaştem mai bine. În acest caz, Iehova ne poate ajuta într-un mod cu totul uimitor. De exemplu, o femeie din Republica Dominicană era internată în spital pentru a fi operată de cancer. Ea l-a implorat pe Dumnezeu s-o ajute să găsească religia adevărată. Chiar atunci, soţul ei i-a adus broşura Ce pretinde Dumnezeu de la noi? *, pe care o primise în dimineaţa aceea de la o Martoră a lui Iehova. Când a citit broşura, femeia şi-a dat seama că tocmai primise răspuns la rugăciunile ei. A început să studieze Biblia cu Martora respectivă şi, în mai puţin de şase luni, şi-a dedicat viaţa lui Dumnezeu şi a fost botezată.

În cartea biblică Psalmii găsim multe exprimări pline de căldură ale unor evrei din vechime  care au vorbit despre grija iubitoare a lui Iehova faţă de slujitorii săi. De exemplu, în Psalmul 56:8, regele David îl imploră pe Dumnezeu: „Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele în cartea ta?“. David ştia că Iehova înţelege nu numai cauza suferinţei prin care trecea, ci şi efectul acesteia asupra lui. Iehova nu avea să uite zbuciumul sufletesc şi lacrimile lui David. Într-adevăr, Creatorul nostru veghează asupra tuturor celor care se străduiesc să-i înfăptuiască voinţa şi „a căror inimă este întreagă faţă de el“.

Un alt pasaj biblic care descrie grija iubitoare a lui Dumnezeu este bine cunoscutul Psalm 23. În cuvintele de început ale psalmului, Dumnezeu este comparat cu un păstor iubitor: „Iehova este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic“. Un păstor din Orientul Mijlociu se îngrijeşte de toate oile sale şi chiar le pune nume. Zi de zi, el cheamă fiecare oaie şi o mângâie cu iubire. Când o oaie este rănită, îi unge rana cu ulei sau alifie pentru a-i grăbi vindecarea. Dacă oaia este bolnavă, păstorul o forţează să ia un medicament şi o ajută să stea în picioare, nelăsând-o să se întindă jos şi să moară. Din această frumoasă ilustrare înţelegem cât de mult îi pasă lui Iehova de cei care se apropie de el.

Rugăciunea şi învierea, dovezi că lui Dumnezeu îi pasă de noi

Aceşti psalmi, dar şi alţii, scrişi cu sensibilitate, nu au fost păstraţi în Biblie doar pentru a ne oferi momente plăcute de lectură. Ei ne arată cum unii slujitori fideli ai lui Dumnezeu şi-au vărsat inima înaintea lui ca să-i  ceară ajutor, dar şi ca să-şi exprime recunoştinţa pentru îndrumarea şi binecuvântările primite. Astfel de exprimări dovedesc cu claritate că acei slujitori din vechime erau ferm convinşi că lui Dumnezeu îi păsa de ei. Citirea şi meditarea la aceste cuvinte izvorâte din inimă ne pot ajuta să avem sentimente asemănătoare faţă de Dumnezeu. Faptul că Iehova ne permite să ne rugăm lui este o dovadă clară că lui Dumnezeu îi pasă de noi.

Uneori însă ne simţim atât de copleşiţi de o problemă, încât nici nu ştim cum să ne rugăm în legătură cu ea. Înseamnă oare că Iehova nu cunoaşte suferinţa noastră? Răspunsul îl găsim în Romani 8:26: „Spiritul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, fiindcă atunci când trebuie să ne rugăm nu ştim pentru care lucru să ne rugăm, dar spiritul însuşi pledează pentru noi cu suspine negrăite“. Rugăciunile inspirate ale slujitorilor lui Dumnezeu din vechime reflectă de multe ori sentimentele noastre, pe care noi poate că nu ştim cum să le exprimăm în rugăciune. În acest caz, Iehova, ‘Ascultătorul rugăciunii’, acceptă acele rugăciuni din trecut ca şi cum ar veni din partea noastră (Psalmul 65:2).

Speranţa învierii este o altă dovadă convingătoare a interesului pe care Dumnezeu îl manifestă faţă de fiecare dintre noi. Isus Cristos a spus: „Vine ceasul când toţi cei din mormintele de amintire vor auzi glasul său [al lui Isus] şi vor ieşi afară“ (Ioan 5:28, 29). Expresia „morminte de amintire“, nu simplu „morminte“, reprezintă traducerea corectă a termenului grecesc folosit în original. Aceasta transmite ideea că Dumnezeu îşi aminteşte cum a fost o persoană în timpul vieţii.

Pentru a readuce la viaţă o persoană, Dumnezeu trebuie să ştie totul despre ea: înfăţişarea ei, calităţile înnăscute sau dobândite, precum şi toate amintirile ei (Marcu 10:27). Toate aceste informaţii din memoria lui Dumnezeu nu se şterg nici după mii de ani (Iov 14:13–15; Luca 20:38). Gândiţi-vă: miliarde de persoane care au murit sunt păstrate în memoria lui Iehova! Aceasta este o altă dovadă convingătoare că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi!

Iehova este cel ce răsplăteşte

Ce trebuie să facem pentru a ne bucura de grija iubitoare a lui Dumnezeu? Trebuie să dovedim că avem credinţă şi că ascultăm de el. Iată cum a subliniat apostolul Pavel legătura dintre credinţa noastră şi grija lui Dumnezeu: „Fără credinţă este imposibil să-i plăcem, fiindcă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există şi că devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor“ (Evrei 11:6).

Aşadar, ce fel de credinţă trebuie să avem? În primul rând, trebuie ‘să credem că el există’ şi că este Suveranul universului, Cel care merită ascultarea şi închinarea noastră. În al doilea rând, trebuie să credem că el este „răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor“. Credinţa autentică implică încrederea că pe Dumnezeu îl interesează bunăstarea tuturor celor care se străduiesc să înfăptuiască voinţa sa şi că el îi răsplăteşte. Dacă vei studia Cuvântul său şi te vei asocia cu cei care ascultă de El, şi tu vei putea cultiva acel fel de credinţă care îţi va aduce răsplata şi grija iubitoare a lui Dumnezeu.

În prezent, mulţi oameni cred că pe Dumnezeu nu-l interesează ce se întâmplă pe pământ. Dar, aşa cum am observat, Biblia arată clar că lui Dumnezeu îi pasă de cei care dovedesc o credinţă autentică în el. Deşi în prezent viaţa este plină de suferinţă, îngrijorări şi dezamăgiri, să nu ne pierdem speranţa! Lui Iehova Dumnezeu îi pasă de noi! El ne invită cu iubire să-i cerem ajutorul. Psalmistul a spus: „Aruncă-ţi povara asupra lui Iehova şi el te va susţine. El nu va îngădui niciodată să se clatine cel drept“ (Psalmul 55:22).

[Notă de subsol]

^ par. 7 Publicată de Martorii lui Iehova.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 29]

Versete care îţi întăresc încrederea că lui Dumnezeu îi pasă de tine

Ochii lui Iehova străbat tot pământul ca să-şi arate puterea pentru cei a căror inimă este întreagă faţă de el.“ (2 CRONICI 16:9)

„Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele în cartea ta?“ (PSALMUL 56:8)

„Iehova este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.“ (PSALMUL 23:1)

„O, Ascultător al rugăciunii, la tine va veni orice carne.“ (PSALMUL 65:2)

„Tu vei chema şi eu îţi voi răspunde. Îţi va fi dor de lucrarea mâinilor tale.“ (IOV 14:15)

„Cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există şi că devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor.“ (EVREI 11:6)

„Aruncă-ţi povara asupra lui Iehova şi el te va susţine. El nu va îngădui niciodată să se clatine cel drept.“ (PSALMUL 55:22)